Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 172/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Vinh
Ngày ban hành: 23/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 172/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN VÙNG BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2017 - 2021”

Căn cứ Kế hoạch số 919/KH-BCĐ ngày 23/3/2017 của Bộ Quốc phòng về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” (sau đây gọi tắt là Đề án); Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án, giai đoạn 2017 - 2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát huy hiệu quả, kinh nghiệm thực hiện Đề án giai đoạn 2013 - 2016, tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt, sát với các nhóm đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình thực tế từng địa phương, đơn vị để nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, bờ biển của tỉnh.

2. Huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng và sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương liên quan, triển khai thực hiện Đề án đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương, hình thức và đảm bảo đúng tiến độ quy định.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

CƠ QUAN PHỐI HỢP THỰC HIỆN

I

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO, TỔ THƯ KÝ

1

Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký thực hiện Đề án

Tháng 5/2017

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tham mưu UBND tỉnh

Các sở, ngành có thành viên Ban Chỉ đạo

2

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm

Quý I hàng năm đến hết năm 2021

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tỉnh

Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án của tỉnh và UBND các huyện, thị xã có biên giới, bờ biển

3

Tham gia tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) do Trung ương tổ chức

Theo Kế hoạch của Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam

 

Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án và đơn vị liên quan theo Trung ương mời.

Xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch công tác PBGDPL hàng năm; hướng dẫn chế độ báo cáo

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Sở Tư pháp, thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án, UBND các huyện, thị xã có bờ biển, biên giới

4

Kiểm tra việc thực hiện Đề án tại 09 huyện, thị xã và các Đồn Biên phòng

Quý III hàng năm (Từ 2017 đến hết 2021)

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án

5

Tổ chức hội nghị sơ kết hàng năm, hội nghị tổng kết giai đoạn 2017 - 2021; rút kinh nghiệm việc thực hiện Đề án, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo

Quý IV hàng năm (Từ 2017 đến hết 2021)

Bộ Chỉ huy BĐBP tnh

Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án và các sở, ngành, địa phương liên quan

6

Tiếp nhận vật tư, trang bị cấp cho các đơn vị, phục vụ thực hiện Đề án

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Các đơn vị liên quan

7

- Biên soạn, in ấn các loại tài liệu nghiệp vụ PBGDPL cho các đối tượng của Đề án, gồm:

+ Biên soạn tờ rơi, tờ gấp pháp luật;

+ Băng, đĩa hình; băng, đĩa tiếng có nội dung là các tiểu phẩm pháp luật

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Sở Tư pháp, thành viên Ban Chỉ đạo, TThư ký thực hiện Đề án

II

HOẠT ĐỘNG Ở CÁC HUYỆN, THỊ XÃ BIÊN GIỚI

1

Nhân rộng mô hình điểm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ra tất cả các xã, phường, thị trn biên giới, bờ biển.

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

UBND các huyện, thị xã

2

Tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cho lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của BĐBP tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã và xã, phường, thị trấn biên giới, bờ biển.

Quý III năm 2017

Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam;

Sở Tư pháp, thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án và UBND các huyện, thị xã biên giới, bờ biển.

3

Tổ chức PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo bằng các hình thức: Tổ chức các lớp tập trung; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn; phát Sách, tờ rơi, tờ gấp... theo các nhóm đối tượng sau:

- Đối với cán bộ, Nhân dân tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Lào, tập trung tuyên truyền: Luật Biên giới quốc gia; Nghị định số 34/NĐ-CP, ngày 29/4/2014 về Quy chế khu vực biên giới Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Biên giới Việt Nam - Lào và công tác tăng dày tôn tạo và bảo vệ hệ thống mốc quốc giới, Luật Phòng chng mua bán người, Luật giao thông đường bộ, Luật Bình đẳng giới, Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, Chthị số 01/CT/TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

- Cán bộ, Nhân dân các xã biên giới bờ biển và ngư dân đi biển dài ngày: Luật Biển Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Nghị định số 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động của, người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; những vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; những cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Chỉ thị số 01/CT/TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh th, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Hội đồng Phối hợp phbiến, giáo dục pháp luật của tnh; Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan; UBND, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án các huyện, thị xã.

