Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 1556/CT-CTUBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng thuốc trừ cỏ trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 1556/CT-CTUBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Đàm Văn Bông
Ngày ban hành: 24/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1556/CT-CTUBND

Hà Giang, ngày 24 tháng 08 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG THUỐC TRỪ CỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh việc sử dụng thuốc trừ cỏ tràn lan đã gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, dân cư, cây trồng, vật nuôi,.... Nguyên nhân chính là do sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, không đúng quy trình, chủng loại, liều lượng. Các ngành chức năng từ cấp tỉnh đến huyện, xã chưa chú ý, quan tâm trong công tác quản lý và tuyên truyền tác hại trong việc sử dụng thuốc trừ cỏ không rõ nguồn gốc, không đúng quy trình, chủng loại, liều lượng.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên; Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị:

1. Giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì ban hành văn bản hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai các biện pháp quản lý chặt chẽ việc buôn bán, sử dụng thuốc trừ cỏ đảm bảo theo đúng quy định. Đặc biệt tổ chức tiến hành đánh giá khoa học về tác động lên môi trường đất, nước, không khí cụ thể để báo cáo đề xuất với tỉnh trong việc sử dụng thuốc trừ cỏ cho phù hợp với chủ trương phát triển sản phẩm nông nghiệp an toàn, cũng như thu hút du lịch của tỉnh (thời gian có văn bản hướng dẫn trước ngày 30/8/2015; có báo cáo kết quả đánh giá trước ngày 30/9/2015).

2. UBND các huyện, thành phố:

- Rà soát, chỉ đạo các ngành chuyên môn triển khai một đợt rà soát, kiểm tra việc mua bán, sử dụng thuốc trừ cỏ trên địa bàn huyện, thành phố. Kiên quyết xử lý những cơ sở, cá nhân kinh doanh thuốc trừ cỏ không rõ nguồn gốc, xuất xứ, những cơ sở kinh doanh không đảm bảo điều kiện. Thời gian rà soát và triển khai hoàn thành trước ngày 30/9/2015 báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) tổng hợp.

- Chỉ đạo các ngành chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến tác hại của thuốc trừ cỏ không rõ nguồn gốc, sử dụng không đúng quy trình, chủng loại, liều lượng đến tất cả các thôn, bản trên địa bàn.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng hương ước, quy ước cấp xã, thôn bản để người dân cam kết hạn chế tối đa sử dụng thuốc trừ cỏ vì mọi mục đích. Trường hợp nếu sử dụng thì nhất thiết phải có sự quản lý của thôn (Trưởng thôn, cán bộ khuyến nông thôn bản) và thông báo cho người dân sống quanh khu vực phun thuốc diệt cỏ được biết (yêu cầu phải cắm biển báo ngay sau khi phun) theo đúng quy định.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vì môi trường phát triển tiến tới chấm dứt không sử dụng thuốc trừ cỏ trên địa bàn huyện, thành phố.

3. Sở Công thương: Chủ trì cùng Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tiến hành 01 đợt tổng kiểm tra chuyên đề mặt hàng thuốc BVTV, trọng tâm là thuốc trừ cỏ trên địa bàn toàn tỉnh. Khi phát hiện các cơ sở sản xuất, kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV ngoài danh mục được phép lưu hành sử dụng; thuốc nhập lậu; thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc hết hạn sử dụng, thuốc có tên trong danh mục cấm sử dụng kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành và báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp báo cáo trước ngày 30/9/2015).

4. Sở Giao thông Vận tải tiến hành rà soát lại toàn bộ các đơn vị có hoạt động duy tu, bảo dưỡng (kể cả các đơn vị được thực hiện theo cơ chế đấu thầu) đường giao thông các loại trên địa bàn tỉnh. Khuyến cáo và kêu gọi thống nhất cùng cam kết tự nguyện với phương châm: Vì Hà Giang phát triển, để thu hút du lịch, tạo môi trường an toàn; cùng cam kết không sử dụng thuốc diệt cỏ trong duy tu bảo dưỡng đường giao thông các loại (thời gian tiến hành có báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 20/9/2015).

5. Đài PTTH tỉnh, Báo Hà Giang: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến tác hại của thuốc trừ cỏ không rõ nguồn gốc đối với sức khỏe của con người, môi trường, cây trồng, vật nuôi để mọi người dân hiểu rõ và phối hợp trong công tác quản lý, sử dụng thuốc trừ cỏ./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tnh ủy;
-
Thường trực HĐND tỉnh;
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
-
Các Sở, ngành: NN&PTNT, Giao thông Vận tải, Công thương, Công an tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng, Cục Hải quan tỉnh, Đài PTTH tỉnh, Báo Hà Giang, Y tế;
-
UBND các huyện, thành ph;
-
LĐVP UBND tỉnh;
-
Lưu: VT, NNTNMT, TH, NC.

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 1556/CT-CTUBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng thuốc trừ cỏ trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.230

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.56.104