Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 189/TTg năm 1996 về việc khẩn trương chuẩn bị các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật và Pháp lệnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 189/TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 30/03/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 189/TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 1996

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC KHẨN TRƯƠNG CHUẨN BỊ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC LUẬT VÀ PHÁP LỆNH

Trong phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 1996, Chính phủ đã kiểm điểm công tác xây dựng văn bản của Chính phủ để hướng dẫn thi hành các Luật và Pháp lệnh đã được Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua trong thời gian qua. Hiện nay việc chuẩn bị các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật và Pháp lệnh còn tồn đọng khá nhiều làm cho việc triển khai thực hiện các Luật và Pháp lệnh chậm đi vào cuộc sống, gây trở ngại cho việc thực hiện chương trình, kế hoạch của Chính phủ trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Để kịp thời triển khai thực hiện tốt các Luật của Quốc hội và Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước, góp phần hoàn thành chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo chức năng của mình phải khẩn trương tổ chức soạn thảo các văn bản để hướng dẫn chi tiết thi hành các Luật và Pháp lệnh đã được Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua cụ thể như sau:

1. Về Bộ Luật Lao động, hiện nay còn thiếu 7 văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định Thanh tra Nhà nước về an toàn lao động; về thanh tra lao động; về danh mục các doanh nghiệp không được đình công; về lao động nữ; quản lý Nhà nước về lao động; về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Nghị định về chế độ đối với lao động trong các doanh nghiệp bị phá sản). Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị và trình Chính phủ ban hành trong tháng 4 và tháng 5 năm 1996.

2. Về Luật doanh nghiệp Nhà nước, hiện nay chưa có các văn bản hướng dẫn thi hành:

- Nghị định về thủ tục thành lập, đăng ký kinh doanh, tổ chức lại, giải thể, đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp nhà nước; Nghị định về doanh nghiệp hoạt động công ích và trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng; Nghị định về căn cứ xây dựng danh mục các doanh nghiệp có quy mô lớn phải thành lập Hội đòng quản trị; Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc; Nghị định quy định về ngành, lĩnh vực ưu tiên thành lập doanh nghiệp nhà nước, Nhà nước cần giữ cổ phần chi phối, cổ phần đặc biệt. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị và trình Chính phủ ban hành trong quý II năm 1996.

- Nghị định ban hành Quy chế tổ chức, Hoạt động của tổ chức giám sát tại các doanh nghiệp nhà nước không có Hội đồng Quản trị; Nghị định về quyền chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp nhà nước; Nghị định về mức vốn pháp định để thành lập doanh nghiệp Nhà nước; Nghị định về quyền, nghĩa vụ quản lý tài chính của doanh nghiệp Nhà nước. Bộ Tài chính chuẩn bị và trình Chính phủ ban hành trong tháng 4 và tháng 5 năm 1996.

- Nghị định quy dịnh về danh mục sản phẩm, dịch vụ nhà nước định giá hoặc kiểm soát giá. Ban Vật giá Chính phủ chuẩn bị và trình Chính phủ ban hành trong tháng 4 năm 1996.

- Nghị định quy định về lao động, tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị và trình Chính phủ trong tháng 4 năm 1996.

- Nghị định quy định về báo cáo, thống kê của các doanh nghiệp. Tổng cục Thống kê chuẩn bị và trình Chính phủ ban hành trong tháng 4 năm 1996.

3. Về Luật Khoáng sản, Bộ Công nghiệp chuẩn bị các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và trình Chính phủ ban hành trong tháng 5 năm 1996.

4. Về Luật Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị và trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong tháng 5 năm 1996.

5. Luật Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính chuẩn bị và trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong tháng 4 và tháng 5 năm 1996.

6. Về Bộ Luật Dân sự:

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 833-TTg ngày 19 tháng 12 năm 1995 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Bộ Luật Dân sự và đã phân công cụ thể cho các Bộ, ngành nghiên cứu, dự thảo các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều khoản của Bộ Luật Dân sự. Yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương triển khai soạn thảo các văn bản pháp quy theo đứng tiến độ và bảo đảm chất lượng theo tinh thần của Chỉ thị 833/TTg để trình Chính phủ ban hành, kịp thời phục vụ việc thi hành Bộ Luật Dân sự có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 1996.

7. Về Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 445/TTg ngày 09 tháng 8 năm 1995 về việc tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính đã giao cụ thể cho các Bộ, ngành chuẩn bị các văn bản trình Chính phủ ban hành đến hết quý IV năm 1995, nhưng đến nay Chính phủ mới ban hành được hai Nghị định (Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thương mại, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan). Hiện nay còn thiếu khoảng 18 văn bản cần ban hành đã được phân công cụ thể cho các Bộ, ngành trong Chỉ thị 445/TTg. Yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương chuẩn bị và trình Chính phủ trong tháng 4 và tháng 5 năm 1996.

8. Về Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn, Tổng cục Khí tượng - Thuỷ văn chuẩn bị và trình Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Pháp lệnh trong tháng 4 năm 1996.

9. Về Pháp lệnh công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của Trọng tài nước ngoài. Bộ Tư pháp chuẩn bị và trình Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn thi hành trong tháng 4 năm 1996.

10. Về Pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông. Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị và trình Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh trong tháng 4 năm 1996.

11. Về Pháp lệnh dân quân tự vệ. Bộ Quốc phòng chuẩn bị văn bản hướng dẫn thi hành và trình Chính phủ ban hành trong tháng 4 năm 1996.

12. Về Pháp lệnh kiểm tra, giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ đối với Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chuẩn bị văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh và trình Chính phủ ban hành trong tháng 5 năm 1996.

13. Về Luật hàng không dân dụng Việt Nam. Cục Hàng không dân dụng Việt Nam chuẩn bị các văn bản hướng dẫn thi hành Luật (Nghị định ban hành quy chế về cảng vụ và sự phối hợp của các ngành ở cảng vụ; Nghị định quy định về đăng ký tầu bay) và trình Chính phủ ban hành trong tháng 4 năm 1996.

- Ngoài các Luật và Pháp lệnh trên đây các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình rà soát lại tất cả các Luật và Pháp lệnh đã được ban hành trong mấy năm gần đây, nếu còn thiếu những văn bản để hướng dẫn thi hành thì phải khẩn trương soạn thảo và trình Chính phủ ban hành ngay trong quý II năm 1996.

Trong quá trình xây dựng các văn bản pháp luật nói chung, các Bộ, ngành phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và Văn phòng Chình phủ để bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng văn bản.

+ Bộ Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, hỗ trợ các Bộ, ngành chuẩn bị các văn bản nêu trên và thẩm định trước khi trình Chính phủ. Từ nay Chính phủ chỉ xem xét các dự thảo văn bản khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

+ Văn phòng Chính phủ thường xuyên theo dõi và báo cáo Chính phủ về tiến độ thực hiện Chỉ thị này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức chỉ đạo chặt chẽ và trình Chính phủ các văn bản đúng thời hạn quy định trong Chỉ thị này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 189/TTg năm 1996 về việc khẩn trương chuẩn bị các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật và Pháp lệnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.541
DMCA.com Protection Status