Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 11/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập thị trấn huyện lỵ tại các huyện Đồng Văn, Bắc Mê Xín Mần thuộc tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 11/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 11/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2009

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ; THÀNH LẬP THỊ TRẤN HUYỆN LỴ TẠI CÁC HUYỆN ĐỒNG VĂN, BẮC MÊ VÀ XÍN MẦN THUỘC TỈNH HÀ GIANG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập thị trấn huyện lỵ tại các huyện Đồng Văn, Bắc Mê và Xín Mần thuộc tỉnh Hà Giang như sau:

1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Đồng Văn thuộc huyện Đồng Văn

a) Điều chỉnh 617,87 ha diện tích tự nhiên và 1.092 nhân khẩu của xã Đồng Văn về xã Thài Phìn Tủng thuộc huyện Đồng Văn để quản lý.

b) Sau khi điều chỉnh:

- Xã Thài Phìn Tủng thuộc huyện Đồng Văn có tổng diện tích tự nhiên là 2.132.22 ha và tổng dân số là 4.026 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Thài Phìn Tủng: Đông giáp các xã Tả Phìn, Đồng Văn, huyện Đồng Văn; Tây giáp các xã Lũng Táo, Xà Phìn, huyện Đồng Văn; Nam giáp các xã Xà Phìn, Sính Lủng, Tả Phìn, huyện Đồng Văn; Bắc giáp xã Ma Lé, huyện Đồng Văn.

- Xã Đồng Văn còn lại 3.030,65 ha diện tích tự nhiên và 5.935 nhân khẩu.

2. Thành lập thị trấn huyện lỵ tại các huyện: Đồng Văn, Bắc Mê, Xín Mần

a) Thành lập thị trấn Đồng Văn - huyện lỵ huyện Đồng Văn

Thành lập thị trấn Đồng Văn trên cơ sở nguyên trạng 3.030,65 ha diện tích tự nhiên và 5.935 nhân khẩu còn lại của xã Đồng Văn sau khi đã điều chỉnh địa giới hành chính.

Thị trấn Đồng Văn có tổng diện tích tự nhiên là 3.030,65 ha và tổng dân số là 5.935 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Đồng Văn: Đông giáp xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc; Tây giáp xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn; Nam giáp các xã Thài Phìn Tủng, Tả Phìn, Tả Lủng, huyện Đồng Văn và xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc; Bắc giáp xã Ma Lé, huyện Đồng Văn và nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa.

b) Thành lập thị trấn Yên Phú - huyện lỵ huyện Bắc Mê

Thành lập thị trấn Yên Phú trên cơ sở nguyên trạng 6.723,31 ha diện tích tự nhiên và 6.082 nhân khẩu của xã Yên Phú, huyện Bắc Mê.

 Thị trấn Yên Phú có tổng diện tích tự nhiên là 6.723,31 ha và tổng dân số là 6.082 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Yên Phú: Đông giáp xã Yên Phong; Tây giáp xã Lạc Nông đều thuộc huyện Bắc Mê; Nam giáp xã Yên Cường; Bắc giáp xã Giáp Trung.

c) Thành lập thị trấn Cốc Pài - huyện lỵ huyện Xín Mần

Thành lập thị trấn Cốc Pài trên cơ sở nguyên trạng 1.647,38 ha diện tích tự nhiên và 3.969 nhân khẩu của xã Cốc Pài, huyện Xín Mần.

Thị trấn Cốc Pài có tổng diện tích tự nhiên là 1.647,38 ha và tổng dân số là 3.969 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Cốc Pài: Đông giáp xã Thèn Phàng và xã Tả Nhìn; Tây giáp các xã Pà Vầy Sủ, Nàn Ma; Nam giáp các xã Nàn Ma, Bản Ngò; Bắc giáp các xã Chí Cà, Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã: thành lập thị trấn huyện lỵ tại các huyện Đồng Văn, Bắc Mê, Xín Mần:

- Huyện Đồng Văn có tổng diện tích tự nhiên là 46.114,05 ha, tổng dân số là 62,138 nhân khẩu, 19 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm: thị trấn Phó Bảng, thị trấn Đồng Văn và các xã: Lũng Cú, Ma Lé, Lũng Táo, Phố Là, Thài Phìn Tủng, Sủng Là, Xà Phìn, Tả Phìn, Tả Lủng, Phố Cáo, Sinh Lủng, Sảng Tủng, Lũng Thầu, Hố Quang Phìn, Vần Chải, Lũng Phìn, Sủng Trái.

- Huyện Bắc Mê có tổng diện tích tự nhiên là 84.077,61 ha, tổng dân số là 43.736 nhân khẩu, 13 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm: thị trấn Yên Phú và các xã: Yên Cường, Yên Định, Yên Phong, Đường Âm, Đường Hồng, Phú Nam, Minh Ngọc, Minh Sơn, Giáp Trung, Lạc Nông, Thượng Tân và Phiêng Luông.

- Huyện Xín Mần có tổng diện tích tự nhiên là 58.267,77 ha, tổng dân số là 54.067 nhân khẩu, 19 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm: thị trấn Cốc Pài và các xã: Nàn Xỉn, Bản Díu, Chí Cà, Xín Mần, Trung Thịnh, Thèn Phàng, Ngán Chiên, Pà Vầy Sủ, Cốc Rế, Thu Tà, Nàn Ma, Tả Nhìu, Bản Ngò, Chế Là, Nấm Dần, Quảng Nguyên, Nà Chì và Khuôn Lùng.

Tỉnh Hà Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện: 195 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 5 phường, 12 thị trấn và 178 xã. Không tăng thêm đơn vị hành chính cấp xã.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Hà Giang;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH, TCCV, KTN, PL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b). M

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 11/NĐ-CP ngày 31/03/2009 điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập thị trấn huyện lỵ tại các huyện Đồng Văn, Bắc Mê và Xín Mần thuộc tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.388

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.228.219