Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 394-TTg năm 1994 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Ngày Biên phòng (1994-1999) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 394-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 02/08/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 394-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 1994

 

CHỈ THỊ

VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGÀY BIÊN PHÒNG (1994-1999) 

Từ khi có Quyết định số 16-HĐBT ngày 22-2-1989 của Hội đồng Bộ trưởng về Ngày biên phòng và Hướng dãn thực hiện số 34 (BNV) ngày 24-1-1990 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, trong 5 năm qua đã thu được nhiều kết quả trong nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, trật tự an toàn khu vực biên phòng và xây dựng, củng cố lực lượng Biên phòng ngày càng vững mạnh. Tuy nhiên, nhìn tổng thể trên phạm vi cả nước, trên các tuyến biên phòng và yêu cầu đặt ra, việc thực hiện "Ngày Biên phòng" trong 5 năm qua mới là kết quả bước đầu, chưa thực sự tạo được phong trào sâu rộng và thường xuyên. Kết quả cụ thể trên mỗi tuyến biên phòng còn hạn chế, phong trào quần chúng chưa có những mô hình tiên tiến, để đẩy mạnh thực hiện "Ngày Biên phòng" cho những năm tiếp theo (1994-1999), Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1- Thực hiện các nội dung "Ngày Biên phòng" là nhiệm vụ hoạt động thường xuyên, trực tiếp của quân dân biên giới dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp uỷ, chính quyền địa phương, hàng năm sơ kết, tổng kết và ngày 3-3 để rút kinh nghiệm và tiếp tục tổ chức đẩy mạnh hoạt động nhằm xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trong mọi tình huống, giữ được quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng. Đồng thời đây là nhiệm vụ chung và có sự hỗ trợ, giúp đỡ, động viên của quân dân cả nước, của các địa phương tuyến sau.

2- Hoạt động "Ngày Biên phòng" phải gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VII), Nghị quyết 22 Bộ Chính trị (khoá VI), Quyết định số 72-HĐBT ngày 13-3-1990 của Hội đồng Bộ trưởng và Chỉ thị số 525-TTg ngày 2-11-1993 của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương, biện pháp tiếp tục phát triển kinh tế, xã hội miền núi và dân tộc; gắn chặt với việc củng cố phát triển thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ở vùng biên giới, biển đảo để tạo chuyển biến thực sự đồng bộ về củng cố, phát triển vùng biên giới, biển đảo và xây dựng bộ đội Biên phòng, tăng cường đoàn kết hợp đồng chiến đấu giữa bộ đội Biên phòng và nhân dân cùng các lực lượng khác.

3- Qua thực hiện và sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm hàng năm để phấn đấu đến năm 1999, "Ngày Biên phòng" trở thành phong trào sâu rộng của toàn dân vì biên giới, biên phòng; trở thành ngày hội truyền thống và tập quán sinh hoạt văn hoá tốt đẹp của quân dân biên giới, biển đảo, tạo ra được nhiều mô hình tiên tiến, nhiều công trình vật chất, tinh thần phục vụ cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ biên giới quốc gia.

4- Các Bộ, các ngành Trung ương, chính quyền và nhân dân ở tuyến sau:

a) Tiếp tục hướng dẫn cấp dưới, ngành dọc vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình, vừa tích cực, hăng hái tham gia thực hiện thắng lợi "Ngày Biên phòng" ở địa phương, phát huy kết quả đã đạt được, tạo nên các hình thức phối hợp giữa các ngành, đoàn thể với bộ đội Biên phòng từ Trung ương đến các địa phương, đảm bảo các nội dung, chương trình hoạt động tới cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành và bộ đội Biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các tuyến biên giới.

b) Trong các chủ trương, chương trình, dự án kế hoạch đầu tư cho xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội phải thực sự tập trung đầu tư cho vùng biên giới, biển đảo, cho đồng bào các dân tộc, cho lực lượng bộ đội Biên phòng và các lực lượng khác, hoạt động làm nhiệm vụ lâu dài ở biên giới, biển đảo Tổ quốc.

c) Hàng năm vào dịp 3-3 hay các ngày lễ lớn, ngày Tết hoặc trước những yêu cầu đột xuất về nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng biên giới, cần phát động phong trào trong cán bộ, công nhân viên, nhân dân tuyến sau... hướng về biên giới bằng mọi hoạt động ủng hộ cả tinh thần và vật chất đối với đồng bào, chiến sĩ biên giới, biển đảo.

5- Các cấp chính quyền, đoàn thể nhân dân biên giới:

a) Khảo sát và nắm tình hình toàn diện từng địa bàn để có cơ sở đặt chương trình, mục tiêu kế hoạch tiếp tục thực hiện các nội dung Ngày Biên phòng cho phù hợp với từng vùng, từng địa bản, trong từng thời gian.

b) Mở đợt phát động quần chúng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung Ngày Biên phòng, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở các địa bàn xung yếu nhất, các xã biên giới ở vùng cao, cùng sâu, vùng xa xôi hẻo lánh. Xây dựng bộ máy chính quyền, đoàn thể, tổ chức cơ sở Đảng, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt thực sự làm hạt nhân cho phong trào quần chúng vững mạnh.

c) Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền, nhân dân với bộ đội Biên phòng và lực lượng khác trong việc đấu tranh có hiệu quả với mọi đối tượng vi phạm chủ quyền tài nguyên của đất nước.

d) Động viên, giúp đỡ tạo điều kiện xây dựng bộ đội Biên phòng vững mạnh, chính quy, từng bước hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ các Đồn Biên phòng cả về số lượng và chất lượng, yên tâm gắn bó với địa bàn biên giới, có trình độ, năng lực giúp cấp uỷ Đảng, chính quyền trong việc thực hiện các nội dung Ngày Biên phòng và tổ chức tốt công tác bảo vệ biên giới.

e) Tiếp tục điều chuyển, bố trí dân cư ở vùng biên giới, các đảo kết hợp với định canh, định cư, giao đất, giao rừng, thực hiện các chương trình dự án kinh tế xã hội, nhằm ổn định cư trú, sản xuất, có lực lượng tại chỗ tham gia quản lý bảo vệ biên giới.

6- Bộ Nội vụ có trách nhiệm tiếp tục giúp Chính phủ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Chỉ thị này và theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện cụ thể ở các tuyến biên giới.

 

 

Trần Đức Lương

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 394-TTg năm 1994 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Ngày Biên phòng (1994-1999) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.659

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155