Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 33/2007/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Xuân Lý
Ngày ban hành: 03/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2007/CT-UBND

Huế, ngày 03 tháng 8 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2006/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BẢO VỆ DÂN PHỐ

Để triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố và Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTB&XH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Liên Bộ: Công an, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính; Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Công an tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế và các huyện có kế hoạch tổ chức tuyên truyền phổ biến rộng rãi các nội dung của Nghị định số 38/2006/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTB&XH-BTC về Bảo vệ dân phố đến tận cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể các cấp và cán bộ, nhân dân ở địa phương để tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP, nhằm phát huy vai trò của lực lượng bảo vệ dân phố trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế có kế hoạch chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các phường tổ chức tổng kết đánh giá hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố và các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự từ khi thực hiện Quyết định số 521/1995/QĐ-BNV ngày 16 tháng 8 năm 1995 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) cho đến nay.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện: Hương Trà, Hương Thuỷ, Phú Vang và Phú Lộc chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các thị trấn: Tứ Hạ, Phú Bài, Thuận An và Lăng Cô (nơi có công an thị trấn chính quy) tổ chức tổng kết đánh giá hoạt động của các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn từ năm 2000 đến nay. Trên cơ sở đó, tiến hành rà soát phân loại các ban và thành viên bảo vệ dân phố hiện có để củng cố, kiện toàn hoặc thành lập mới ban bảo vệ dân phố theo quy định của Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTB&XH-BTC của Liên Bộ: Công an, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính; đảm bảo mỗi cụm dân cư (theo địa bàn phụ trách của cảnh sát khu vực) có 01 tổ bảo vệ dân phố, mỗi phường, thị trấn (có công an chính quy) có 01 ban bảo vệ dân phố.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm đảm bảo kinh phí để chi phí cho các hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố theo quy định của Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTB&XH-BTC.

4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục và thực hiện đúng chế độ chính sách đối với thành viên bảo vệ dân phố khi làm nhiệm vụ mà bị thương hoặc hy sinh theo quy định của Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

5. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường, thị trấn có trách nhiệm bố trí địa điểm làm việc cho bảo vệ dân phố, cấp và quản lý việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận, biển hiệu, băng chức danh bảo vệ dân phố; đồng thời, đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh duyệt cấp kinh phí trang bị vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, giấy chứng nhận, biển hiệu, băng chức danh và phương tiện khác phục vụ công tác của bảo vệ dân phố.

6. Công an tỉnh có kế hoạch hướng dẫn Công an các huyện, thành phố đề xuất Ủy ban Nhân dân cùng cấp ban hành chỉ thị triển khai thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC; đồng thời, đề xuất Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh về các vấn đề liên quan đến tổ chức hoạt động và chế độ chính sách, trang bị phương tiện, kinh phí bảo đảm cho hoạt động của bảo vệ dân phố. Đề xuất các chủ trương, kế hoạch, biện pháp nhằm thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ dân phố, chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện các hoạt động của bảo vệ dân phố theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan chủ động, phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố vững mạnh.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Lý

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 33/2007/CT-UBND ngày 03/08/2007 triển khai thực hiện Nghị định 38/2006/NĐ-CP về bảo vệ dân phố do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.963

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!