Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 32/2001/CT-UB về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng điều tra Nông nghiệp - Nông thôn và Thủy sản, thời điểm 1-10-2001 trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 32/2001/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 24/09/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 32/2001/CT-UB

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2001 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN VÀ THỦY SẢN, THỜI ĐIỂM 1-10-2001 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 13 tháng 03 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 34/2001/QĐ-TTg về Tổ chức Tổng điều tra Nông nghiệp- Nông thôn và Thuỷ sản (TĐT NT - NN & TS) vào thời điểm ngày 1 tháng 10 năm 2001 trên phạm vi cả nước.

Mục đích của cuộc Tổng điều tra Nông nghiệp- Nông thôn và Thuỷ sản năm 2001 là nhằm thu thập những thông tin cơ bản về Nông nghiệp- Nông thôn và Thuỷ sản, phục vụ yêu cầu của các ngành, các cấp; đánh giá đúng thực trạng, xu hướng biến đổi trong những năm qua và xây dựng, điều chỉnh, chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2001-2005. Cuộc Tổng điều tra lần này còn là căn cứ để xây dựng cơ sở dữ liệu, số liệu về Nông thôn- Nông nghiệp và Thuỷ sản, phục vụ yêu cầu thông tin cho các cuộc điều tra định kỳ hàng năm góp phần nâng cao chất lượng số liệu thống kê trong lĩnh vực này.

Tổng điều tra Nông nghiệp- Nông thôn- Thuỷ sản năm 2001 ngoài những chỉ tiêu sẽ được thu thập như trong cuộc Tổng điều tra Nông nghiệp- Nông thôn năm 1994, còn thu thập thêm thông tin về trang trại, cơ cấu kinh tế và vốn của các hộ gia đình trên địa bàn nông thôn.

Quy mô của cuộc Tổng điều tra lớn, nội dung điều tra được mở rộng, lực lượng tham gia nhiều, thông tin thu thập được sẽ phong phú, bổ ích nhưng mức độ khó khăn, phức tạp cũng nhiều hơn. Để thực hiện thắng lợi cuộc TĐT NT- NN & TS trên phạm vi toàn Thành phố, Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp uỷ Đảng và Chính quyền địa phương, các Sở, Ban, Ngành cần làm tốt một số việc sau đây:

1. Uỷ ban nhân dân các huyện (quận), xã (phường, thị trấn) có trách nhiệm tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt cuộc Tổng điều tra theo đúng phương án của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Thành phố.

2. Cục Thống kê Hà nội, cơ quan thường trực Tổng điều tra có trách nhiệm tổ chức, triển khai tập huấn nghiệp vụ, giám sát, kiểm tra,... giúp UBND Thành phố chỉ đạo cuộc Tổng điều tra từ khi chuẩn bị cho đến khi kết thúc.

3. Các Sở, Ngành có các thành viên tham gia Ban chỉ đạo Tổng điều tra; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính Vật giá, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,... có trách nhiệm phối hợp tổ chức, chỉ đạo Tổng điều tra, đồng thời theo chức năng và bộ máy của mình có kế hoạch cụ thể chỉ đạo các đơn vị trong ngành ở các cấp tham gia, phục vụ Tổng điều tra theo phương án, kế hoạch của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Thành phố.

4. Sở văn hoá thông tin Hà Nội, Báo Hà Nội Mới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với Ban chỉ đạo TĐT NT- NN & TS Thành phố tổ chức tuyên truyền sâu rộng phục vụ cuộc Tổng điều tra.

Đây là cuộc TĐT NT- NN & TS lần thứ 2 được tiến hành trên phạm vi toàn quốc. Thành phố đang tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các chương trình kinh tế- xã hội của Thủ đô. Vì vậy, các cấp, các ngành cần có kế hoạch cụ thể, chặt chẽ thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra này trong phạm vi cấp mình, ngành mình.

 

 

TM/UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 32/2001/CT-UB về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng điều tra Nông nghiệp - Nông thôn và Thủy sản, thời điểm 1-10-2001 trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.640

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.8.102