Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2017 về hoạt động đối ngoại giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 108/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Văn Trình
Ngày ban hành: 09/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/KH-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI GIAI ĐOẠN 2017-2020 CỦA TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Kế hoạch số 44-KH/BCSUBND ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động đối ngoại giai đoạn 2017 - 2020 với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) về hoạt động đối ngoại của tỉnh giai đoạn 2015-2020.

- Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu những thế mạnh của tỉnh; xúc tiến và kêu gọi các tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư vào tỉnh trên các lĩnh vực công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,...

- Thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác với nước ngoài trên lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, du lịch,... nhằm phát huy thế mạnh của địa phương trong quá trình hội nhập quốc tế của tỉnh.

- Tăng cường vai trò của công tác đối ngoại địa phương trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tình; nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về tầm quan trọng của công tác đối ngoại, hội nhập khu vực và quốc tế.

II. YÊU CẦU

- Cụ thể hóa các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết thành những nhiệm vụ, giải pháp; có sự phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đề ra.

- Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch này khẩn trương, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để triển khai thực hiện; đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ và đồng bộ.

III. NỘI DUNG

1. Công tác hội nhập và hợp tác quốc tế:

1.1. Đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05 tháng 11 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Giải pháp thực hiện: Tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05 tháng 11 năm 2016 của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chap hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

1.2. Hoàn thiện cơ sở pháp lý để đẩy mạnh việc thiết lập, ký kết và thực hiện các Thỏa thuận hợp tác quốc tế giữa các địa phương nước ngoài với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan.

- Thời gian thực hiện: 2017 - 2018.

- Giải pháp thực hiện:

+ Triển khai Quy chế thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

+ Tham mưu ban hành quy chế thiết lập, ký kết các Thỏa thuận hơp tác quốc tế giữa các địa phương nước ngoài với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

1.3. Duy trì và phát triển quan hệ với các đối tác đã hợp tác với tỉnh; thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác cấp địa phương với một số nước có quan hệ truyền thống hữu nghị và quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ năm 2017.

- Giải pháp thực hiện: Tổ chức gặp gỡ hữu nghị giữa Tổng lãnh sự các nước với lãnh đạo tỉnh; nghiên cứu chủ trương thiết lập quan hệ với các nước để tham mưu lộ trình thiết lập và ký kết các hợp tác với nước ngoài.

1.4. Đánh giá việc thực hiện các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh và các tổ chức, địa phương nước ngoài nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ năm 2017.

- Giải pháp thực hiện: Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh và tổ chức, địa phương nước ngoài.

1.5. Tổ chức các đoàn công tác của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thăm và làm việc tại nước ngoài giai đoạn 2017 - 2020 (đính kèm phụ lục các đoàn đi công tác nước ngoài giai đoạn 2017 - 2020).

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu,...

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ năm 2017.

- Giải pháp thực hiện: Các cơ quan được giao chủ trì tham mưu có trách nhiệm xây dựng nội dung, thành phần đoàn đi, chương trình làm việc cụ thể, dự trù kinh phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; làm đầu mối chuẩn bị và thực hiện công tác lễ tân, hậu cần cho chuyến đi (đi lại, ăn, ở, quà tặng, phiên dịch cho các buổi làm việc,...), thực hiện báo cáo kết quả sau khi hoàn thành chuyến đi.

2. Công tác kinh tế đối ngoại:

2.1. Tăng cường thu hút đầu tư vào những lĩnh vực có thể mạnh, tiềm năng về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ưu tiên kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm đầu tư vào tỉnh những dự án lớn, công nghệ hiện đại, sử dụng ít đất, năng lượng, lao động, thân thiện với môi trường, tạo ra sức lan tỏa, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ năm 2017.

- Giải pháp:

+ Rà soát, điều chỉnh quy hoạch kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2017 - 2025; rà soát, lập các quy hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm, trong đó tập trung lập quy hoạch logistics; rà soát điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp; lập quy hoạch và nghiên cứu phương án đầu tư Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Trung tâm nghề cá lớn,...

