Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 21/1999/CT-UB cải tiến nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả, triệt để thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức họp và hội nghị do tỉnh Hòa Bình ban hành

Số hiệu: 21/1999/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Vương Xuân Sơn
Ngày ban hành: 12/11/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/1999/CT-UB

Hòa Bình, ngày 12 tháng 11 năm 1999

 

CHỈ THỊ

VỀ CẢI TIẾN NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC, NÂNG CAO HIỆU QUẢ, TRIỆT ĐỂ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM TRONG VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP VÀ HỘI NGHỊ.

Thực hiện Chỉ thị số 32/1999/CT-TTg ngày 29-10-1999 của Thủ tướng Chính phủ về cải tiến nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả triệt để thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức các cuộc họp và hội nghị, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện tốt các việc sau:

1- Các Sở, Ban, Ngành, đơn vị, các huyện, thị xã trong tỉnh cần thực hiện việc rà soát lại kế hoạch và biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng các khoản chi tiêu cho hội nghị của đơn vị và địa phương, có biện pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ để mọi chi tiêu đều phải thực hiện theo đúng chế độ, tiêu chuẩn quy định.

2- Thực hiện việc cải tiến về phương pháp phương thức truyền đạt, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Chỉ thị của cấp trên cho cấp dưới và việc đúc kết, phổ biến kinh nghiệm, các điển hình tiên tiến trong toàn ngành, địa phương theo hướng, cấp trên cần chuẩn bị kỹ, đầy đủ các văn bản báo cáo, các dự thảo chủ trương, gửi cho cấp dưới để tổ chức nghiên cứu, quán triệt và đóng góp ý kiến; Đồng thời, phân công người theo dõi, hướng dẫn cấp dưới triển khai thực hiện; Tiếp thu góp ý của cấp dưới để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo văn bản cho phù hợp.

3- Cần thực hiện đồng thời với các việc cải tiến nội dung, phương pháp, từ nay, không triệu tập các cuộc hội nghị toàn ngành để sơ kết, tổng kết công tác hàng quý, sáu tháng và hàng năm. Trường hợp xét thấy nhất thiết phải tổ chức hội nghị chuyên đề để triển khai thực hiện một chủ trương, nhiệm vụ mới hoặc để đúc kết, phổ biến kinh nghiệm chuyên sâu cho một lĩnh vực hết sức cần thiết thì chỉ sau khi đã chuẩn bị kỹ nội dung mới được tổ chức; Thành phần và số người tham dự hội nghị phải hết sức hạn chế, đối với hội nghị có triệu tập lãnh đạo huyện, thị xã sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh đồng ý mới được triệu tập, những người dự họp phải có liên quan trực tiếp đến nội dung, chuyên đề của hội nghị. Phải đảm bảo tiết kiệm cả thời gian họp hội nghị.

4- Việc tập huấn nghiệp vụ của các ngành dọc, thực hiện chủ yếu bằng hình thức trao đổi, nghiên cứu tài liệu. Trường hợp phải mở lớp để tập huấn thì Thủ trưởng đơn vị ngành dọc phải xem xét, cân nhắc thật kỹ về sự cần thiết và tính hiệu quả. Chỉ sau khi đã chuẩn bị kỹ về nội dung, hình thức, thành phần tham dự, kinh phí sử dụng, địa điểm và thời gian mới được tổ chức tập huấn. Nội dung, thành phần tham gia tập huấn phải gọn, thiết thực, bảo đảm được kết quả theo yêu cầu đề ra. Nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức hội nghị chuyên đề, hội nghị bồi dưỡng, tập huấn để thu tiền của người đến dự hội nghị tập huấn ngoài chế độ quy định và lợi dụng hội nghị để kết hợp tổ chức đi tham quan du lịch hoặc nghỉ mát.

5- Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống của cơ quan, của đơn vị và của ngành, tổ chức đón nhận các danh hiệu thi đua khen thưởng Nhà nước, đón Huân chương chỉ được tổ chức trong phạm vi nội bộ cơ quan, đơn vị, không tổ chức toàn ngành. Thành phần và số người tham dự các buổi lễ này phải hết sức hạn chế, không mời đại biểu, đại diện của các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, địa phương tới dự và không được sử dụng công quỹ để liên hoan, mua tặng phẩm và biếu quà cho đại biểu đến dự.

6- Không dùng vốn ngân sách Nhà nước hoặc vốn tín dụng của Nhà nước để tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành các công trình. Việc tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành chỉ được tổ chức trong phạm vị hẹp thuộc bộ phận hoặc đơn vị có liên quan trực tiếp đến công trình, không mời các bộ phận không liên quan trực tiếp hoặc mời đại diện các cơ quan Đảng, chính quyền đến dự.

7- Cơ quan tài chính các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng cùng cấp ở địa phương kiểm soát việc chi tiêu cho hội nghị, hội họp theo Chỉ thị này; Kịp thời phát hiện và báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm.

8- Các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền để nhân dân nắm được nội dung, cùng tham gia giám sát việc thực hiện Chỉ thị này; Kịp thời phản ánh, biểu dương những cơ quan, đơn vị chấp hành tốt, phê phán những cơ quan, đơn vị và cá nhân chấp hành không nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị.

9- Hàng năm, các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị, các huyện, thị xã trong tỉnh, các Tổ chức Đoàn thể có sử dụng kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước báo cáo tình hình về kết quả thực hiện chủ trương tiết kiệm trong việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị của Sở, Ban, Ngành, địa phương, cơ quan mình gửi Sở Tài chính-Vật giá tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và các Tổ chức, Đoàn thể có sử dụng kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước cần nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ (thay b.c)
- TT HĐND tỉnh.
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
- Các Sở, Ban, Ngành.
- UBMTTQ và các Đoàn thể.
- UBND các huyện, thị xã.
- Chánh, Phó VP/UB.
- Lưu VT+TCTN.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
CHỦ TỊCH
Vương Xuân Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 21/1999/CT-UB cải tiến nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả, triệt để thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức họp và hội nghị do tỉnh Hòa Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.975
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180