Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 15/2009/CT-UBND về tổ chức thực hiện công tác phòng không nhân dân năm 2010 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Số hiệu: 15/2009/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Khắc Hào
Ngày ban hành: 28/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2009/CT-UBND

Hưng Yên, ngày 28 tháng 12 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN NĂM 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Thực hiện Nghị định số 65/2002/NĐ-CP ngày 01/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về công tác Phòng không nhân dân, Thông tư số 118/2004/TT-BQP ngày 07/9/2004 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 65/2002/NĐ-CP của Chính phủ, tiếp tục triển khai kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 20/6/2006 của Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân.

Để tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phòng không nhân dân năm 2010, UBND yêu cầu các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt một số việc sau đây:

1. Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân năm 2010 đến các Phòng, ban, ngành, đoàn thể thực hiện theo đúng quy chế đề ra, tiếp tục chỉ đạo các xã, phường, thị trấn kiện toàn Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân tích cực làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ BCĐ công tác PKND Trung ương kiểm tra tại địa phương.

2. UBND các huyện, thành phố điều chỉnh bổ sung kế hoạch phòng không nhân dân theo kế hoạch phòng thủ đã được Quân khu điều chỉnh đặc biệt kế hoạch cơ động của các khối Đảng, Nhà nước, mặt trận đoàn thể ra khu sơ tán, căn cứ hậu phương, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn soạn thảo kế hoạch phòng không nhân dân theo đúng quy định của Ban chỉ đạo PKND TW.

Căn cứ Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ phòng không phù hợp nhiệm vụ phòng thủ của của địa phương duy trì nghiêm nề nếp huấn luyện theo chỉ tiêu của Bộ CHQS tỉnh giao hàng năm, đảm bảo khi có tình huống trên không sẵn sàng xử lý theo đúng Chỉ thị 60 của Bộ Tổng tham mưu.

3. Giao cho Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, Đoàn thể và chính quyền địa các cấp tổ chức khảo sát khu vực sơ tán, căn cứ hậu phương để xây dựng kế hoạch cơ động của tỉnh và cho từng sở, ngành, các nhà máy, xí nghiệp đảm bảo cho việc phòng thủ dân sự khi có chiến tranh xảy ra.

4. Sở Tài chính phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tham mưu về kinh phí đảm bảo mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác phòng không nhân dân năm 2010 trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân các cấp triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung công việc nêu trên, báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo công tác Phòng không nhân dân tỉnh qua Cơ quan thường trực CHQS tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 15/2009/CT-UBND về tổ chức thực hiện công tác phòng không nhân dân năm 2010 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


174

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199