Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 02/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập phường thuộc thị xã An Khê, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 02/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 02/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2009

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, THÀNH LẬP XÃ, PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ AN KHÊ, HUYỆN CHƯ PĂH, TỈNH GIA LAI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, phường thuộc thị xã An Khê, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai như sau:

1. Thành lập xã Xuân An thuộc thị xã An Khê trên cơ sở điều chỉnh 2.793,00 ha diện tích tự nhiên và 3.504 nhân khẩu của xã Tú An.

Xã Xuân An có 2.793,00 ha diện tích tự nhiên và 3.504 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Xuân An: Đông giáp xã Cửu An, thị xã An Khê và huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định; Tây giáp xã Thành An và xã Tú An, thị xã An Khê; Nam giáp xã Cửu An, xã Thành An, thị xã An Khê; Bắc giáp xã Tú An, thị xã An Khê.

2. Thành lập phường An Phước thuộc thị xã An Khê trên cơ sở điều chỉnh 1.879,22 ha diện tích tự nhiên và 2.970 nhân khẩu của xã Cửu An.

Phường An Phước có 1.879,22 ha diện tích tự nhiên và 2.970 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường An Phước: Đông giáp xã Cửu An, thị xã An Khê; Tây giáp xã Thành An, thị xã An Khê; Nam giáp xã Song An, thị xã An Khê; Bắc giáp xã Tú An, thị xã An Khê.

3. Thành lập phường Ngô Mây thuộc thị xã An Khê trên cơ sở điều chỉnh 1.004,10 ha diện tích tự nhiên và 4.750 nhân khẩu của xã Song An.

Phường Ngô Mây có 1.004,10 ha diện tích tự nhiên và 4.750 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Ngô Mây: Đông giáp xã Song An, thị xã An Khê; Tây giáp phường An Tân và xã Thành An, thị xã An Khê; Nam giáp phường An Tân, thị xã An Khê và xã Phú An, huyện Đak Pơ; Bắc giáp xã Cửu An, thị xã An Khê.

4. Thành lập xã Ia Kreng thuộc huyện Chư Păh trên cơ sở điều chỉnh 11.392,64 ha diện tích tự nhiên và 1.343 nhân khẩu của xã Ia Mơ Nông.

Xã Ia Kreng có 11.392,64 ha diện tích tự nhiên và 1.343 nhân khẩu.

Địa giới hành xã Ia Kreng: Đông giáp xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh; Tây giáp huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum; Nam giáp xã Ia Krái, huyện Ia Grai; Bắc giáp huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

- Xã Tú An còn lại 3.533,95 ha diện tích tự nhiên và 4.853 nhân khẩu.

- Xã Cửu An còn lại 1.998,08 ha diện tích tự nhiên và 3.660 nhân khẩu.

- Xã Song An còn lại 4.452,33 ha diện tích tự nhiên và 4.920 nhân khẩu.

Thị xã An Khê có 19.912,10 ha diện tích tự nhiên và 65.846 nhân khẩu, có 11 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: An Bình, Tây Sơn, An Phú, An Tân, An Phước, Ngô Mây và các xã: Tú An, Cửu An, Song An, Thành An, Xuân An.

- Xã Ia Mơ Nông còn lại 4.990,00 ha diện tích tự nhiên và 3.167 nhân khẩu.

Huyện Chư Păh có 98.039,65 ha diện tích tự nhiên và 64.593 nhân khẩu, có 15 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm: thị trấn Phú Hoà và các xã: Ia Khươl, Ia Phí, Ia Ly, Ia Mơ Nông, Ia Kreng, Ia Ka, Ia Nhin, Nghĩa Hoà, Hoà Phú, Nghĩa Hưng, Chư Jôr, Chư Đang Ya, Hà Tây và Đăk Tơ Ver.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Gia Lai;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH, TCCV, KTN, PL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b). M

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 02/NĐ-CP ngày 19/01/2009 về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, phường thuộc thị xã An Khê, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.033

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!