Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2011 tăng cường trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai biện pháp phòng, chữa cháy tại nhà chung cư, nhà nhiều tầng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 17/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 27/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-CTUBND

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN TRONG TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI CÁC NHÀ CHUNG CƯ, NHÀ NHIỀU TẦNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Thời gian qua, trên phạm vi cả nước đã xảy ra một số vụ cháy tại các chung cư, nhà nhiều tầng (bao gồm: nhà nhiều tầng nhiều hộ và nhà cao tầng) gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Tình trạng trên có nguy cơ cao dẫn đến cháy, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Để chủ động ngăn chặn các nguyên nhân gây cháy và thiệt hại do cháy gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ thị các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong công tác phòng, chống cháy nổ tại các chung cư, nhà nhiều tầng thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Đối với chung cư chưa thành lập Ban quản trị, nhà nhiều tầng nhiều hộ

Các chủ đầu tư, Trung tâm Quản lý Nhà và Chung cư, Công ty TNHH một thành viên Sông Hồng Nha Trang hoặc cơ quan, đơn vị đang quản lý nhà chung cư, nhà nhiều tầng có trách nhiệm:

a) Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các chung cư, nhà nhiều tầng nhiều hộ do mình quản lý để chủ động có kế hoạch phối hợp với Sở Xây dựng, Công an tỉnh, UBND các cấp giải quyết dứt điểm các vi phạm về lối thoát nạn, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn, tình trạng cơi nới, rào chắn, hành lang, ban công của các hộ dân sống tại chung cư.

b) Đảm bảo kinh phí trang bị, bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa các phương tiện chữa cháy, cải tạo hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng sự cố, các biển chỉ dẫn thoát nạn.

c) Khắc phục và sửa chữa hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy vách tường, các phương tiện chữa cháy cầm tay tại các chung cư, nhà cao tầng để đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

d) Đối với các chung cư mà chủ đầu tư đã ký hợp đồng bán căn hộ trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành, chủ đầu tư, Trung tâm Quản lý Nhà và Chung cư, Công ty TNHH một thành viên Sông Hồng Nha Trang hoặc đơn vị đang quản lý nhà chung cư tổ chức thu khoản kinh phí đóng góp để bảo trì phần sở hữu chung theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 51 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, khi phát sinh công việc cần bảo trì được xác định cụ thể để sử dụng thực hiện công việc quy định tại Điểm b và c Khoản này.

e) Xây dựng phương án PCCC và phương án thoát nạn cụ thể; phối hợp với UBND xã phường, thị trấn sở tại để thành lập lực lượng chữa cháy dân phòng theo hướng dẫn của Công an tỉnh.

g) Tổ chức hướng dẫn cho những người sống tại chung cư, nhà nhiều tầng nhiều hộ biết cách PCCC và thoát nạn khi có sự cố xảy ra, đồng thời phải đảm bảo cho công tác chữa cháy và cứu hộ thuận lợi nhất.

h) Riêng nhà chung cư, khẩn trương tiến hành thành lập Ban quản trị nhà chung cư, xây dựng nội quy nhà chung cư, quy chế hoạt động của Ban quản trị, trong đó phải quy định rõ về công tác PCCC, đồng thời kết hợp tuyên truyền về công tác PCCC khi Hội nghị nhà chung cư.

2. Đối với nhà chung cư đã thành lập Ban quản trị

a) Ban quản trị có trách nhiệm thực hiện các quy định tại các Điểm a, b, c, d, e và g Khoản 1 Chỉ thị này.

b) Ban quản trị được hợp đồng với doanh nghiệp, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư để thực hiện nội dung tại Điểm a Khoản này, nhưng phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

3. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị quản lý nhà chung cư, nhà cao tầng cần tăng cường trách nhiệm đối với những công tác sau:

a) Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình nhà chung cư, nhà cao tầng, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế phải trình thẩm duyệt về PCCC theo hướng dẫn của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

b) Khi kết thúc đầu tư xây dựng phải thực hiện nghiệm thu về PCCC trước khi bàn giao đưa công trình nhà chung cư, nhà cao tầng vào sử dụng theo hướng dẫn của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

c) Việc thiết kế, thi công, nghiệm thu về PCCC công trình nhà chung cư, nhà cao tầng phải đạt Tiêu chuẩn TCVN 3890 : 2009 phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình, cùng với các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành. Chủ đầu tư, đơn vị quản lý nhà chung cư, nhà cao tầng không được nhận bàn giao, đưa vào sử dụng những công trình chưa được nghiệp thu về PCCC.

d) Chủ đầu tư, đơn vị quản lý nhà chung cư, nhà cao tầng có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm các vi phạm về quy định PCCC.

