Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 32/2005/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 21/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 32/2005/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2005

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2005/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/CP NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 1997 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ THÔNG TƯ SỐ 11/2005/TT-BCA-C11 NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2005 CỦA BỘ CÔNG AN VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ KHẨU

Thực hiện Nghị định số 51/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ và Thông tư số 06/TT-BNV ngày 20 tháng 6 năm 1997 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về đăng ký và quản lý hộ khẩu, thời gian qua công tác đăng ký và quản lý hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, đáp ứng phần lớn yêu cầu về cư trú, đi lại của công dân và phục vụ tích cực cho công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thành phố, công tác đăng ký và quản lý hộ khẩu đã phát sinh những vấn đề mới cần được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Thực hiệnNghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu và Thông tư số 11/2005/TT-BCA ngày 07 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công an Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 51/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 và Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 2005 về đăng ký và quản lý hộ khẩu; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị triển khai về công tác đăng ký và quản lý hộ khẩu tại thành phố như sau :

1. Ủy quyền cho Giám đốc Công an thành phố : Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ khẩu thống nhất trên địa bàn thành phố theo Nghị định số 51/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997, Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/CP của Chính phủ, Thông tư số 11/2005/TT-BCA ngày 07 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công an, Quy chế quản lý cư trú-lao động của người tạm trú có thời hạn ban hành theo Quyết định số 90/2005/QĐ-UB ngày 30 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố và giải quyết đăng ký hộ khẩu thường trú đối với những trường hợp đặc biệt theo khoản 5 Điều 12 Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/CP của Chính phủ.

2. Điều kiện về nhà ở hợp pháp để đăng ký hộ khẩu thường trú tại nơi mới đến :

a) Nhà ở hợp pháp thực hiện theo đúng quy định tại các khoản 1, 2, 3 điều 11 Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ và Thông tư số 11/2005/TT-BCA ngày 07 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công an.

b) Nhà ở nhờ phải đảm bảo diện tích tối thiểu 8m2/người.

c) Đối với hộ, nhân khẩu có hộ khẩu thường trú tại thành phố mà nhà ở nơi đăng ký hộ khẩu thường trú không còn hoặc không thể ở được nhưng nhà nơi đang ở chưa đáp ứng đủ điều kiện về nhà ở hợp pháp thì vẫn giải quyết cho đăng ký hộ khẩu thường trú tại nhà nơi đang ở và ghi rõ tình trạng về nhà ở trong sổ hộ khẩu.

3. Giao Giám đốc Sở Nội vụ :

a) Quyết định việc tiếp nhận, điều động cán bộ công chức-viên chức, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học và dạy nghề vào công tác trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp trong chỉ tiêu biên chế do thành phố quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức-viên chức của thành phố.

b) Báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố những điều kiện tiếp nhận, tuyển dụng (chú trọng đối tượng thuộc diện có chuyên môn cao phù hợp với chức danh dự kiến đảm nhiệm) và tổ chức thực hiện.

4. Giao Giám đốc các sở-ngành : Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, căn cứ Thông tư số 11/2005/TT-BCA ngày 07 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 108/2005/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 51/CP, theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn thống nhất việc xác nhận đối với những trường hợp không có giấy tờ chứng minh về nhà ở hợp lệ, về hộ tịch, lý lịch tư pháp, giám định về tình trạng sức khỏe-bệnh tật để công dân lập hồ sơ thủ tục khi có yêu cầu đăng ký hộ khẩu.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường-xã, thị trấn thực hiện việc xác nhận tình trạng nhà ở theo các nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 11/2005/TT-BCA của Bộ Công an.

6. Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận-huyện phải chủ động tích cực triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, nắm vững di biến động nhân khẩu, hộ khẩu, phục vụ tích cực cho công tác giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố.

7. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Thủ trưởng các sở-ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để kịp thời chỉ đạo giải quyết. Định kỳ 6 tháng và một năm, Giám đốc Công an thành phố báo cáo kết quả công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu cho Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Công an.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 26/CT-UB ngày 12 tháng 9 năm 1997 và Chỉ thị số 27/CT-UB-NC ngày 26 tháng 8 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố./.

 

 

Nơi nhận :
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban An ninh Nội chính Thành ủy;
- Các Sở-ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận-huyện;
- Các Báo-Đài;
- VPHĐ-UB : CPVP; Các Tổ NCTH;
- Lưu (NC/P) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



 
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 32/2005/CT-UBND ngày 21/11/2005 thực hiện Nghị định 108/2005/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/CP và Thông tư 11/2005/TT-BCA-C11 về đăng ký và quản lý hộ khẩu do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.390

DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.184.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!