Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 19/2004/CT-UB về đẩy nhanh tiến bộ thực hiện Nghị quyết số 181/2003/QĐ-TTg do Tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 19/2004/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Phan Lâm Phương
Ngày ban hành: 30/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2004/CT-UB

Đồng Hới, ngày 30 tháng 06 năm 2004

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN BỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 181/2003/QĐ-TTG .

Thự hiện Nghị định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/09/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế “ một cửa ” tại các cơ quan Nhà nước địa phương, Uỷ ban nhân dân tỉnh có Công văn số 201/UB ngày 23/02/2004 yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh triển khai. Đến nay đã có 6 Sở xây dựng đề án đề nghị phê duyệt, nhiều Sở thực hiện chậm và thiếu nghiêm túc. Để thực hiện nghiêm quyết định của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh trong năm 2004, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các Sở khẩn trương hoàn thành đề án trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt. Xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để triển khai từ nay đến hết quý 3 năm 2004 phải thực hiện xong việc thẩm định. Hàng tháng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện của các Sở để có biện pháp xử lý kịp thời.

2. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Những công việc có liên quan đến công dân và tổ chức nằm trong quy trình “một cửa ” ở các Sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã.

3. Sở Tài chính kiểm tra, thẩm định đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ một phần ngân sách để cải tạo, trang bị phương tiện của các quầy giao dịch “ một cửa ” cho các Sở, ngành sau khi được UBND tỉnh phê duyệt đề án.

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành thực hiện nghiêm túc./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường vụ tỉnh uỷ (B/c);
- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh;
- Đài, Báo Quảng Bình;
- Lưu VP - SNV.

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH





Phan Lâm Phương

 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 19/2004/CT-UB về đẩy nhanh tiến bộ thực hiện Nghị quyết số 181/2003/QĐ-TTg do Tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.556
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168