Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 4836/KH-UBND tổ chức tuyên truyền và tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2013 do tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 4836/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Võ Thành Hạo
Ngày ban hành: 08/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4836/KH-UBND

Bến Tre, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN VÀ TUẦN TRA KIỂM SOÁT XỬ LÝ VI PHẠM QUY ĐỊNH NỒNG ĐỘ CỒN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ NĂM 2013

Thực hiện Kế hoạch số 276/UBATGTQG ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia về việc tổ chức tuyên truyền và tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền và tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông về quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội về việc chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, đồng thời tỏ thái độ lên án các hành vi vi phạm;

- Nâng cao năng lực và khả năng phối hợp của các cấp, các ngành trong việc thực hiện quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện đường bộ; tạo điều kiện cho các lực lượng chức năng thực hiện mạnh việc xử lý các hành vi vi phạm;

- Từng bước hình thành thói quen, ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện; góp phần hạn chế tai nạn giao thông.

II. YÊU CẦU

- Công tác tuần tra kiểm soát tập trung theo chuyên đề xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ có sự kết hợp chặt chẽ giữa công tác cưỡng chế và truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả;

- Các hoạt động được thống nhất từ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đến các địa phương trên toàn tỉnh; tạo được dư luận mạnh mẽ và sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân.

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, THỜI GIAN THỰC HIỆN

TT

Hoạt động

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

I

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

 

 

 

1

Tài liệu tuyên truyền để cung cấp cho các cơ quan thông tin, báo chí, các tuyên truyền viên, đoàn thể, trường học và cán bộ làm công tác an toàn giao thông (ATGT)

Ban ATGT tỉnh

 

Tháng 10/2013

UBND huyện, TP

 

Tháng 10/2013

2

Thông điệp phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH), Đài truyền thanh các địa phương

Ban ATGT tỉnh

Đài PTTH

Tháng 10/2013

UBND huyện, TP

Đài truyền thanh địa phương

Tháng 10/2013

3

Tờ rơi, áp phích

Ban ATGT tỉnh

 

Tháng 10/2013

UBND huyện, TP

 

Tháng 10/2013

4

Tuyên truyền nội dung rượu, bia và tai nạn giao thông trên phương tiện thông tin đại chúng

Ban ATGT tỉnh

Đài PTTH, Báo Đồng Khởi

Tháng 10/2013

UBND huyện, TP

Đài truyền thanh địa phương

Từ tháng 10/2013

5

Tổ chức các cuộc toạ đàm với chủ đề rượu, bia và tai nạn giao thông trên Đài PTTH

Ban ATGT tỉnh

CA tỉnh, Sở Y tế, Đài PTTH, Sở Tư pháp

Từ tháng 10 đến tháng 12/2013 (tháng/lần)

6

Xây dựng và phát sóng phim phóng sự với chủ đề rượu, bia và tai nạn giao thông

Ban ATGT tỉnh

Công an tỉnh, Sở Y tế, Đài PTTH, Sở Tư pháp

Từ tháng 10 đến 12/2013 (1-2 phim/tháng)

7

Tuyên truyền trong trường học (tại các trường cao đẳng, trung học phổ thông, trung học cơ sở bằng các hình thức: Tổ chức nói chuyện chuyên đề, thông báo tại các buổi lễ chào cờ, sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt lớp, chi đoàn, các tiết học ATGT chính khoá, ngoại khoá...)

Sở Giáo dục và Đào tạo

Công an tỉnh; Ban ATGT tỉnh, UBND huyện, TP

Tổ chức thường xuyên

8

Tuyền truyền, phổ biến quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải đường bộ và quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ nói riêng, các biện pháp phòng chống vi phạm nồng độ cồn tại các đơn vị kinh doanh vận tải; tổ chức ký cam kết không vi phạm.

Sở Giao thông vận tải

Công an tỉnh; Ban ATGT tỉnh; các đơn vị, doanh nghiệp vận tải

Tháng 10-12/2013

9

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tại cuộc họp tổ dân phố

UBND huyện, TP

Ban ATGT tỉnh, đoàn thể địa phương; UBND xã, phường, thị trấn.

Thường xuyên

10

Chương trình cổ động: băng rôn, khẩu hiệu ...

Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT)

Ban ATGT tỉnh

Tháng 10-12/2013

11

Tuyên truyền trên hệ thống phát thanh các xã, phường, thị trấn.

UBND huyện, TP

UBND xã, phường, thị trấn

Tháng 10-12/2013

12

Tổ chức nói chuyện chuyên đề ATGT về nồng độ cồn tại trung tâm văn hoá các huyện, thành phố

Sở TT-TT, UBND huyện, TP

Công an tỉnh; Sở Y tế; Ban ATGT tỉnh

Hàng tháng

13

Tuyên truyền, phổ biến: Quy trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn; thiết bị đo nồng độ cồn trong khí thở, trong máu; kiểm chuẩn thiết bị; chế tài xử lý, các biện pháp ngăn chặn; xử lý hình sự về uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn giao thông; hình thức xử lý đối với người vi phạm từ chối hợp tác nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội

Công an tỉnh

Đài PTTH; Báo Đồng khởi

Tháng 10/2013

14

Tuyên truyền, phổ biến kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông (cưỡng chế công khai)

Công an tỉnh

Đài PTTH, Báo Đồng khởi

 

15

Tuyên truyền thông qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm

Công an tỉnh

 

Tháng 10-12/2013

16

Tuyên truyền kết quả tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn

Công an tỉnh

Đài PTTH; Báo Đồng khởi

Thường xuyên, tháng 10-12/2013

17

Tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý vận tải về quy định pháp luật trong hoạt động vận tải đường bộ và các biện pháp phòng chống vi phạm nồng độ cồn nhằm nâng cao trách nhiệm xây dựng, đề xuất ban hành và tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch đảm bảo ATGT và biện pháp giám sát, quản lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm nồng độ cồn đối với lái xe chuyên nghiệp.

Sở Giao thông vận tải

Các đơn vị kinh doanh vận tải; Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh

Tháng 10-11/2013

II

TUẦN TRA, KIỂM SOÁT XỬ LÝ VI PHẠM

 

 

 

1

Xây dựng kế hoạch cao điểm cưỡng chế theo chuyên đề nồng độ cồn

Công an tỉnh

UBND huyện, TP

Tháng 10/2013

2

Tăng cường năng lực cho lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn (kỹ năng, nhân lực, trang thiết bị...)

Công an tỉnh

UBND huyện, TP

Đầu tháng 10/2013

3

Tổ chức các đợt cao điểm kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ

Công an tỉnh

UBND huyện, TP

Từ giữa tháng 10-12/2013

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện: Từ ngày ban hành kế hoạch này đến cuối năm 2013.

2. Các cơ quan liên quan được phân công chủ động triển khai thực hiện.

3. Kinh phí hoạt động do Ban ATGT các cấp dự trù trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Ban ATGT tỉnh phối hợp với cơ quan, ban, ngành có liên quan triển khai tổ chức thực hiện; tham mưu, đề xuất thành lập các tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả Kế hoạch này; báo cáo kết quả theo từng tháng và kết quả chung 3 tháng về UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo về Uỷ ban ATGT quốc gia; đồng thời chủ động có phương án tiếp tục triển khai các hoạt động theo Kế hoạch chuyên đề này trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 4836/KH-UBND tổ chức tuyên truyền và tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2013 do tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.289
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118