4. UBND xã, phường, thị trấn nơi có chung cư, nhà nhiều tầng cần tăng cường thực hiện những công tác sau:

a) Tăng cường lực lượng dân phòng tại mỗi chung cư, nhà nhiều tầng trên địa bàn quản lý; thành lập lực lượng chữa cháy dân phòng theo hướng dẫn của Công an tỉnh.

b) Tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân đang quản lý sử dụng, sinh sống tại chung cư, nhà nhiều tầng thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về pháp luật PCCC; xử lý nghiêm các vi phạm quy định về PCCC tại các chung cư, nhà nhiều tầng trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền.

c) Kịp thời báo cáo và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các vi phạm quy định về PCCC tại các chung cư, nhà nhiều tầng trên địa bàn quản lý.

d) Đối với chung cư, nhà nhiều tầng được đầu tư xây dựng từ trước 1975 hoặc đơn vị chủ quản đã giải thể, chia tách, sáp nhập, phá sản... mà không có đơn vị nhận bàn giao quản lý hoặc chủ đầu tư không thực hiện trách nhiệm tổ chức quản lý sau đầu tư xây dựng thì UBND phường, thị trấn đảm nhận trách nhiệm làm đơn vị quản lý, có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 1 Chỉ thị này.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường thực hiện những công tác sau:

a) Đôn đốc, chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thực hiện trách nhiệm quy định tại Khoản 4 Chỉ thị này.

b) Tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân sống tại chung cư, nhà nhiều tầng thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về PCCC, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về PCCC tại các chung cư, nhà nhiều tầng trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền.

c) Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ và thực tập các tình huống có thể xảy ra để chủ động trong công tác PCCC.

d) Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về PCCC tại các chung cư, nhà nhiều tầng trên địa bàn quản lý, đặc biệt đối với các vi phạm về lấn chiếm hành lang an toàn, rào chắn ban công, thang chữa cháy ngoài nhà làm cản trở công tác chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tại các chung cư, nhà nhiều tầng.

6. Công an tỉnh cần tăng cường thực hiện những công tác sau:

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những nguy cơ phát sinh ra cháy và thiệt hại do cháy gây ra để người dân sống tại các chung cư, nhà nhiều tầng biết và tự giác chấp hành.

b) Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC, hướng dẫn thành lập lực lượng PCCC dân phòng tại các chung cư, nhà nhiều tầng để đáp ứng yêu cầu công tác chữa cháy tại chỗ.

c) Phối hợp với Sở Xây dựng, đơn vị quản lý chung cư, các chủ đầu tư và UBND các phường, thị trấn thực hiện tốt các quy định về PCCC đối với chung cư, nhà nhiều tầng.

d) Trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm của mình quy định tại Chỉ thị này, cũng như những quy định về công tác PCCC tại các chung cư, nhà nhiều tầng để xảy ra cháy, gây thiệt hại về người và tài sản, Công an tỉnh tiến hành xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị đó theo quy định pháp luật.

7. Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, UBND các cấp, Trung tâm Quản lý Nhà và Chung cư, Công ty TNHH một thành viên Sông Hồng Nha Trang, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong công tác phòng, chống cháy nổ tại các chung cư, nhà nhiều tầng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện nội dung Chỉ thị này kể từ ngày ký ban hành.

Trong quá trình thực hiện, thường xuyên báo cáo kết quả và những khó khăn, vướng mắc về UBND tỉnh để kịp thời xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Khoản 7 (để thực hiện);
- T.T Tỉnh ủy;
- T.T Hội đồng nhân dân tỉnh;
- T.T UBND tỉnh;
- Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh;
- Trung tâm Công báo Khánh Hòa;
- Báo Khánh Hóa;
- Đài Phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa;
- Lưu: VT, TN, HLư.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2011 tăng cường trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai biện pháp phòng, chữa cháy tại nhà chung cư, nhà nhiều tầng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.115
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180