+ Triển khai thực hiện Quy định về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư và danh mục các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện và tạm dừng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

+ Tổ chức các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư.

+ Thực hiện các nhóm giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

2.2. Trao đổi, cập nhật và cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tăng cơ hội hợp tác giữa tỉnh với các địa phương nước ngoài.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng quý, hàng năm trong giai đoạn 2017 - 2020.

- Giải pháp thực hiện:

+ Nâng cao chất lượng bản tin đối ngoại.

+ Kết nối với các cơ quan báo chí, truyền thông để đẩy mạnh việc tuyên truyền quảng bá về tỉnh đến với các địa phương nước ngoài.

+ Cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương nước ngoài có quan hệ với tỉnh.

2.3. Tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tại nước ngoài, tập trung vào các ngành công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Đơn vị chủ trì tham mưu:

+ Đối với các đoàn xúc tiến vào các ngành cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải.

+ Đối với các đoàn xúc tiến liên quan đến lĩnh vực công nghiệp, du lịch: Sở Công Thương, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Du lịch.

+ Đối với các đoàn xúc tiến kêu gọi đầu tư lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ năm 2017.

- Giải pháp thực hiện: Tăng cường tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong việc tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tại các nước có nền kinh tế phát triển.

3. Công tác văn hóa đối ngoại:

3.1. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về thực hiện công tác ngoại giao văn hóa.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan.

- Thời gian thực hiện: 2017-2018.

- Giải pháp thực hiện: Tham mưu xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan về thực hiện công tác ngoại giao văn hóa.

3.2. Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa độc đáo của Bà Rịa - Vũng Tàu, thực hiện xúc tiến, quảng bá văn hóa của địa phương.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Văn hóa và Thể thao.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Du lịch, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ năm 2017.

- Giải pháp thực hiện:

+ Đẩy mạnh việc tham gia các loại hình hội chợ, triển lãm để quảng bá hình ảnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Nâng cao chất lượng tài liệu quảng bá về tỉnh tại các lễ hội quốc tế được tổ chức trong và ngoài nước.

3.3. Tăng cường ngoại giao văn hóa với các nước bạn, ưu tiên đối với các nước Asean và các địa phương nước ngoài đã ký kết hợp tác với tỉnh.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Văn hóa và Thể thao.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Ngoại vụ, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ năm 2017.

- Giải pháp thực hiện:

+ Kết hợp các chuyến thăm, làm việc chính thức của lãnh đạo tỉnh để tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa với các địa phương nước ngoài.

+ Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao quốc tế tại tỉnh như lễ hội điều quốc tế, bóng chuyền bãi biển, đua thuyền buồm quốc tế,...

+ Hỗ trợ các tổ chức nước ngoài tổ chức các ngày văn hóa và biểu diễn nghệ thuật tại tỉnh theo quy định.

3.4. Tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa giữa học sinh, sinh viên, thanh niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với học sinh, sinh viên nước ngoài đang học tập tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và với các nước trong khu vực, quốc tế nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh tỉnh và đa dạng hóa các hình ảnh thông tin đối ngoại.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ năm 2017.

- Giải pháp thực hiện: Duy trì và nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa giữa học sinh, sinh viên, thanh niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với học sinh, sinh viên nước ngoài đang học tập tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và với các nước trong khu vực, quốc tế.

3.5. Chủ động lồng ghép, gắn kết các hoạt động ngoại giao văn hóa với các hoạt động đối ngoại nhân dân.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ năm 2017.

- Giải pháp thực hiện: Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa gắn với hoạt động đối ngoại nhân dân một cách hiệu quả và thiết thực.

4. Công tác thông tin đối ngoại:

4.1. Tổ chức giới thiệu, quảng bá, tuyên truyền các ấn phẩm, tài liệu, tư liệu về tỉnh cho các đối tượng người nước ngoài nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại, du lịch, thu hút đầu tư vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ năm 2017.

- Giải pháp thực hiện:

+ Tuyên truyền, quảng bá các hoạt động đối ngoại của tỉnh khi tiếp đón các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh.

