Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 67/CT-UB năm 1977 về tổ chức phân công đào tạo cán bộ khung cho các xã kinh tế mới trong mùa khô 1977 – 1978, 1978 – 1979 và 1979 - 1980 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 67/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Đình Nhơn
Ngày ban hành: 11/11/1977 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 67/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHÂN CÔNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ KHUNG CHO CÁC XÃ KINH TẾ MỚI TRONG MÙA KHÔ 1977 – 1978, 1978 – 1979 VÀ 1979 - 1980

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ vòng 2 của Thành phố đã chỉ rõ : “Cùng với việc xây dựng các công trường thủ công, mỗi quận phải chuẩn bị khung cán bộ cơ sở, cùng với đồng bào để xây dựng bộ máy quản lý xã, ấp kinh tế mới. Số lượng đội ngũ cán bộ này sẽ tương xứng với số lượng đồng bào được đi ở từng phường, từng quận (kể cả các loại cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên).

Đội ngũ cán bộ này sẽ được đào tạo, bồi dưỡng về năng lực lãnh đạo, về công tác chính quyền, quản lý kinh tế, đời sống, văn hóa, xã hội, v.v... ; sẽ cùng với số cán bộ địa phương các tỉnh bạn và số tự vệ, thanh niên xung phong trưởng thành trong quá trình xây dựng tại các công trường thủ công mà hình thành bộ máy quản lý xã, ấp kinh tế mới”.

Vừa qua, ta chưa có sự quan tâm đầy đủ đến bộ máy quản lý cho 82 xã kinh tế mới mà Thành phố đã đưa dân đến, nên việc trực tiếp chăm lo đời sống, sản xuất của đồng bào còn nhiều thiếu sót, đời sống nhân dân nơi đó đến nay còn rất nhiều khó khăn.

Căn cứ vào tinh thần cuộc họp với các sở, quận do Ủy ban Kế hoạch Thành phố chủ trì ngày 31-10-1977 bàn về việc triển khai công tác đào tạo cán bộ khung xã kinh tế mới, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các ban, ngành, sở và các quận lập kế hoạch cụ thể đào tạo cán bộ cho vùng kinh tế mới sắp triển khai tới đây.

1- Về chỉ tiêu : Căn cứ vào tiến độ xây dựng đưa dân đi, đã được Phủ Thủ tướng và Bộ Nông nghiệp phê chuẩn. Tổng số cán bộ khung sẽ đào tạo từ 1977 đến 1980 phân bố theo ngành như sau :

a) Tổ chức đào tạo cán bộ chính quyền, đoàn thể xã kinh tế mới 980 người, trong đó :

- mùa khô 1977 – 1978 : 294 người

- mùa khô 1978 – 1979 : 448 người

- mùa khô 1979 – 1989 : 238 người

b) Tổ chức đào tạo giáo viên cấp I và mẫu giáo xã kinh tế mới 2.100 người, trong đó :

- mùa khô 1977 – 1978 : 630 người

- mùa khô 1978 – 1979 : 960 người

- mùa khô 1979 – 1980 : 510 người

c) Tổ chức đào tạo cán bộ y tế, y tá xã kinh tế mới 700 người, trong đó:

- mùa khô 1977 – 1978 : 210 người

- mùa khô 1978 – 1979 : 320 người

- mùa khô 1979 – 1980 : 170 người

d) Tổ chức đào tạo cán bộ văn hóa, thông tin xã kinh tế mới 600 người, trong đó :

- mùa khô 1977 – 1978 : 208 người

- mùa khô 1978 – 1979 : 256 người

- mùa khô 1979 – 1980 : 136 người

e) Tổ chức đào tạo cán bộ cửa hàng thương nghiệp, lương thực xã kinh tế mới 560 người, trong đó :

- mùa khô 1977 – 1978 : 168 người

- mùa khô 1978 – 1979 : 256 người

- mùa khô 1979 – 1980 : 136 người

g) Đào tạo cán bộ hướng dẫn sản xuất nông nghiệp xã kinh tế mới 700 người, trong đó :

- mùa khô 1977 – 1978 : 210 người

- mùa khô 1978 – 1979 : 320 người

- mùa khô 1979 – 1980 : 170 người

Chỉ tiêu kế hoạch đào tạo chung phải đảm bảo, nhưng từng thời kỳ, kế hoạch từng địa bàn xây dựng có thể thay đổi trong thực tiễn khi bắt tay vào thực hiện. Đây chỉ là số dự kiến để các ngành căn cứ làm kế hoạch đào tạo.

2- Về phân công phụ trách:

a- Ủy ban Kế hoạch cùng với Ban Kinh tế mới, Sở Tài chánh, Sở Lao động, Ban Tổ chức chánh quyền và các sở, ban, ngành có trách nhiệm đào tạo, liên hệ với các tổ chức đoàn thể có liên quan, lên kế hoạch đào tạo cán bộ từng ngành một cách toàn diện về chỉ tiêu, về thời gian đào tạo, phương thức đào tạo, chất lượng, kinh phí, v.v... trình Ủy ban nhân dân Thành phố duyệt kế hoạch đào tạo từng ngành một.

b- Các sở, ban chịu trách nhiệm hướng dẫn tiêu chuẩn tuyển sinh. Các quận chịu trách nhiệm tuyển sinh theo số lượng và tiêu chuẩn hướng dẫn trong số người chuẩn bị đưa đi kinh tế mới theo khung tổ chức từng xã kinh tế mới của quận.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 67/CT-UB ngày 11/11/1977 về tổ chức phân công đào tạo cán bộ khung cho các xã kinh tế mới trong mùa khô 1977 – 1978, 1978 – 1979 và 1979 - 1980 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.641

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.239.91