Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công điện 429/CĐ-KL thực hiện bảo quản và sử dụng con dấu của các đơn vị trực thuộc do Cục trưởng Cục Kiểm lâm điện

Số hiệu: 429/CĐ-KL Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Cục Kiểm lâm Người ký: Nguyễn Văn Cương
Ngày ban hành: 12/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CỤC KIỂM LÂM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 429/CĐ-KL
V/v thực hiện bảo quản và sử dụng con dấu của các đơn vị trực thuộc

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2010

 

CÔNG ĐIỆN

CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM LÂM, điện:

Kính gửi:

- Giám đốc các Vườn Quốc gia: Ba Vì, Tam Đảo, Cúc Phương, Bạch Mã, Yok Don, Cát Tiên;
- Giám đốc các Cơ quan Kiểm lâm vùng I, II, III.

 

Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp; thực hiện Công văn số 1598/BNN-VP ngày 11 tháng 3 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn khắc dấu và thu hồi con dấu. Cục Kiểm lâm yêu cầu:

1. Trong khi chờ việc khắc con dấu mới theo quy định hiện hành, giám đốc các đơn vị trực thuộc tiếp tục sử dụng con dấu cũ để duy trì các hoạt động thường xuyên của đơn vị.

2. Triển khai việc khắc con dấu mới theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Hứa Đức Nhị (báo cáo);
- Văn phòng Bộ (báo cáo);
- Lưu: VT, VP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công điện 429/CĐ-KL thực hiện bảo quản và sử dụng con dấu của các đơn vị trực thuộc do Cục trưởng Cục Kiểm lâm điện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.023
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25