+ Đưa tin, bài, hình ảnh về tinh và các định hướng thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, giới thiệu du lịch của tỉnh thông qua trang thông tin điện tử của tỉnh và của các Sở, các tạp chí, bản tin, trang thông tin điện tử phục vụ cho các đối tác mục tiêu như Nhật Bản, Hàn Quốc...

+ Tổ chức thăm và làm việc với tổ chức, hiệp hội nước ngoài ở Việt Nam.

4.2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh với các địa phương, tổ chức và cá nhân nước ngoài.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Công Thương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ năm 2017.

- Giải pháp thực hiện:

+ Cung cấp thông tin cho các Đoàn đến thăm, làm việc với tỉnh.

+ Kết nối với các Đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài đến hoạt động tại tỉnh.

+ Đăng tải thông tin trên các báo như Vietnam Economics News, Thế giới - Việt Nam và các Đài VTV4, VTC10 để quảng bá ở nước ngoài.

4.3. Thường xuyên hướng dẫn công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại cho các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, góp phần tích cực trong công tác xây dựng chính quyền nhà nước Nhân dân trong sạch vững mạnh.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ năm 2017.

- Giải pháp thực hiện:

+ Tổ chức lớp tập huấn nhằm bồi dương kiến thức cho cán bộ làm công tác truyền thông.

+ Duy trì họp giao ban định kỳ và chủ động tham mưu tổ chức các buổi họp báo để thông tin nhanh cho báo chí.

4.4. Tăng cường việc quản lý phóng viên, báo chí nước ngoài đến hoạt động báo chí tại tỉnh nhằm đảm bảo định hướng thông tin theo yêu cầu tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tranh thủ truyền thông quốc tế, chuyển tải những thông tin tích cực về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến với bạn bè thế giới.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ năm 2017.

- Giải pháp thực hiện:

+ Phối hợp với Trung tâm hướng dẫn báo chí nước ngoài, Bộ Ngoại giao để kịp thời nắm bắt nhu cầu hoạt động báo chí nước ngoài tại tỉnh để sớm tham mưu cho lãnh đạo tỉnh.

+ Phối hợp với Công an tỉnh, các đơn vị hữu quan của tỉnh để giám sát, kiểm tra chặt chẽ các hoạt động báo chí nước ngoài tại tỉnh.

+ Thiết lập mối quan hệ tốt với các phóng viên báo chí nhằm tạo kênh thông tin cho tỉnh ở nước ngoài.

5. Công tác xuất nhập cảnh, lãnh sự và bảo hộ công dân:

5.1. Triển khai có hiệu quả các quy định về nội dung và thẩm quyền quản lý việc xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc tỉnh.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Công an tỉnh và các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ năm 2017.

- Giải pháp thực hiện:

+ Thường xuyên kiểm tra công tác xuất nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

+ Tham mưu ban hành văn bản mới thay thế Quyết định 78/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về quản lý việc xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu.

5.2. Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 1737/CT-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo hộ lợi ích chính đáng cho công dân Việt Nam di cư hợp pháp ra nước ngoài để tuyên truyền công tác bảo hộ công dân khi đi lao động ở nước ngoài.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ năm 2017.

- Giải pháp thực hiện: Xây dựng kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai chỉ đạo các huyện, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội truyên truyền đến Nhân dân nhằm bảo hộ công dân khi đi lao động, học tập, công tác ở nước ngoài.

6. Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài:

6.1. Tiếp tục thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài nhằm tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ, động viên người Việt Nam ở nước ngoài nâng cao ý thức tự hào dân tộc, lòng yêu nước, gắn bó với quê hương đất nước, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, vươn lên trong cuộc sống, hội nhập vào nước sở tại.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ năm 2017.

- Giải pháp thực hiện:

+ Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ Chính trị nhằm đề ra biện pháp thực hiện công tác Người Việt Nam ở nước ngoài.

+ Phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao kết nối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

6.2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cho đối tượng là người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân kiều bào; khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương, tham gia đầu tư và đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở ngoại vụ

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền Thông, Sở Văn hóa và Thể thao, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ năm 2017.

