Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 22/2007/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Xuân Lý
Ngày ban hành: 04/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2007/CT-UBND

Huế, ngày 04 tháng 5 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI, THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ

Ngày 29 tháng 11 năm 2006 tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật Cư trú và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007. Luật Cư trú đã quy định cụ thể quyền tự do cư trú của công dân theo quy định của Hiến pháp năm 1992, quy định nguyên tắc cư trú, quản lý cư trú, trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân về cư trú, đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú và trách nhiệm quản lý cư trú của các cơ quan có thẩm quyền.

Để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, kịp thời tổ chức, triển khai và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Cư trú; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Huế, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Có kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung của Luật Cư trú để cho cán bộ, nhân dân biết và thực hiện nghiêm túc.

2. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch triển khai, phổ biến Luật Cư trú trình Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, phối hợp với các cơ quan: Sở Văn hóa Thông tin, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế thường xuyên có chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu, giải thích nội dung của Luật Cư trú, làm cho Luật Cư trú thực sự đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước về cư trú.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Đại học Huế chỉ đạo Phòng Giáo dục các huyện, thành phố Huế, các trường học đưa việc phổ biến, tuyên truyền, học tập nội dung Luật Cư trú vào chương trình giáo dục pháp luật ở các trường trên địa bàn tỉnh.

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố Huế chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp phường, xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Cư trú, tổ chức quán triệt, học tập Luật Cư trú đến từng hộ gia đình trong địa bàn; xác nhận tình trạng về nhà ở hợp pháp theo Luật Cư trú để cán bộ, nhân dân thực hiện quyền cư trú; thường xuyên tổ chức, kiểm tra đánh giá việc thực hiện Luật Cư trú trên địa bàn, tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, xử lý nghiêm những trường hợp có hành vi cản trở hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực hiện Luật Cư trú.

5. Sở Tài chính có trách nhiệm đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động đăng ký, quản lý cư trú và cơ sở dữ liệu về cư trú.

6. Công an tỉnh có kế hoạch cụ thể hướng dẫn Công an các huyện, thành phố Huế tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo các ban, ngành liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Cư trú. Kết hợp triển khai Luật Cư trú với triển khai Luật Công an nhân dân và việc thực hiện Nghị quyết 40-NQ/TW ngày 08/11/2004 của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Công an trong tình hình mới. Định kỳ tổ chức kiểm tra và sơ kết việc thực hiện Luật Cư trú để kịp thời đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Luật Cư trú.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Huế, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn chủ động, phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện để bảo đảm Luật Cư trú thực sự đi vào đời sống nhân dân./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Lý

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 22/2007/CT-UBND ngày 04/05/2007 về triển khai, thi hành Luật Cư trú do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.972

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.95.36
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!