4

Tổ chức các điểm truy cập Internet, phòng đọc sách, báo pháp luật tại UBND xã, phường, thị trn, trường học, đồn Biên phòng, điểm bưu điện văn hóa xã ở khu vực biên giới, bờ biển để cán bộ, nhân dân có điều kiện cập nhật nhanh các văn bản pháp luật Tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật” ở các đồn Biên phòng và các xã, phường, thị trấn trên hai tuyến biên giới, bờ biển

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án, Hội đồng PBGDPL các huyện, thị xã, các Sở Tư pháp, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công thương, nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Ban dân tộc tnh.

5

Tổ chức xét xử lưu động một số vụ án hình sự ở các xã, phường, thị trấn biên giới, bờ biển (nếu có).

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân huyện, thị xã

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã

6

Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, trung tâm tư vấn pháp luật - hướng nghiệp ở các xã, phường, thị trấn trên hai tuyến biên giới, bờ biển để PBGDPL cho các đối tượng tham gia

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan và UBND các huyện, thị xã có biên giới, bờ biển

7

Kiện toàn các tổ, đội tuyên truyền văn hóa của BĐBP tỉnh và xây dựng chương trình biểu diễn nhằm PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân trên hai tuyến biên giới, bờ biển bằng hình thức sân khấu hóa

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp

8

Tuyên truyền, PBGDPL thông qua thực hiện công tác chuyên môn của cán bộ chiến sỹ BĐBP, Công an, Tư pháp và những người có uy tín ở các xã, phường, thị trấn trên hai tuyến biên giới, bờ biển

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Công an tnh, Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã có biên giới, bờ bin

9

Thông qua các câu lạc bộ, tổ chức đoàn, hội, các trường học trên địa bàn... tổ chức thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa, hái hoa dân chủ, tư vấn pháp luật, hòa giải, hỗ trợ pháp lý cho cán bộ, Nhân dân và các đối tượng cần trợ giúp

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Sở Giáo dục - Đào tạo, các đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã có biên giới, bờ bin.

10

Tổ chức kiểm tra rút kinh nghiệm thực hiện Đề án một số huyện, thị xã, Đồn Biên phòng

Quý II/2021

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tỉnh

UBND các huyện, thị xã có biên giới, bờ biển

11

Báo cáo sơ kết hàng năm, tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án giai đoạn 2017 - 2021 và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng

Quý III/2021

Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký các huyện, thị xã có biên giới, bờ biển

III. KINH PHÍ ĐẢM BẢO

Kinh phí triển khai thực hiện Đề án do Bộ Quốc phòng cp; một phần kinh phí của tỉnh, huyện (theo phân cấp ngân sách) và các nguồn huy động hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Ch huy BĐBP tnh chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm; trên cơ sở đó, phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã ven biển triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án; định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án trên phạm vi toàn tỉnh gửi Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và y ban nhân dân tnh.

Căn cứ tình hình thực tế, chủ động đề xuất với Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam (cơ quan Thường trực thực hiện Đề án Bộ Quốc phòng) để điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án cho phù hợp.

2. Đề nghị các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có biên giới, bờ biển theo chức năng, nhiệm vụ và nội dung được phân công tại Kế hoạch này xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc Đề án; định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh (cơ quan Thường trực thực hiện Đề án của tỉnh) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo.

3. Sơ Tài chính phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thẩm định, trình cấp có thm quyền phê duyệt dự toán kinh phí đảm bảo thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

Giao Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; quá trình triển khai thực hiện có vưng mắc, khó khăn các đơn vị, địa phương báo cáo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đđược hướng dẫn, giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án BQP;
- Cục Chính trị BĐBP Việt Nam;
- Đ/c Bí thư; Đ/c PBT TT Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ Đề án của tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã ven biển;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- PVP UBND tỉnh (phụ trách NC);
- Lưu: VT, NC;
- Gửi:
+ Bản giấy: Thành phần không nhận ĐT;
+ Bản điện tử: Các thành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 172/KH-UBND ngày 23/05/2017 về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


961

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222