Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 23/2004/CT-UB về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 56/CT về xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 23/2004/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 23/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23/2004/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2004 

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 56/CT NGÀY 11 THÁNG 3 NĂM 1989 CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ XÂY DỰNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG THÀNH KHU VỰC PHÒNG THỦ VỮNG CHẮC.

Thực hiện Chỉ thị số 10/2004/CT-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 56/CT ngày 11 tháng 3 năm 1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc, ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị :

1. Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 56/CT ngày 11 tháng 3 năm 1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ; đánh giá những việc đã làm được, những tồn tại, vướng mắc ; tìm ra được những nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc của ngành mình để phục vụ công tác tổng kết của thành phố và đề ra các kế hoạch, biện pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm ; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những cơ chế, chính sách, những chủ trương, biện pháp phù hợp với tình hình thực tế của ngành, của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương VIII, Khóa IX về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở-ngành thành phố và các quận-huyện báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 56/CT ngày 11 tháng 3 năm 1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, trong tháng 8 năm 2004 ; tổng hợp, báo cáo và tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 56/CT ngày 11 tháng 3 năm 1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, trong tháng 9 năm 2004.

3. Công tác tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 56/CT ngày 11 tháng 3 năm 1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc là một chủ trương rất quan trọng của Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này, hàng tuần báo cáo tiến độ thực hiện cho Thường trực ủy ban nhân dân thành phố./.

 

Nơi nhận :
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Quốc phòng
- Bộ Tư lệnh Quân khu 7
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- ủy ban nhân dân thành phố
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố
- Văn phòng Thành ủy
- Ban An ninh Nội chính Thành ủy
- Các sở-ngành thành phố
- ủy ban nhân dân quận-huyện
- VPHĐ-UB : CPVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (TH/S)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
 Lê Thanh Hải
 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 23/2004/CT-UB về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 56/CT về xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.935
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.167.74