Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 16/CT-CTUBND năm 2006 thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công, viên chức do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 16/CT-CTUBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Vũ Hoàng Hà
Ngày ban hành: 15/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-CTUBND

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 12 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHIÊM CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHẾ ĐỘ NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Văn bản số 1631/TTg-TCCB ngày 12/10/2006 về việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 668/TTg ngày 11/11/1994 về một số vấn đề trong thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, viên chức và Chỉ thị số 18/2002/CT-TTg ngày 05/9/2002 về việc thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và các quy định của pháp luật về nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các quy định nói trên. Tuy nhiên, còn không ít một số cơ quan, đơn vị chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu và kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu không đúng quy định của pháp luật. Để triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, để thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ nhằm bảo đảm sự chuyển tiếp giữa các thế hệ cán bộ, nhất là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số công việc sau đây:

1. Từ nay, Thủ trưởng các sở, ban và Chủ tịch UBND huyện, thành phố thực hiện việc ra Thông báo trước 6 tháng và Quyết định nghỉ làm việc trước 3 tháng trước khi đúng tuổi nghỉ hưu theo quy định đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. Riêng đối với cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý do Chủ tịch UBND tỉnh ra Thông báo và ra Quyết định nghỉ hưu sau khi có ý kiến của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy.

2. Trong trường hợp đặc biệt cần thiết, do yêu cầu công tác, người muốn được kéo dài thời gian công tác khi đến tuổi nghỉ hưu phải là người thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23/11/2000 của Chính phủ quy định kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức khi đến tuổi nghỉ hưu, nhưng trước khi đủ tuổi nghỉ hưu 6 tháng, Thủ trưởng các sở, ban, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải có văn bản trình bày rõ lý do và gửi cho Giám đốc Sở Nội vụ xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, trình xin ý kiến cấp có thẩm quyền quyết định.

3. Hàng năm vào tháng 3 và tháng 8 Thủ trưởng các sở, ban và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải báo cáo về Sở Nội vụ kế hoạch và tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và danh sách cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu trong năm, danh sách cán bộ, công chức, viên chức đề nghị kéo dài thời gian công tác để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc với các sở, ban và UBND các huyện, thành phố việc thực hiện chế độ báo cáo, các quy định của pháp luật về nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức.

4. Thủ trưởng các sở, ban và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc không thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu hoặc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý trái với quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các sở, ban và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 16/CT-CTUBND năm 2006 thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công, viên chức do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.407

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81