Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 42/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Dung
Ngày ban hành: 24/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHNG TÁC HẠI THUỐC LÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 05 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG THỰC THI LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ VÀ HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI KHÔNG THUỐC LÁ 31/5/2016

Căn cứ Luật số 09/2012/QH13 về Phòng chống tác hại của thuốc lá, của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được thông qua tại kỳ họp thứ 3 khóa XIII, ngày 18/6/2012;

Căn cứ Quyết định s229/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 01 năm 2013 vChiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020;

Căn cứ Chthị số 05/CT-BYT ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế vviệc tăng cường thực hiện quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành y tế;

Căn cứ Công văn số 2784/BYT-KCB ngày 16/5/2016 của Bộ Y tế về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2016.

Ban chỉ đạo Chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Tha Thiên Huế xây dựng Kế hoạch triển khai phổ biến và thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuc lá tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền phổ biến và thực thi nghiêm các quy định của Luật Phòng chng tác hại của thuốc lá cho cán bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế biết và thực hiện.

- Triển khai các hoạt động Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ không thuốc lá 25 - 31/5/2016.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyn và thực thi các quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá

- Các sở, ban, ngành, các đơn vị, cơ quan thông tin đại chúng, các đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức tuyên truyền Luật phòng chng tác hại thuc lá bằng nhiu hình thức như: Hội thảo, hội nghị, tranh ảnh, pa nô áp phích,... đthực hiện không hút thuốc lá tại cơ quan, đơn vị và cộng đồng.

- Đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức Chiến dịch truyền thông phổ biến Luật phòng chống tác hại thuốc lá, phát các tin bài về nội dung của Luật phòng chng tác hại của thuc lá trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện/thị xã và hệ thống loa truyền thanh tại các xã /phường/thị trn.

- Khuyến khích việc thực hiện hạn chế hoặc không hút thuốc trong các đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tăng cường công tác thanh tra, kim tra việc tuân thủ cm hút thuc tại các cơ sở y tế; cơ sở giáo dục; cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em; cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao; địa điểm công cộng; trên các phương tiện giao thông.

- Từng bước hạn chế sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá nguyên liệu thuốc lá; các sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá; hạn chế quảng cáo, khuyến mại thuc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức.

- Các đại lý bán buôn, bán lẻ thuốc lá nhất thiết phải treo biển thông báo “Không bán thuốc cho người chưa đủ 18 tuổi”; cm bán, cung cp thuc lá cho người chưa đủ 18 tuổi; tịch thu, tiêu hủy thuốc lá giả, các loại máy và thiết bị dùng để sản xuất thuốc lá giả; không bán thuốc lá bằng máy bán thuc lá tự động; cm hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cm; tuyên truyền đkhông sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản dành riêng cho trẻ em; các hành vi vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.

2. Hưng ng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã phối hợp với Phòng Y tế huyện và các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân nhân tchức L mít tinh, diu hành Hưởng ng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuc lá 25 - 31/5 tại tuyến huyện (Theo hướng dẫn công văn số: 88/KH-GDSK của Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh ngày 09/5/2016).

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu “Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5” tại các trục đường giao thông chính của tỉnh, huyện và tại cổng các cơ quan, đơn vị.

- Phát các tin bài về tác hại của thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Trên Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện/thị xã và hệ thống loa truyn thanh tại các xã/phường/thị trấn và các Trạm Y tế.

- Tổ chức tuyên truyền trong các trường học về tác hại của việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá, về lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và lối sống không thuốc lá cho học sinh, sinh viên để ngăn ngừa học sinh, sinh viên không sử dụng các sản phẩm thuốc lá.

- Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang của tỉnh cam kết không hút thuốc lá ở các nơi cấm hút thuốc và thực hiện bỏ thuốc.

III. KINH PHÍ

- Các sở, ban, ngành, các đơn vị, cơ quan thông tin đại chúng, các đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị xã hội chủ động btrí nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động tuyên truyền và thực thi các quy định của Luật Phòng chng tác hại thuốc lá và Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5.

- Đối với hoạt động tuyên truyền Lễ mitinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 - 31/5 tại 08 huyện và thị xã được hỗ trợ một phần trong kinh phí hoạt động được Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá - Bộ Y tế.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các s, ban, ngành, các đơn vị, cơ quan thông tin đại chúng, các đơn vị lực lượng vũ trang, các tchức chính trị xã hội chịu trách nhiệm tuyên truyền, tổ chức trin khai các hoạt động tuyên truyền và thực thi các quy định của Luật Phòng chng tác hại thuc lá và Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2016.

2. SY tế:

- Nghiên cứu, tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh xây dựng kế hoạch, tchức Hội nghị trin khai kế hoạch hướng dẫn thực hin hot động phòng chng tác hại thuốc lá năm 2016.

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã tổ chức Lễ mít tinh diễu hành Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5 cấp huyện.

- Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, huyện/thị xã tổ chức tuyên truyền và phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thị xã tổ chức Lễ Mitting Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5.

3. S Công thương:

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn sản phm thuốc lá theo quy định hiện hành; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định vkhuyến mại, tiếp thị và kinh doanh các sản phẩm thuốc lá. Tchức thực hiện có hiệu quả công tác chng buôn lậu thuc lá, thuốc lá giả, thuc lá nhái nhãn mác, thuc lá kém chất lượng và xử nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

4. Sở Tài chính:

- Chỉ đạo thẩm định và bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động trin khai và thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá đảm bảo theo quy định tài chính hiện hành.

5. Công An tỉnh, Hải quan, Bộ đội Biên phòng tỉnh:

- Phối hợp với Sở Công thương và các ngành liên quan đẩy mạnh công tác chống buôn lậu thuốc lá, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng chng tác hại thuốc lá.

6. Ủy ban nhân dân các huyện/thị xã:

- Căn cứ vào Kế hoạch triển khai phổ biến và thực thi Luật Phòng chng tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá của Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh, xây dựng kế hoạch triển khai của huyện/thị xã và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo kịp thời, có hiệu quả

- Quan tâm chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, thị xã triển khai tốt Lễ Mitting hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá tại huyện từ ngày 25-31/5/2016.

Trên đây là Kế hoạch triển khai phổ biến và thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong quá trình triển khai kế hoạch, nếu có gì vướng mắc, đề nghị báo cáo về Thưng trực Ban chỉ đạo - Sở Y tế (qua Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe tỉnh; Địa chỉ: S109, đường Phan Đình Phùng, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế. Điện thoại: 054.3820439. Email: ttttgdsk@thuathienhue.gov.vn) tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (Ban chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế (báo cáo);
- Quỹ PCTHTL;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Thành viên BCĐ t
nh;
- Các s
, ban, ngành của tnh;
- UBND các huyện, TX;
- Báo TTH, Đài PTTH t
nh;
- Lưu: VT-KGVX.

TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Dung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 42/KH-UBND ngày 24/05/2016 về tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2016 do Ban Chỉ đạo chương trình phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.711

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.79