Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 92/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thành Thống
Ngày ban hành: 13/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 13 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN CÁC BẢN ĐỒ VÀ TÀI LIỆU KHẲNG ĐỊNH CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI HAI QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA VÀ HOÀNG SA

Căn cứ Chỉ thị số 2452/CT-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp ngăn chặn Trung Quốc phát tán các bản đồ và ấn phẩm thể hiện yêu sách “đường lưỡi bò”;

Căn cứ Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Thành ủy Cần Thơ về tuyên truyền biển, đảo năm 2017;

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền các bản đồ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 02 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm củng cố và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thành phố về biển, đảo Việt Nam; tạo sự thống nhất đối với chủ trương phục vụ mục tiêu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

2. Công tác tuyên truyền phải có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành có liên quan, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả công tác tuyên truyền.

3. Tài liệu tuyên truyền đảm bảo đầy đủ, xác thực các chứng cứ pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa được trưng bày, triển lãm bằng các hình thức đa dạng, thu hút được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, giới học giả, báo chí và du khách nước ngoài đến tham quan thành phố.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền những cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa như: Tài liệu chứng minh “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý” các đĩa, phim tài liệu “Hoàng Sa - Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất Việt”.

2. Trưng bày các bản đồ cổ khẳng định chủ quyền Việt Nam tại các địa điểm có đông du khách nhằm đạt được hiệu quả tích cực trong tuyên truyền về vấn đề chủ quyền biển, đảo đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nhất là đối với các tầng lớp nhân dân và du khách nước ngoài đến tham quan thành phố.

III. HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM TUYÊN TRUYỀN

1. Hình thức tuyên truyền

a) Trưng bày cố định 04 bản đồ cổ khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được xuất bản qua các thời kỳ bao gồm: “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ”; “An Nam đại quốc họa đồ”; “Đại Nam thống nhất toàn đồ”; “ Bản đồ các đài khí tượng Đông Dương”.

b) Hình thức thể hiện: Hình 04 bản đồ cổ in trên chất liệu cao (Backlisk film), đặt trong khung pano hộp đèn có viền bao, mặt trước lợp PMMA cường lực bảo vệ chống va đập, bên trong gắn đèn led sáng nổi bật vào ban đêm (kèm hình ảnh thiết kế và phối cảnh).

c) Tổ chức triển lãm bộ ảnh “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý” (gồm 10 pano). Hình thức thể hiện: Hình ảnh bản đồ, tư liệu thực hiện trên khung pano, gắn đèn chiếu sáng nổi bật vào ban đêm.

d) Giới thiệu sách nghiên cứu về biển đảo (Bộ sách 06 quyển) gồm: “Tuyển tập các châu bản triều Nguyễn về thực thi chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”; “Đường lưỡi bò - Một yêu sách phi lý”; “Chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa” (02 quyển song ngữ tiếng Anh, tiếng Trung); “100 câu hỏi - đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam”; “Tài liệu định hướng công tác tuyên truyền về biển đảo”.

2. Địa điểm tuyên truyền

a) Trưng bày cố định 04 bản đồ cổ tại: Công viên Bến Ninh Kiều, Công viên Lưu Hữu Phước, Trường Đại học Cần Thơ và khu vực Thiền viện Trúc lâm Phương Nam.

b) Triển lãm bản đồ, tài liệu tại Công viên Lưu Hữu Phước, thời gian 01 tuần (sau đó luân chuyển triển lãm lưu động trên địa bàn các quận, huyện còn lại).

3. Thời gian thực hiện: Từ khi ban hành kế hoạch này đến cuối năm 2018.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an thành phố

a) Cung cấp file về 04 bản đồ cổ khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để trưng bày cố định, phim tài liệu, sách nghiên cứu về biển đảo.

b) Phối hợp với các Sở, Ban ngành thành phố tiến hành khảo sát, lựa chọn địa điểm lắp đặt các bản đồ đảm bảo yêu cầu thuận tiện, thu hút sự chú ý của đông đảo đối tượng tuyên truyền.

c) Triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các địa điểm tuyên truyền.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Phối hợp với Công an thành phố, các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát các địa điểm trưng bày và lắp đặt 04 bản đồ cổ tại các địa điểm đã dự kiến.

