Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 115-HĐBT năm 1982 về việc thành lập Trung tâm phân tích hệ thống và Ban nghiên cứu quản lý kinh tế xây dựng - vận tải thuộc Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 115-HĐBT Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 15/07/1982 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 115-HĐBT

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 1982

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 115-HĐBT NGÀY 15-7-1982 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VÀ BAN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ XÂY DỰNG - VẬN TẢI THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981;
Căn cứ Nghị định số 111-CP ngày 18-5-1978 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban nghiên cứu quản lý kinh tế xây dựng - vận tải thuộc Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương trên cơ sở sáp nhập tổ nghiên cứu quản lý xây dựng cơ bản với tổ nghiên cứu quản lý giao thông vận tải của viện.

Ban nghiên cứu quản lý kinh tế xây dựng - vận tải có nhiệm vụ nghiên cứu hệ thống quản lý kinh tế xây dựng cơ bản và giao thông vận tải ở trong nước và nước ngoài, từng bước xây dựng khoa học về quản lý kinh tế xây dựng cơ bản và giao thông vận tải ở nước ta.

Điều 2. Thành lập Trung tân phân tích hệ thống thuộc Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương.

Trung tâm phân tích hệ thống có nhiệm vụ nghiên cứu các thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại về hệ thống, phân tích các dự đoán về tình hình kinh tế, đề ra các phương án giải quyết những vấn đề phức tạp về quản lý kinh tế có tính chất liên ngành.

Điều 3. Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Ban nghiên cứu quản lý kinh tế xây dựng - vận tải và Trung tâm phân tích hệ thống, với điều kiện không được tăng thêm biên chế.

Điều 4. Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng, viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương có trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 115-HĐBT năm 1982 về việc thành lập Trung tâm phân tích hệ thống và Ban nghiên cứu quản lý kinh tế xây dựng - vận tải thuộc Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.660
DMCA.com Protection Status