- Giải pháp thực hiện:

+ Duy trì, nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng và Nhà nước có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài gắn kết với công tác họp mặt kiều bào hàng năm của tỉnh.

+ Hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tại tỉnh, đặc biệt là đội ngũ doanh nhân Việt kiều và đội ngũ trí thức kiều bào đang làm việc, sinh sống tại tỉnh.

+ Cung cấp các thông tin về chủ trương, định hướng của tỉnh trong thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh.

+ Tham mưu lãnh đạo tỉnh tổ chức hoạt động họp mặt kiều bào tiêu biểu của tỉnh.

+ Phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức các hoạt động giao lưu giữa thanh niên kiều bào và thanh niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm giáo dục truyền thống lịch sử của đất nước cho thế hệ trẻ kiều bào.

7. Công tác quản lý và vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài:

7.1. Tăng cường công tác vận động viện trợ cho các mục tiêu phát triển trên cơ sở nhu cầu, định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ bên ngoài.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ năm 2017.

- Giải pháp thực hiện: Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác vận động viện trợ cho các mục tiêu phát triển trên cơ sở nhu cầu, định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ bên ngoài.

7.2. Huy động vốn ODA và tiếp nhận các dự án tài trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bố trí vốn đối ứng cho các chương trình, dự án, khoản viện trợ theo đúng chương trình, kế hoạch vận động viện trợ đã được phê duyệt.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ năm 2017.

- Giải pháp thực hiện:

+ Xây dựng kế hoạch và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về các dự án cần kêu gọi nguồn vốn ODA và các khoản viện trợ nước ngoài.

+ Tổ chức tiếp nhận các dự án tài trợ theo quy định.

7.3. Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về thủ tục hành chính trong việc triển khai các dự án tài trợ tại tỉnh cũng như hỗ trợ các đơn vị thuộc tỉnh trong kêu gọi tài trợ.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ năm 2017.

- Giải pháp thực hiện:

+ Thiết lập các mẫu tóm tắt dự án phù hợp với yêu cầu của các quốc gia cần kêu gọi, dịch sang tiếng nước ngoài và gửi đến các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

+ Tổ chức hướng dẫn các thủ tục hành chính trong việc triển khai các dự án tài trợ tại tỉnh.

8. Công tác đối ngoại nhân dân:

8.1. Hình thành cơ chế phối hợp giữa các tổ chức nhân dân trong hoạt động đối ngoại nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp các nguồn lực trong xã hội để đẩy mạnh hoạt động đối ngoại.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ năm 2017.

- Giải pháp thực hiện: Xây dựng quy chế phối hợp giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị với các tổ chức nhân dân trong hoạt động đối ngoại.

8.2. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với các nước, đặc biệt với các nước có mối quan hệ truyền thống như Lào, Campuchia, Liên bang Nga,...; củng cố, nâng tầm quan hệ với bạn bè truyền thống, chú ý đến chiều sâu, vừa tăng cường tình hữu nghị, vừa tăng cường sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Ngoại vụ, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ năm 2017.

- Giải pháp thực hiện:

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại nhân dân hàng năm.

+ Tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước.

+ Thành lập Hội hữu nghị Việt - Lào và Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

+ Tạo điều kiện để Hội hữu nghị Việt - Nga hoạt động có hiệu quả và tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2022.

9. Xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động công tác ngoại vụ của tỉnh:

9.1. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm hình thành và phát triển cơ quan ngoại vụ tỉnh.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2017.

- Giải pháp thực hiện:

+ Xây dựng kế hoạch chào mừng kỷ niệm 40 năm hình thành và phát triển cơ quan ngoại vụ tỉnh.

+ Tổ chức triển lãm các hoạt động đối ngoại, kinh tế đối ngoại và kết quả đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài tại tỉnh.

9.2. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ, biên, phiên dịch cho công chức ngoại vụ của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 247/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2016, gắn với đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ năm 2017.

- Giải pháp thực hiện:

+ Hàng năm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức đối ngoại cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại, gắn với đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước.

