Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2013 tuyên truyền, phổ biến Nghị định 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 21/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 07/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/CT-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ

Ngày 19 tháng 7 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê (viết gọn là Nghị định số 79) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2013 và thay thế Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2005. Đây là văn bản pháp lý quan trọng góp phần thực hiện nghiêm chỉnh Luật Thống kê trên địa bàn Thành phố.

Để triển khai thực hiện Nghị định số 79, đồng thời tăng cường quản lý Nhà nước về công tác Thống kê trong tình hình hiện nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Thành phố tập trung thực hiện các nội dung công việc sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 79 đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý với nội dung, hình thức phù hợp tùy theo đối tượng.

2. Thông qua tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 79 tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động thống kê, qua đó tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về thống kê, đảm bảo thu thập, tổng hợp được những thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, chỉ đạo và hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước.

3. Cục Thống kê TP Hà Nội có trách nhiệm tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 79 cho các đối tượng trên địa bàn Thành phố.

4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến theo đúng thẩm quyền đã quy định, qua các phương tiện thông tin trên địa bàn.

5. Các Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các phương tiện thông tin đại chúng có trách nhiệm phối hợp với Cục Thống kê Thành phố Hà Nội tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của Nghị định.

Giao Cục Thống kê Thành phố theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ KH&ĐT (TCTK) (Để b/c);
- Thường trực Thành ủy (Để b/c);
- Thường trực HĐND TP (Để b/c);
- Đoàn ĐBQH Hà Nội (Để b/c);
- Chủ tịch UBND TP (Để b/c);
- Các Phó chủ tịch UBND TP;
- UBMTTQ, LĐLĐ và các tổ chức đoàn thể TP;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPTU, VP Đoàn ĐBQH & HĐNDTP;
- Đài PTTHHN, Báo HNM, KTĐT;
- CVP, các PCVP;
- Các phòng: TH, NC, VX;
- Lưu: VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2013 tuyên truyền, phổ biến Nghị định 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.243
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37