Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 70/KH-UBND tuyên truyền phổ biến văn bản luật pháp lệnh Thừa Thiên Huế 2016

Số hiệu: 70/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Dung
Ngày ban hành: 13/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 05 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN LUẬT, PHÁP LỆNH TẠI KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHÓA XIII

Thực hiện Công văn số 1241/BTP-PBGDPL ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật, pháp lệnh được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật, pháp lệnh, như sau:

I. Mục đích

Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến tinh thần và nội dung các văn bản luật, pháp lệnh được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trc tiếp được giao nhiệm vụ triển khai thi hành văn bản luật và đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, Nhân dân.

II. Yêu cầu

Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến phải được thực hiện nghiêm túc, thống nhất, đồng bộ.

III. Nội dung

Tuyên truyền, phổ biến: Luật Tiếp cận thông tin; Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật Trẻ em; Luật Dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi); Pháp lệnh Quản lý thị trường (được thông qua tại Phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII) (sau đây gọi tắt là luật, pháp lệnh).

IV. Hình thức thực hiện

1. Tổ chức hội nghị quán triệt văn bản luật, pháp lệnh

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan.

2. Đăng tải toàn văn nội dung văn bản luật, pháp lệnh trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử

Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tnh.

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện; Sở Tư pháp và các sở, ngành có liên quan.

4. Kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp kết quả gửi Bộ Tư pháp

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật, pháp lệnh được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tnh căn cứ vào Kế hoạch này, hướng dẫn của Bộ, ngành, Mặt trận, đoàn thể trung ương và nhu cầu, điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung và tinh thần của luật, pháp lệnh với hình thức, nội dung phù hợp; tổng hợp kết quả thực hiện vào báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm và gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Vụ PBGDPL - B
Tư pháp
- TV. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- LĐVP và CV: NC, VX, TC, TH;
- Lưu VT, NC, KNPL
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 70/KH-UBND ngày 13/05/2016 về tuyên truyền, phổ biến văn bản luật, pháp lệnh tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.305

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!