Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công điện 43/CĐ-BGTVT về việc đề nghị các đơn vị khẩn trương gửi báo cáo do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 43/CĐ-BGTVT Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 07/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 43/CĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2009

 

CÔNG ĐIỆN

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Điện :

- Tổng công ty Hàng không Việt Nam;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
- Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam.

 

Bộ Giao thông vận tải đã có công văn số 2058/BGTVT-TC ngày 03/04/2009 về việc chuẩn bị báo cáo Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước lập báo cáo gửi Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội theo nội dung tại công văn số 350/VPQH-TH ngày 25/02/2009 của Văn phòng Quốc hội, đồng thời gửi về Bộ Giao thông vận tải để tổng hợp. Thời hạn gửi báo cáo trước ngày 15 tháng 4 năm 2009. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn nhưng Bộ Giao thông vận tải chưa nhận được báo cáo của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam,Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam.

Để có cơ sở báo cáo Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự kiến vào ngày 21/7/2009, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị khẩn trương gửi báo cáo về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 15 tháng 7 năm 2009 để tổng hợp.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT,TC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ GỬI VĂN BẢN

STT

Tên doanh nghiệp

1

Cục Hàng không Việt Nam

2

Cục Hàng hải Việt Nam

3

Cục Đường bộ Việt Nam

4

Trường Đại học GTVT TP Hồ Chí Minh

5

Trường Đại học Hàng hải

6

Trường Cao đẳng GTVT

7

Tổng công ty Hàng không Việt Nam

8

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

9

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

10

Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam

11

Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam

12

Tổng công ty Công nghiệp ô tô VN

13

Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT

14

Tổng công ty Đường sông miền Bắc

15

Tổng công ty Đường sông miền Nam

16

Tổng công ty Xây dựng CTGT 1

17

Tổng công ty Xây dựng CTGT 4

18

Tổng công ty Xây dựng CTGT 5

19

Tổng công ty Xây dựng CTGT 6

20

Tổng công ty Xây dựng CTGT8

21

Tổng công ty XD Thăng Long

22

Tổng công ty XD đường thuỷ

23

Công ty Vận tải và Xếp dỡ đường thuỷ nội địa

24

Công ty Vận tải đa phương thức

25

Công ty XNK và Hợp tác đầu tư GTVT

26

Công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc VN

27

Công ty Du lịch và Tiếp thị GTVT

28

Công ty Vật tư vận tải và XDCTGT

29

Nhà xuất bản giao thông vận tải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công điện 43/CĐ-BGTVT về việc đề nghị các đơn vị khẩn trương gửi báo cáo do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.411

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49