Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 05/NĐ-CP điều chỉnh địa giới thành lập xã thuộc huyện Phù Ninh, huyện Thanh Bạ;Tân Đức thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Số hiệu: 05/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 05/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2009

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, THÀNH LẬP XÃ THUỘC HUYỆN PHÙ NINH, HUYỆN THANH BA; XÁC ĐỊNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ TÂN ĐỨC THUỘC THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Phù Ninh, huyện Thanh Ba; xác định địa giới hành chính xã Tân Đức thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ như sau:

1. Thành lập xã Lệ Mỹ thuộc huyện Phù Ninh trên cơ sở điều chỉnh 770,71 ha diện tích tự nhiên và 3.618 nhân khẩu của xã Phú Mỹ.

Xã Lệ Mỹ có 770,71 ha diện tích tự nhiên và 3.618 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Lệ Mỹ: Đông giáp huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; Tây giáp xã Liên Hoa, huyện Phù Ninh; Nam giáp xã Trị Quận, xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh; Bắc giáp xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh.

2. Thành lập xã Vân Lĩnh thuộc huyện Thanh Ba trên cơ sở điều chỉnh 895,02 ha diện tích tự nhiên và 2.906 nhân khẩu của xã Thanh Vân.

Xã Vân Lĩnh có 895,02 ha diện tích tự nhiên và 2.906 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Vân Lĩnh: Đông giáp Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba, xã Tiêu Sơn, Minh Tiến, huyện Đoan Hùng; Tây giáp xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hoà; Nam giáp xã Thanh Vân, huyện Thanh Ba; Bắc giáp xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng.

3. Xác định địa giới hành chính xã Tân Đức thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Xã Tân Đức thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ có 454,08 ha diện tích tự nhiên và 2.721 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Tân Đức: Đông giáp xã Minh Nông, thành phố Việt Trì; Tây giáp xã Cao Xá, huyện Lâm Thao và xã Thuỵ Vân, thành phố Việt Trì; Nam giáp xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; Bắc giáp xã Minh Nông, xã Thuỵ Vân, thành phố Việt Trì.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã:

- Xã Phú Mỹ còn lại 1.016,22 ha diện tích tự nhiên và 4.831 nhân khẩu.

Huyện Phù Ninh có 15.637,32 ha diện tích tự nhiên và 98.202 nhân khẩu, có 19 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Trạm Thản, Tiên Phú, Liên Hoa, Vĩnh Phú, Trung Giáp, Bảo Thanh, Trị Quận, Hạ Giáp, Gia Thanh, Phú Nham, Phú Lộc, Tiên Du, Phù Ninh, An Đạo, Tứ Đà, Bình Bộ, Phú Mỹ, Lệ Mỹ và thị trấn Phong Châu.

- Xã Thanh Vân còn lại 611 ha diện tích tự nhiên và 2.824 nhân khẩu.

Huyện Thanh Ba có 19.503,43 ha diện tích tự nhiên và 112.589 nhân khẩu, có 27 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Đồng Xuân, Lương Lỗ, Hanh Cù, Yển Khê, Vũ Yến, Phương Lĩnh, Mạn Lạn, Hoàng Cương, Thanh Xá, Chí Tiên, Sơn Cương, Đỗ Sơn, Thanh Hà, Đông Thành, Khải Xuân, Võ Lao, Quảng Nạp, Ninh Dân, Yên Nội, Thái Ninh, Đông Lĩnh, Đại An, Năng Yên, Đỗ Xuyên, Thanh Vân, Vân Lĩnh và thị trấn Thanh Ba.

Sau khi xác định địa giới hành chính xã Tân Đức:

Thành phố Việt Trì có 11.098,83 ha diện tích tự nhiên và 176.349 nhân khẩu, có 23 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: Bạch Hạc, Thanh Miếu, Thọ Sơn, Tiên Cát, Nông Trang, Văn Cơ, Bến Gót, Gia Cẩm, Tân Dân, Hữu Lâu và các xã: Thuỵ Vân, Minh Nông, Minh Phương, Vân Phú, Phượng Lâu, Sông Lô, Trưng Vương, Hy Cương, Chu Hoá, Thanh Đình, Hùng Lô, Kim Đức, Tân Đức.

Địa giới hành chính thành phố Việt Trì: Đông giáp huyện Lập Thạch, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; Tây giáp thị trấn Lâm Thao, thị trấn Hùng Sơn, xã Tiên Kiên, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao; Nam giáp xã Cao Xá, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao và huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; Bắc giáp xã Phù Ninh, xã An Đạo, xã Tử Đà và xã Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh.

Tỉnh Phú Thọ có 353.294,93 ha diện tích tự nhiên và 1.345.498 nhân khẩu, có 275 đơn vị hành chính cấp xã.

Địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ: Đông giáp tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội; Tây giáp tỉnh Sơn La; Nam giáp tỉnh Hoà Bình; Bắc giáp tỉnh Yên Bái và tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH, KTN, PL, TCCV, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b). XH

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 05/NĐ-CP ngày 19/01/2009 điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Phù Ninh, huyện Thanh Bạ; xác định địa giới hành chính xã Tân Đức thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.871

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!