+ Phối hợp với các Vụ, Cục thuộc Bộ Ngoại giao để tổ chức các lớp tập huấn theo từng chuyên đề: lễ tân, lãnh sự, truyền thông, hợp tác quốc tế, ngoại ngữ,...

10. Thực hiện các công tác xúc tiến du lịch, tuyên truyền quảng bá du lịch ra nước ngoài:

10.1. Tham gia các hội chợ du lịch quốc tế.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Du lịch.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Ngoại vụ, Hiệp hội du lịch, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ năm 2017.

- Giải pháp thực hiện: Tham gia các hội chợ du lịch quốc tế được tổ chức trong nước, tại các thị trường trọng điểm Nhật, úc, các nước Asean và trong gian hàng chung của Tổng cục Du lịch.

10.2. Tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Du lịch.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Ngoại vụ, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Công Thương, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan, Hiệp hội du lịch.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018.

- Giải pháp thực hiện: Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức hội chợ du lịch quốc tế tỉnh.

10.3. Tổ chức các đoàn công tác xúc tiến du lịch kết hợp quảng bá du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Du lịch.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Ngoại vụ, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan, Hiệp hội du lịch.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, từ năm 2019.

- Giải pháp thực hiện:

+ Tổ chức các đoàn công tác xúc tiến tại các thị trường du lịch trọng điểm là Nhật, Úc và các nước Asean.

+ Thực hiện video clip quảng bá du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu trên kênh truyền hình quốc tế.

11. Công tác đối ngoại quốc phòng:

Ban chỉ đạo công tác Đối ngoại quốc phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án số 825 của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia đến năm 2020 và những năm tiếp theo” theo Chỉ thị 1150-CT/ĐU ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Đảng ủy Quân khu 7 và Kế hoạch số 1228/KH-BTL ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tư lệnh Quân khu 1.

Thực hiện Công văn số 2802-CV/TU ngày 30 tháng 7 năm 2017 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tham mưu quán triệt, thực hiện Chỉ thị của Đảng ủy Quân khu về “Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Ngoại vụ; các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ năm 2017.

- Giải pháp thực hiện:

+ Tiếp tục thực hiện Đề án số 1937/ĐC-BTL ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tư Lệnh Quân khu 7 về Đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2014 - 2020.

+ Tiếp tục thực hiện nội dung Bản Ghi nhớ hợp tác năm 2015 và Quy chế Kết nghĩa giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Quân đội Hoàng gia Campuchia, ký ngày 27 tháng 01 năm 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh.

+ Tiếp tục thực hiện Đề án số 118/ĐA-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Ban chỉ đạo công tác Đối ngoại quốc phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2015 - 2020.

+ Tiếp tục thực hiện Quy chế kết nghĩa giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với Tiểu khu quân sự tỉnh Peah Vihear/Campuchia, ký ngày 27 tháng 7 năm 2015 và biên bản ký kết hợp tác hàng năm giữa hai đơn vị.

+ Thường xuyên thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 1165 ngày 23 tháng 5 năm 2016 giữa Phòng Đôi ngoại Quân khu 7 với Sở Ngoại vụ tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp này vào năm 2018.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm chung về tổng thể hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công cho các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách ngành, lĩnh vực (theo Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh) chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại mục III của Kế hoạch này.

2. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, khẩn trương xây dựng chương trình cụ thể để triển khai thực hiện các nội dung được phân công chủ trì tham mưu.

3. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có liên quan, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chủ trì nêu trên trong việc xây dựng chương trình cụ thể để triển khai thực hiện các nội dung được phân công tại Kế hoạch này.

4. Giao Sở Tài chính nghiên cứu, rà soát, thạm mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí cho các hoạt động thực hiện Kế hoạch này.

5. Giao Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối, theo dõi và đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng trách nhiệm và tiến độ về thời gian đã được quy định tại Kế hoạch. Định kỳ hàng năm, đánh giá kết quả thực hiện, rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch đạt kết quả tết hơn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- TTr.Tỉnh ủy, TTr.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, TH6.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2017 về hoạt động đối ngoại giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


33

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98