Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 73-HĐBT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Chí Công
Ngày ban hành: 22/04/1982 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 73-HĐBT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 1982

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CÁN BỘ CỦA TỔNG CỤC KHAI HOANG XÂY DỰNG KINH TẾ MỚI THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP SANG BAN CHỈ ĐẠO PHÂN BỐ LAO ĐỘNG VÀ DÂN CƯ TRUNG ƯƠNG

1. Thi hành Quyết định số 60-HĐBT ngày 1-4-1982 về bổ sung nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư trung ương, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng yêu cầu Bộ Nông nghiệp chuyển giao nhiệm vụ, kế hoạch, vốn, vật tư, phương tiện, và chức năng quản lý công tác khai hoang xây dựng vùng và cơ sở kinh tế mới của các địa phương sang Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư trung ương phụ trách.

2. Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư trung ương có nhiệm vụ tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý công tác khai hoang, xây dựng vùng kinh tế mới như điểm a, mục 4, phần I trong quyết định số 95-CP ngày 27-3-1980 của Hội đồng Chính phủ đã quy định và các thông tư của các Bộ đã hướng dẫn thi hành quyết định nói trên,

3. Bộ Nông nghiệp chuyển giao 33 cán bộ, công nhân viên hiện đang công tác ở Tổng cục khai hoang xây dựng kinh tế mới để bổ sung cho bộ máy chuyên trách của Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư trung ương.

 

 

Võ Chí Công

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 73-HĐBT ngày 22/04/1982 về chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, tổ chức cán bộ của Tổng cục Khai hoang xây dựng kinh tế mới thuộc Bộ Nông nghiệp sang Ban chỉ đaọ phân bổ lao động và dân cư do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.710

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80