Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công điện 03/CĐ-BTC năm 2013 tiếp tục thực hiện chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư 63/2011/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính điện

Số hiệu: 03/CĐ-BTC Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 28/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CĐ-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2013

 

CÔNG ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Điện:

- Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan.

 

Ngày 27/6/2013, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 86/2013/TT-BTC quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Thông tư số 63/2011/TT-BTC ngày 13/5/2011 của Bộ Tài chính đã hết hiệu lực áp dụng vào ngày 28/6/2013. Trong thời gian Thông tư thay thế Thông tư số 63/2011/TT-BTC và Thông tư số 105/2011/TT-BTC ngày 12/7/2011 chưa có hiệu lực áp dụng, để đảm bảo thực hiện chế độ ưu tiên đối với các doanh nghiệp ưu tiên đã được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định công nhận, Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện chế độ ưu tiên theo quy định tại Thông tư số 63/2011/TT-BTC cho đến khi Thông tư số 86/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/cáo);
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính (để biết);
- Các doanh nghiệp ưu tiên (để biết);
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công điện 03/CĐ-BTC năm 2013 tiếp tục thực hiện chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư 63/2011/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính điện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.529

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89