Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 15/CT-UBND 2017 tăng cường trách nhiệm quản lý vật tư nông nghiệp Thái Bình

Số hiệu: 15/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 31/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Thái Bình, ngày 31 tháng 5 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH.

Vật tư nông nghiệp bao gồm: Giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản; phân bón, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học, chất xử lý, cải tạo môi trường trong nông nghiệp, thủy sản. Đây là các yếu tố đầu vào, có vai trò quan trọng và không thể thiếu để bảo đảm phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tình trạng kinh doanh vật tư nông nghiệp không bảo đảm chất lượng vẫn còn xảy ra ở một số địa phương như hàng hết hạn sử dụng, không nhãn mác, không ghi rõ thành phần, hàm lượng, công dụng; quảng cáo không đúng công dụng của vật tư nông nghiệp gây thiệt hại cho người sản xuất; tình trạng phân bón vô cơ có hàm lượng NPK thấp (chủ yếu là đạm đơn) được một số tổ chức hội khuyến cáo hội viên sử dụng làm sâu, bệnh phát sinh gây hại nặng, giảm năng suất cây trồng; việc thống kê, phân loại, ký cam kết của các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp tiến độ chậm, một số địa phương chưa triển khai, thực hiện...

Đ tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể và yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng ban, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh (Ban Chỉ đạo 389/ĐP), Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, quán triệt, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý vật tư nông nghiệp theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định của pháp luật liên quan, trong đó tập trung chỉ đạo, thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. y ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn; xác định việc quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết cn tập trung chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên phân bkinh phí trong dự toán ngân sách địa phương để tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp lưu thông và sử dụng trên địa bàn.

- Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 3631/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phân công, phân cấp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành an toàn thực phm nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Thái Bình; phân cấp và kiểm tra việc quản lý vật tư nông nghiệp cho các xã, phường, thị trấn.

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn (Y tế, Công thương, Công an, Quản lý thị trường,...) tổ chức triển khai kiểm tra liên ngành cấp huyện, thành phố về chất lượng vật tư nông nghiệp đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc diện quản lý; phối hợp với các cơ quan chuyên môn của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng cường thanh tra, kim tra, giám sát, phát hiện các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật tư nông nghiệp không đủ điều kiện, hướng dẫn việc kinh doanh đảm bảo đúng các quy định của luật pháp, xử lý kịp thời các vi phạm trong kinh doanh vật tư nông nghiệp.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật, các kiến thức về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; chú trọng tuyên truyền về Luật Bảo vệ thực vật, Luật Thú y, Luật Thủy sản, Luật Xử lý các vi phạm hành chính và các Nghị định của Chính phủ quy định việc xử phạt hành chính về vật tư nông nghiệp.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Hướng dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh việc cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh một số loại vật tư nông nghiệp, bảo đảm quy định của pháp luật.

- Kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 3631/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phân công, phân cấp trong hoạt động kiểm tra, giám sát và thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp với các địa phương và đơn vị được phân cấp quản lý.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trước ngày 30/7/2017; cung cấp các cơ sở thuộc diện quản lý của huyện, thành phố về cho địa phương quản lý; khẩn trương phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp đã thống kê đảm bảo đến hết năm 2017 ít nhất 50% số cơ sở có giấy phép kinh doanh được phân loại A, B, C.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh, chất lượng vật tư nông nghiệp; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, vi phạm điều kiện sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; xử lý các đơn vị, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý vật tư nông nghiệp thuộc diện quản lý.

3. Công an tỉnh: Chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tăng cường công tác nắm tình hình về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp là hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tăng cường công tác tuần tra các tuyến, địa bàn trọng điểm trên bin đkịp thời ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới biển các loại vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

5. Sở Công thương: Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật; chú trọng kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm đối với hàng lậu, hàng giả và các hành vi gian lận thương mại; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa, điều kiện sản xuất, kinh doanh, bảo quản hàng hóa.

6. Sở Tài chính: Phối hợp với các sở, ngành, địa phương phân bổ kinh phí trong dự toán ngân sách nhà nước cho công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp trên thị trường; xác định việc quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt; ưu tiên phân bổ kinh phí trong dự toán ngân sách địa phương để đầu tư trang thiết bị kỹ thuật và tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp lưu thông và sử dụng trên địa bàn.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình: Phối hợp với các sở, ngành, địa phương, lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm; nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống, tố giác, lên án các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giả, không bảo đảm chất lượng.

8. Ban Chỉ đạo 389/ĐP: Tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm về nhập lậu, kinh doanh vật tư nông nghiệp không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ; đồng thời, xây dựng và triển khai kế hoạch chuyên đề về đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng.

9. Thanh tra tnh: Tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, quản lý vật tư nông nghiệp nhm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm.

10. Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương: Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể: Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố làm tt công tác tuyên truyn, vận động đoàn viên, hội viên nhận thức và thực hiện tốt việc kinh doanh, sản xuất, sử dụng vật tư nông nghiệp đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và chủ trương của tỉnh trong việc triển khai, thực hiện đề án sản xuất nông nghiệp.

Nhận Chỉ thị này, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể và yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng ban, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Chỉ đạo 389/ĐP, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương triển khai, thực hiện, thường xuyên báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PTC UBND tỉnh;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh;
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Ban Chỉ đạo 389/ĐP;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- Chủ tịch UBND huyện, thành phố;
- Báo Thái B
ình; Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh
;
- Lưu: VT, NNTNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 31/05/2017 về tăng cường trách nhiệm quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


835

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214