Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 88/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 28/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/KH-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT “TÌM KIẾM SÁNG KIẾN VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH” THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 14/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013; Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 của UBND thành phố về ban hành Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến về cải cách thủ tục hành chính" năm 2013 trên địa bàn Thành phố như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cuộc thi nhằm tìm ra các sáng kiến, giải pháp thiết thực cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ca Thủ đô, góp phần thực hiện có hiệu quả "Năm kỷ cương hành chính 2013".

2. Hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính để góp phần tuyên truyền, công khai quy định về thủ tục hành chính, góp phần phòng chống tham nhũng, lãng phí; Bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính được nhanh chóng, thuận lợi.

3. Đề xuất những sáng kiến, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong các thủ tục hành chính, từ đó kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các qui định về thủ tục hành chính trong các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến tổ chức, cá nhân.

4. Thông qua việc triển khai cuộc thi, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về thủ tục hành chính, để cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn thành ph Hà Nội biết và thực hiện. Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, nâng cao ý thức pháp luật; đạo đức công vụ, trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ cán b, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân.

5. Việc tổ chức Cuộc thi phải đảm bảo tính nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức, tạo không khí hào hng, phấn khởi đối với các đối tượng khi tham gia cuộc thi.

II. ĐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG CUỘC THI

1. Đối tượng tham gia cuộc thi: Là công dân Việt Nam, tuổi từ 18 trở lên đang sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Hình thức, nội dung cuộc thi

a. Hình thức: Dự thi theo hình thức Bài viết (bằng tiếng Việt có dấu), trên báo điện tử của Báo kinh tế đô thị, mỗi bài dự thi không quá 1.300 chữ, gửi về email: +skcctthcktdt@gmail.com

b. Nội dung: Nêu nhng vấn đề có liên quan đến thủ tục hành chính, đưa ra sáng kiến, đề xuất sửa đổi, bổ sung, rút ngắn .. những thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Đầu tư, xây dựng, tài nguyên, môi trường, tài chính; các chính sách xã hội không còn phù hợp với thực tế cuộc sống, có sự chồng chéo với các qui định khác, gây phiền hà, lãng phí cho cá nhân, tổ chức khi tham gia giải quyết các công việc liên quan đến thủ tục hành chính.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Qúy II/2013

-   Xây dựng và triển khai Kế hoạch Cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến về cải cách thủ tục hành chính" năm 2013 đến các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị có liên quan;

-   Thành lập Ban tổ chức, xây dựng thể lệ cuộc thi;

-   Đăng tải thông tin về cuộc thi đến toàn thể cán bộ, nhân dân, trên các báo của Hà Nội.

2. Quý III/2013

-   Thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Cuộc thi;

-   Tiếp nhận bài dự thi thông qua các địa chỉ trên.

3. Quý IV/2013

-   T Thư ký tổng hợp, Ban Giám khảo nhận xét, đánh giá và chọn các bài dự thi xuất sc để Ban Tổ chức cuộc thi trao giải (dự kiến cuối tháng 10/2013)

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

-   Đăng tải những bài dự thỉ xuất sắc trên báo giấy của Báo Kinh tế Đô thị.

-   Ban Tổ chức Cuộc thi tặng thưởng cho các bài dự thi xuất sắc, như sau:

+ 1 Giải nhất: 10.000.000đ

+ 1 Giải nhì: 5.000.000đ

+ 1 Giải ba: 3.000.000đ

+ 3 Giải khuyến khích: 3.000.000đ (mỗi giải 1.000.000đ)

V. KINH PHÍ

Từ nguồn kinh phí của Hội đồng phối hp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố năm 2013 và từ nguồn kinh phí huy động hỗ trợ của các tổ chúc, cá nhân.

VI. T CHỨC THỰC HIỆN

1. S Tư pháp: Cơ quan thường trực Hội đồng phi hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố (Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi), có trách nhiệm:

-    Phi hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND Thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi; ban hành các Quyết định thành lập Ban tổ chc, Ban Giám khảo cuộc thi Thành phố và triển khai thực hiện các công việc chuẩn bị cho cuộc thi cấp Thành phố.

-    Phối hợp với Báo kinh tế và Đô thị lập dự toán kinh phí phục vụ cho cuộc thi, tổ chức cuộc thi đảm bảo hiệu quả, cht lượng, đúng qui định.

2. Văn phòng UBND Thành ph: Cử cán bộ tham gia Ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký cuộc thi.

3. S Nội vụ: Cử cán bộ tham gia Ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký cuộc thi.

4. Các Sở, ban ngành, đoàn thể Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã

phổ biến, đng viên cán bộ công chức và viên chức hưởng ứng tham gia cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến về cải cách thủ tục hành chính" Thành phố Hà Nội năm 2013.

5. Sở Tài chính: Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán, bố trí kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch t chức cuộc thi theo đúng quyết định.

6. Báo kinh tế đô thị: Xây dựng hòm thư chuyên mục về cuộc thi của chương trình theo địa chỉ skcctthcktdt@gmail.com.

Cử cán bộ tham gia ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký cuộc thi; lập chuyên mục treo baner giới thiệu về cuộc thi và đăng tải trong suốt quá trình phát động cuộc thi, tiếp nhận bài dự thi.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Pháp luật và Xã hội, Báo An ninh Thủ đô: Phối hợp với Sở Tư pháp đưa tin, tuyên truyền về cuộc thi.

UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện; báo cáo tiến độ, kết quả với Thành phố (qua quan Thường trực là Sở Tư pháp) để tổng hợp báo cáo UBND Thành ph./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 88/KH-UBND ngày 28/05/2013 tổ chức Cuộc thi viết “Tìm kiếm sáng kiến về cải cách thủ tục hành chính” Thành phố Hà Nội năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.921

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.85.80.239