Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị Quyết 135/NQ-HĐND năm 2008 về chương trình xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân năm 2009 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 135/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Huỳnh Minh Đoàn
Ngày ban hành: 18/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/NQ-HĐND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 18 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ vào Điều 21 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh năm 2008, phương hướng, nhiệm vụ năm 2009; Tờ trình số 37/TTr-TT.HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2009; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1- Thống nhất thông qua Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2009 tại 02 kỳ họp cụ thể như sau:

Tại Kỳ họp lần thứ 12 (tháng 6/2009) sẽ trình 04 Nghị quyết gồm:

1- Nghị quyết về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020.

2- Nghị quyết chuyên đề về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh đến năm 2010.

3- Nghị quyết chuyên đề về công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

4- Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh.

Tại Kỳ họp lần thứ 13 (tháng 12/2009) sẽ trình 10 Nghị quyết gồm:

1- Nghị quyết về việc thông qua tổng biên chế hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2010.

2- Nghị quyết phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2010.

3- Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.

4- Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2010 bằng nguồn vốn cân đối ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ.

5- Nghị quyết về dự toán thu - chi ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2010.

6- Nghị quyết về Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh năm 2010.

7- Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008.

8- Nghị quyết về Đề án nâng cấp thành phố Cao Lãnh lên đô thị loại II.

9- Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2010.

10- Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2010.

Trong quá trình điều hành thực hiện củng như do yêu cầu bức xúc của tình hình thực tế, cho phép Thường trực HĐND tỉnh điều chỉnh bổ sung vào chương trình những Nghị quyết phát sinh để trình HĐND xem xét thông qua.

Điều 2- Giao Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Nghị quyết một cách có hiệu quả. Trong thực hiện UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các Sở, Ngành chuẩn bị tốt nội dung các dự thảo Nghị quyết nhằm đảm bảo quy trình và chất lượng văn bản theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND.

Điều 3- Các Ban HĐND tỉnh phát huy trí tuệ tập thể của Ban thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm tra theo luật định, làm cơ sở để HĐND tỉnh biểu quyết thông qua, đảm bảo Nghị quyết được ban hành sát thực tiễn và mang tính khả thi cao.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- VP QH, VPCP (I-II)
- TT.TU, UBND, MTTQ tỉnh
- ĐĐBQH, ĐB HĐND tỉnh
- Các Sở, Ban, Ngành, tỉnh
- TT.HĐND,UBND huyện thị, TP;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Đoàn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị Quyết 135/NQ-HĐND năm 2008 về chương trình xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân năm 2009 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.898

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168