Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch số 132/CCTTHC làm việc với các Bộ, ngành, địa phương về công tác thống kê thủ tục hành chính do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 132/CCTTHC Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 132/CCTTHC

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2008

 

KẾ HOẠCH

LÀM VIỆC VỚI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG VỀ CÔNG TÁC THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. MỤC ĐÍCH

1. Đôn đốc, hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức việc thống kê thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng (công văn số 2026/TTg-TCCV ngày 21 tháng 11 năm 2008) và hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách (công văn số 125, 126/CCTTHC ngày 4 tháng 11 năm 2006), khắc phục tình trạng thống kê hình thức, không đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo.

2. Kiểm tra việc thực hiện công tác thống kê thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương, báo cáo Thủ tướng để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA TỔ CÔNG TÁC VỚI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

1. Nghe Tổ công tác của các bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình và kết quả thực hiện việc thống kê thủ tục hành chính tại bộ, địa phương mình.

2. Trực tiếp kiểm tra việc triển khai công tác thống kê thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương theo quy định tại các công văn 125/CCTTHC (đối với bộ, cơ quan ngang bộ) và 126/CCTTHC (đối với các địa phương) ngày 4/11/2008.

3. Hỗ trợ nghiệp vụ cho cán bộ của Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc kiểm tra chất lượng biểu mẫu thống kê, nhập dữ liệu vào phần mềm máy xén,.v.v…;

4. Nắm bắt những vướng mắc, khó khăn của các bộ, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện việc thống kê thủ tục hành chính, tổng hợp tình hình, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ CÁC BUỔI LÀM VIỆC

1. Về phía Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng:

- Đại diện lãnh đạo Tổ công tác/Tổ trưởng Tổ Thư ký Hội đồng Tư vấn.

- Thành viên chuyên trách được phân công theo dõi bộ, ngành, địa phương.

2. Về phía bộ, ngành, địa phương:

- Lãnh đạo Tổ công tác thực hiện đề án 30 của bộ hoặc địa phương.

- Thành viên Tổ công tác thực hiện đề án 30 của bộ hoặc địa phương.

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên của đơn vị trực tiếp thống kê thủ tục hành chính theo đề xuất của Tổ công tác thực hiện đề án 30 của bộ, cơ quan ngang bộ (các vụ, cục, đơn vị trực thuộc) hoặc địa phương (các huyện, xã được giao nhiệm vụ thực hiện thống kê điểm, sở, ngành, đơn vị trực thuộc).

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN;
- TCTCT: các Tổ phó, thành viên TCT;
- HĐTV: Tổ trưởng Tổ thư ký;
- Lưu VT, CCTTHC (5).

TỔ TRƯỞNG
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch số 132/CCTTHC làm việc với các Bộ, ngành, địa phương về công tác thống kê thủ tục hành chính do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.578

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.118