Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 100-HĐBT năm 1982 về việc thành lập Vụ quản lý và cải tạo thương nghiệp thuộc Bộ Nội Thương do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 100-HĐBT Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 02/06/1982 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 100-HĐBT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 1982

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 100-HĐBT NGÀY 2 - 6 - 1982 VỀ VIỆC THÀNH LẬP VỤ QUẢN LÝ VÀ CẢI TẠO THƯƠNG NGHIỆP THUỘC BỘ NỘI THƯƠNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Nghị định số 80-CP ngày 16-7-1962 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội thương;
Theo đề nghị của bộ trưởng Bộ Nội thương.

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1.- Nay thành lập Vụ quản lý và cải tạo thương nghiệp thuộc Bộ Nội thương.

Điều 2.- Vụ quản lý và cải tạo thương nghiệp có trách nhiệm giúp bộ trưởng Bộ Nội thương nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ về quản lý thương nghiệp (quốc doanh, tập thể và tư doanh) trên thị trường nội địa nhằm phát triển thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, thống nhất quản lý thị trường nội địa và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thương nghiệp tư doanh.

Điều 3.- Vụ quản lý và cải tạo thương nghiệp do một vụ trưởng phụ trách và một số phó vụ trưởng giúp việc.

Bộ trưởng Bộ Nội thương quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Vụ quản lý và cải tạo thương nghiệp.

Điều 4.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng, bộ trưởng Bộ Nội thương có trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 100-HĐBT năm 1982 về việc thành lập Vụ quản lý và cải tạo thương nghiệp thuộc Bộ Nội Thương do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.164
DMCA.com Protection Status