Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 8358/KH-BQP năm 2013 thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016” do Bộ Quốc phòng ban hành

Số hiệu: 8358/KH-BQP Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Phùng Quang Thanh
Ngày ban hành: 19/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8358/KH-BQP

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỐ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN VÙNG BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2013 - 2016”

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI), Bộ Quốc phòng ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẨU

1. Tổ chức triển khai thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án; sát với các nhóm đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật, tình hình thực tiễn các vùng biên giới, hải đảo để nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo.

2. Quá trình tổ chức thực hiện Đề án phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của các bộ, ngành, địa phương liên quan; huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các lực lượng, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đúng tiến độ.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

CƠ QUAN PHỐI HỢP THỰC HIỆN

I

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO, TỔ THƯ KÝ

1.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký xây dựng và thực hiện Đề án

Giai đoạn I

Bộ Quốc phòng

Cơ quan chức năng của các Bộ Tư Pháp Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Tài chính Bộ Quốc phòng, Vụ Pháp chế/Bộ Quốc phòng, Cục Cảnh sát biển, Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị

2.

Xây dựng văn bản quản lý, điều hành thực hiện Đề án

Giai đoạn I

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Vụ Pháp chế/Bộ Quốc phòng và cơ quan chức năng của các bộ liên quan

3.

Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương ký kết, ban hành chương trình, kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm và từng giai đoạn; tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết, hướng dẫn chế độ báo cáo, rút kinh nghiệm công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật vùng biên giới, hải đảo

Giai đoạn I, II

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng

4.

Kiểm tra việc thực hiện Đề án tại 44 tỉnh, thành phố biên giới, hải đảo

Tháng 5, tháng 10 các năm 2014, 2015, 2016

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án và Bộ đội Biên phòng 44 tỉnh, thành phố

5.

Sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án hàng năm và từng giai đoạn, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tiếp theo

Tháng 12/2013 và tháng 6, tháng 12 các năm 2014, 2015, 2016

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng

6.

Tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án; đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Tháng 01/2017

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án và các bộ,ngành, địa phương liên quan

II

HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

7.

Biên soạn, in ấn các loại tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án, gồm:

 

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Ủy ban Dân tộc; cơ quan chức năng của các Bộ Tư pháp, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công thương; Vụ Pháp chế/Bộ Quốc phòng, Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị

 

1. Sách hướng dẫn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển và cán bộ cấp xã

Giai đoạn I

 

 

 

2. Sổ tay pháp luật, tờ rơi, tờ gấp pháp luật

Giai đoạn I

 

 

 

3. Băng, đĩa hình; băng, đĩa tiếng có nội dung là các tiểu phẩm pháp luật

Giai đoạn II

 

 

8.

Xây dựng mô hình điểm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại 10 xã vùng biên giới, hải đảo thuộc 10 tỉnh: Lào Cai, Quảng Ninh, Thái Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Kon Tum, An Giang, Sóc Trăng, Bà Rịa - Vũng Tàu để thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại các Mục 14, 15, 16, 17, 18 Kế hoạch này

Giai đoạn I

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Ban Dân tộc, các Sở Tư pháp, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường của 10 tỉnh có xã chọn làm điểm

9.

Tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, gồm:

Giai đoạn I

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Vụ Pháp chế/Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Cục Cảnh sát biển, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật/Bộ Tư pháp, các Sở: Tư pháp, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố có biên giới, hải đảo

 

1. Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển

Tổ chức tại 3 khu vực (Bắc, Trung, Nam)

 

 

 

2. Cán bộ cấp xã, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, đồng bào dân tộc, chức sắc tôn giáo các xã vùng biên giới, hải đảo

Tổ chức 44 lớp tại 44 tỉnh, thành phố biên giới, hải đảo

 

 

10.

Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo bằng các hình thức: Tổ chức lớp tập trung, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh địa phương, phát tờ rơi, tờ gấp... theo các nhóm đối tượng sau:

Cả 2 giai đoạn (ít nhất mỗi tháng một lần)

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các địa phương, Bộ đội Biên phòng, các Sở Tư pháp, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc của 44 tỉnh, thành phố biên giới, hải đảo và các Vùng Hải quân, Cảnh sát biển

 

1. Cán bộ, nhân dân 3 tuyến biên giới đất liền: Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia

 

 

 

 

2. Cán bộ, nhân dân tuyến biến, hải đảo và ngư dân đi biển dài ngày

 

 

 

11

Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung, ban hành các văn bản tăng cường quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí, tạo môi trường học tập, vui chơi lành mạnh gắn với phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo

Cả 2 giai đoạn

Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng

12.

Tham quan rút kinh nghiệm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của một số địa phương trong nước và nước ngoài (Trung Quốc, Ấn Độ)

Giai đoạn I

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Đại diện Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án

13.

Nhân rộng mô hình điểm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ra các xã biên giới, hải đảo

Giai đoạn II

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Cơ quan chức năng của các Bộ Tư pháp, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân 44 tỉnh, thành phố biên giới, hải đảo; các Vùng Hải quân, Cảnh sát biển

14.

Tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” ở các Đồn Biên phòng, đơn vị Hải quân, Cảnh sát biển và các xã vùng biên giới, hải đảo

Mỗi tháng 01 lần (giai đoạn I tổ chức ở 10 xã làm điểm, giai đoạn II nhân rộng)

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, cơ quan Tư pháp, Công an, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của 44 tỉnh, thành phố biên giới, hải đảo

15.

Tổ chức xét xử lưu động một số vụ án hình sự ở các xã biên giới, hải đảo

Khi có án (giai đoạn I thực hiện ở 10 xã làm điểm, giai đoạn II nhân rộng)

Đề nghị Tòa án nhân dân Tối cao chủ trì, phối hợp thực hiện

Bộ đội Biên phòng, cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp ở 44 tỉnh, thành phố biên giới, hải đảo

16.

Xây dựng các câu lạc bộ, trung tâm tư vấn pháp luật - hướng nghiệp ở các xã biên giới, hải đảo để phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng tham gia

Giai đoạn I làm điểm ở 10 xã, giai đoạn II nhân rộng

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố biên giới, hải đảo (trực tiếp là các Sở Tư pháp, Lao động - Thương binh và xã hội)

17.

Thành lập các tổ, đội Tuyên truyền văn hóa của Bộ đội Biên phòng để phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo bằng hình thức sân khấu hóa

Giai đoạn I tổ chức ở 10 xã làm điểm, mỗi quý một lần, giai đoạn II nhân rộng

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh 44 tỉnh, thành phố biên giới, hải đảo

18.

Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua thực hiện công tác chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển, Công an, Tư pháp và những người có uy tín ở các xã vùng biên giới, hải đảo

Thực hiện thường xuyên thông qua các hoạt động công tác hàng ngày (giai đoạn I thực hiện ở 10 xã làm điểm, giai đoạn II nhân rộng)

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Bộ đội Biên phòng, cơ quan Công an, Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc, Ban Tôn giáo, Ban Dân tộc và các tổ chức quần chúng ở 44 tỉnh, thành phố biên giới, hải đảo vả các Vùng Hải quân, Cảnh sát biển

19.

Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bao gồm;

Giai đoạn II

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Các đơn vị Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển đóng quân vùng biên giới, hải đảo.

Các Sở Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch 44 tỉnh, Thành phố biên giới, hải đảo

 

1. Hỗ trợ các đơn vị Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển đóng quân vùng biên giới, hải đảo xây dựng tủ sách pháp luật.

Năm 2015

 

 

 

2. Trang bị cụm loa truyền thanh cho 435 Đồn Biên phòng triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân các xã vùng biên giới, hải đảo

Năm 2014 trang bị 10 đồn ở 10 xã điểm. Giai đoạn II nhân rộng

 

 

20.

Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo

Cuối giai đoạn II

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố biên giới, hải đảo; cơ quan báo chí Trung ương và địa phương

21.

Tổ chức khảo sát tình hình phổ biến, giáo dục pháp luật một số địa phương, đơn vị; đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

Năm 2015 và năm 2016

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký

 

 

 

 

 

 

III. KINH PHÍ ĐẢM BẢO: (Có dự toán riêng)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án từng giai đoạn và hàng năm, trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành; trên cơ sở đó xây dựng các kế hoạch chi tiết để phối hợp với cơ quan chức năng của các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị quân đội có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện Đề án về Bộ Quốc phòng (qua Văn phòng Bộ Quốc phòng); căn cứ tình hình thực tế, chủ động đề xuất với Bộ Quốc phòng để điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của Để án cho phù hợp.

2. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trong phạm vi phụ trách và chỉ đạo các cơ quan thuộc quyền cử cán bộ tham gia, phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng (trực tiếp là Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch này.

3. Các cơ quan, đơn vị quân đội được phân công thực hiện nội dung trong Kế hoạch này chủ động phối hợp với Bộ đội Biên phòng cùng cấp và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương có liên quan triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch. Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán kinh phí và đảm bảo kinh phí thực hiện Đề án theo kế hoạch từng năm, đồng thời hướng dẫn chi tiêu, thanh quyết toán theo đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trường Bộ Quốc phòng;
- Các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm TCCT;
- Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND 44 tỉnh, Thành phố biên giới, hải đảo;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ Pháp luật, Vụ Tổng hợp);
- Bộ Tổng Tham mưu, Tổng Cục Chính trị;
- Văn phòng BQP (Chánh Văn phòng, VPC, NCTH);
- Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng;
- Cục Tuyên huấn/Tổng Cục Chính trị;
- BTL Bộ đội Biên phòng, QC Hải quân, Cục Cảnh sát biển;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án;
- Lưu: VT, BTL BĐBP; Q185b

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Phùng Quang Thanh

 

DANH SÁCH

CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN VÙNG BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2013 – 2016”

(Kèm theo Kế hoạch số 8358/KH-BQP ngày 19/10/2013 của Bộ Quốc phòng)

TT

TỈNH, THÀNH PHỐ

GHI CHÚ

 

TT

TỈNH, THÀNH PHỐ

GHI CHÚ

1

Sơn La

 

 

23

Phú Yên

 

2

Điện Biên

 

 

24

Khánh Hòa

 

3

Lai Châu

 

 

25

Ninh Thuận

 

4

Lào Cai

 

 

26

Bình Thuận

 

5

Hà Giang

 

 

27

Bà Rịa - Vũng Tàu

 

6

Cao Bằng

 

 

28

T.p Hồ Chí Minh

 

7

Lạng Sơn

 

 

29

Tiền Giang

 

8

Quảng Ninh

 

 

30

Bến Tre

 

9

Hải Phòng

 

 

31

Trà Vinh

 

10

Thái Bình

 

 

32

Sóc Trăng

 

11

Nam Định

 

 

33

Bạc Liêu

 

12

Ninh Bình

 

 

34

Cà Mau

 

13

Thanh Hóa

 

 

35

Kiên Giang

 

14

Nghệ An

 

 

36

An Giang

 

15

Hà Tĩnh

 

 

37

Đồng Tháp

 

16

Quảng Bình

 

 

38

Tây Ninh

 

17

Quảng Trị

 

 

39

Long An

 

18

Thừa Thiên - Huế

 

 

40

Bình Phước

 

19

Đà Nẵng

 

 

41

Đắk Nông

 

20

Quảng Nam

 

 

42

Đắk Lắc

 

21

Quảng Ngãi

 

 

43

Gia Lai

 

22

Bình Định

 

 

44

Kon Tum

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 8358/KH-BQP năm 2013 thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016” do Bộ Quốc phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.496

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228