Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 171/KH-UBND 2020 triển khai công tác thi đua khen thưởng Cần Thơ năm 2021

Số hiệu: 171/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Trần Việt Trường
Ngày ban hành: 30/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHCẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 30 tháng 12 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2021

Thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021 và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phát động phong trào thi đua năm 2021.

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố ban hành kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại trong năm 2021. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định, quy trình và thời gian đề nghị; đồng thời làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến.

2. Yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị, các cụm, khối thi đua triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhằm tạo động lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG

TT

Nội dung

Đơn vị thực hiện

QUÝ I

 

1.

Ban hành Kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.

Ban TĐKT thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan

2.

Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn thành phố tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021

Ban TĐKT thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan

3.

Đăng ký các chỉ tiêu thi đua năm 2021 với Hội đồng TĐKT Trung ương, Ban TĐKT Trung ương và đăng ký Cờ thi đua Chính phủ năm 2021 cho thành phố Cần Thơ

Ban TĐKT thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan

4.

Báo cáo tổng kết công tác TĐKT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021 và Bảng điểm thi đua của thành phố Cần Thơ theo Quy chế Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Ban TĐKT thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan

5.

Tổ chức họp Hội đồng TĐKT (Phiên thứ nhất) xét Chiến sĩ thi đua cấp thành phố (lần 1); Cờ thi đua của UBND thành phố và xét đề nghị Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua của các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn thành phố năm 2020

Ban TĐKT thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan

6.

Thông báo phân chia Cụm, Khối và chuẩn y Trưởng, Phó các Cụm, Khối thi đua của thành phố năm 2021

Ban TĐKT thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan

7.

Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ban TĐKT thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan

8.

Hội đồng Sáng kiến thành phố thẩm định các sáng kiến năm 2020 (đợt 1, 2)

Ban TĐKT thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan

9.

Ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban TĐKT thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan

10.

Tổ chức Đoàn tham dự Hội nghị Tổng kết chỉ tiêu giao ước thi đua năm 2020 và ký kết chỉ tiêu giao ước thi đua năm 2021 Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương, (Đơn vị Cụm trưởng thành phố Hà Nội).

Ban TĐKT thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan

11.

Ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm, Khối thi đua trên địa bàn thành phố (thay thế Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 12/4/2019)

Ban TĐKT thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan

12.

Ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trên các lĩnh vực

Ban TĐKT thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT) phối hợp với các cơ quan liên quan

QUÝ II

 

1.

Hội đồng Sáng kiến thành phố thẩm định các sáng kiến năm 2020 (đợt 3,4,5).

Ban TĐKT thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan

2.

Hội đồng TĐKT thành phố xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố (lần 2).

Ban TĐKT thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan

3.

Tổ chức họp Hội đồng TĐKT thành phố (phiên thứ hai) xét các hình thức khen thưởng cấp nhà nước về thành tích thường xuyên hàng năm (công trạng và thành tích đạt được).

Ban TĐKT thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan

4.

Hoàn tất hồ sơ, thủ tục khen cấp Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng (thông qua Ban TĐKT Trung ương - Cơ quan đại diện phía Nam).

Ban TĐKT thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan

5.

Tổ chức Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp với Ban TĐKT thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT) và các cơ quan liên quan

6.

Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021 (Đề cương của Ban TĐKT Trung ương).

Ban TĐKT thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan

7.

Báo cáo sơ kết chỉ tiêu giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2021 Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Đề cương của Cụm trưởng Cụm thi đua 5 thành phố).

Ban TĐKT thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan

QUÝ III

 

1.

Tổ chức Đoàn tham dự Hội nghị Sơ kết chỉ tiêu giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2021 Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương, (Đơn vị Cụm phó thành phố Đà Nẵng).

Ban TĐKT thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan

2.

Khen thưởng học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2020 - 2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Ban TĐKT thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT) và các cơ quan liên quan

3.

Hội đồng Sáng kiến thành phố thẩm định các sáng kiến của hệ thống Giáo dục - Đào tạo năm học 2020 - 2021 (đợt 1,2,3).

Ban TĐKT thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan

4.

Tổ chức họp Hội đồng TĐKT thành phố (phiên thứ ba) xét đề nghị danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ hệ thống Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 - 2021.

Ban TĐKT thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan

5.

Tổ chức họp Hội đồng TĐKT thành phố (phiên thứ tư) xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố (lần 4) và các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước của hệ thống Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 - 2021.

Ban TĐKT thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan

6.

Hoàn tất hồ sơ, thủ tục khen cấp Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng (thông qua Ban TĐKT Trung ương) hệ thống Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 - 2021.

Ban TĐKT thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan

7.

Hội đồng Sáng kiến thành phố thẩm định các sáng kiến của hệ thống Giáo dục - Đào tạo năm học 2020 - 2021 (đợt 4,5,6)

Ban TĐKT thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan

8.

Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.

Ban TĐKT thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan

QUÝ IV

 

1.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.

Ban TĐKT thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT) phối hợp với các cơ quan liên quan

2.

Tổ chức tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu thành phố Cần Thơ nhân ngày “Doanh nhân Việt Nam” 13/10.

Ban TĐKT thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp và các cơ quan liên quan

3.

Xuất bản quyển “Người tốt việc tốt” tập 16.

Ban TĐKT thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan

4.

Hội đồng TĐKT thành phố xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố (lần 5) hệ thống Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 - 2021.

Ban TĐKT thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan

5.

Chỉ đạo, đôn đốc các Cụm, Khối thi đua và các đơn vị tổng kết công tác TĐKT năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Ban TĐKT thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan

6.

Ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua năm 2022 tại Hội nghị giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách hàng năm của Ủy ban nhân dân thành phố.

Ban TĐKT thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch này và nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước của Ủy ban nhân dân thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 để tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình cho phù hợp; định kỳ báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố).

2. Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố được giao phụ trách các cơ quan, đơn vị và các Cụm, Khối thi đua kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện trong năm 2021.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức tuyên truyền các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua trên địa bàn thành phố.

4. Giao Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (Sở Nội vụ) có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và các Cụm, Khối thi đua việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban TĐ- KT Trung ương;
- TT. Thành ủy, TT. HĐND thành phố;
- Thành viên UBND thành phố;
- Thành viên HĐ.TĐKT thành phố;
- Ủy ban MTTQ VN thành phố và các Đoàn thể;
- Các Sở, Ban ngành thành phố;
- TT. HĐND và UBND quận, huyện;
- VP Đoàn ĐBQH thành phố;
- VP HĐND thành phố
- Các cơ quan Báo, Đài;
- VP UBND TP (3ABC);
- Cổng TTĐT TP;
- Lưu: VT, HK.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Việt Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 171/KH-UBND ngày 30/12/2020 về triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 do thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


647

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.164.32