b) Chỉ đạo Bảo tàng thành phố Cần Thơ tổ chức trưng bày 04 bản đồ cổ, triển lãm bộ ảnh “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý” và các tài liệu có liên quan khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 02 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

c) Phối hợp với các đơn vị chức năng liên hệ với Trường Đại học Cần Thơ thống nhất việc lựa chọn địa điểm lắp đặt 04 bản đồ cổ đảm bảo yêu cầu thuận tiện, thu hút sự chú ý của đông đảo đối tượng tuyên truyền trong khuôn viên trường (khu II).

d) Lập dự toán kinh phí trưng bày, triển lãm bản đồ, tư liệu; làm đầu mối tổng hợp kinh phí của các đơn vị có liên quan gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo, cung cấp thông tin cho báo, đài địa phương, đài truyền thanh các quận, huyện; Cổng thông tin điện tử thành phố Cần Thơ tuyên truyền, phổ biến nội dung trưng bày, triển lãm bộ ảnh “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý” và các tài liệu có liên quan khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

b) Thực hiện các thủ tục và nhân bản sách, tài liệu tuyên truyền về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm bản đồ yêu sách “Đường lưỡi bò” và các ấn phẩm, tài liệu có in hình bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện đầy đủ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Phối hợp với các đơn vị có liên quan và trực tiếp chỉ đạo công tác tuyên truyền khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong hệ thống giáo dục thuộc địa phương quản lý.

b) Xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức triển lãm bộ ảnh “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý” và các tài liệu có liên quan khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tại các trường học.

5. Sở Tài chính

Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt và đảm bảo kinh phí phục vụ việc thực hiện kế hoạch.

6. Ban Dân tộc thành phố

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xây dựng kế hoạch tuyên truyền các tài liệu, ảnh về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bằng tiếng Hoa, tiếng Khmer đăng tải trên các báo, đài thành phố để tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân là dân tộc Hoa, Khmer hiểu, ý thức chủ quyền của Việt Nam.

7. Đài Phát thành và Truyền hình thành phố Cần Thơ

Xây dựng kế hoạch tổ chức phát sóng: 03 bộ Phim tài liệu “Hoàng Sa, Trường Sa - Nơi ghi dấu hồn thiêng đất Việt” (04 đĩa) của Ủy ban Biên giới Quốc gia Bộ Ngoại giao Việt Nam xuất bản; “Đường lưỡi bò” yêu sách phi lý; “Hội thảo Hoàng Sa - Trường Sa: sự thật lịch sử” trên các kênh phát sóng của đài vào các thời điểm có đông khán giả theo dõi trong ngày.

8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các Sở, Ban ngành, Đoàn thể

Phối hợp thực hiện tuyên truyền sâu, rộng nhằm củng cố và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thành phố về chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

9. Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều

a) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Công an thành phố, các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát các địa điểm lắp đặt trưng bày, triển lãm bản đồ cổ, hình ảnh tư liệu tuyên truyền tại các địa điểm đã dự kiến.

b) Chỉ đạo đơn vị chức năng địa phương cung cấp, đảm bảo nguồn điện chiếu sáng phục vụ trưng bày, triển lãm đạt hiệu quả.

c) Phối hợp Công an thành phố triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các địa điểm tuyên truyền.

10. Ủy ban nhân dân quận, huyện còn lại thuộc thành phố Cần Thơ

Chỉ đạo đơn vị chức năng có liên quan của địa phương thực hiện những vấn đề cụ thể như sau:

a) Xây dựng kế hoạch phối hợp với Bảo tàng thành phố Cần Thơ tổ chức triển lãm bộ ảnh “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại những địa điểm thu hút sự chú ý của đông đảo đối tượng tuyên truyền nhằm đạt được hiệu quả tích cực về nhận thức trong việc khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

b) Cung cấp, đảm bảo nguồn điện chiếu sáng phục vụ triển lãm đạt hiệu quả.

c) Phối hợp Công an thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các địa điểm tuyên truyền.

V. KINH PHÍ

Từ ngân sách Nhà nước được phép thực hiện theo quy định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền các bản đồ khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

2. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương chủ động phối hợp và có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ được phân công. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh về Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo, tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo kịp thời./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Thành Thống

 

 

BẢN VẼ CHI TIẾT

 

BẢN VẼ CHI TIẾT KHUNG HỘP

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 92/KH-UBND ngày 13/06/2017 tổ chức tuyên truyền các bản đồ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa do thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


820

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74