Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 15/2006/CT-UBND tăng cường công tác quản lý hội do tỉnh Hà Nam ban hành

Số hiệu: 15/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Trần Xuân Lộc
Ngày ban hành: 30/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2006/CT-UBND

Phủ Lý, ngày 30 tháng 8 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỘI

Trong những năm qua cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, trên địa bàn tỉnh số lượng hội được cấp phép hoạt động ngày càng tăng, thu hút hàng vạn hội viên tham gia. Nội dung hoạt động của các hội ngày càng đa dạng phong phú góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng và thực hiện dân chủ trong xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên.

Công tác quản lý nhà nước đối với các hội trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Việc thành lập và quản lý hoạt động các tổ chức hội bước đầu đi vào nề nếp.

Tuy nhiên, công tác quản lý tổ chức, hoạt động các hội còn bộc lộ một số bất cập, hạn chế: Việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý và hoạt động của các hội chưa sâu rộng nên một số đơn vị, cá nhân thực hiện trình tự thủ tục xin thành lập hội chưa theo đúng quy định của nhà nước. Trong quá trình hoạt động một số hội chưa báo cáo định kỳ hoạt động của hội với các cơ quan quản lý nhà nước.

Sự phối hợp giữa cơ quan đảng và cơ quan nhà nước trong việc thành lập, quản lý hoạt động đối với một số hội chưa thống nhất, còn chồng chéo, chưa đúng quy định. Còn có tình trạng hành chính hoá một số tổ chức hội hoặc buông lỏng quản lý nhà nước đối với hoạt động của hội. Mục tiêu thành lập hoạt động của một số hội chưa nhất quán, chưa thực sự quán triệt và thực hiện nguyên tắc hoạt động của các tổ chức hội là tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí hoạt động, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Một số tổ chức hội sau khi thành lập ít hoạt động hoặc hiệu quả thấp, chưa có tác động tích cực trong xã hội.

Để khắc phục những tồn tại trong quản lý nhà nước đối với tổ chức hội, từng bước chấn chỉnh, đưa quản lý tổ chức, hoạt động các hội trên địa bàn tỉnh vào nề nếp, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các ngành, các cấp, các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (đặc biệt là Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP) làm cho các tổ chức, cá nhân có liên quan nhận thức đúng vị trí, vai trò, quy trình thành lập, nguyên tắc hoạt động của các hội.

2. Các cơ quan chức năng có thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện quyền lập hội và hoạt động theo đúng quy định của nhà nước đồng thời đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy phạm pháp luật về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

3. Sở Nội vụ: Căn cứ quy định của nhà nước hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và đơn vị có liên quan về trình tự, thủ tục thành lập hội; về hình thức và nội dung quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội; thực hiện chức năng, thẩm định hồ sơ, thủ tục cần thiết xin phép thành lập hội trình UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời chủ động tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện.

4. Các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình nêu cao trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về quản lý Nhà nước đối với các tổ chức hội. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra và báo cáo kịp thời với UBND tỉnh hoạt động của các tổ chức hội thuộc lĩnh vực ngành, địa phương quản lý. Hội hoạt động trong ngành, lĩnh vực nào phải chịu sự quản lý của cơ quan quản lý Nhà nước về ngành lĩnh vực đó.

5. Sở Tài chính căn cứ quy định của nhà nước tham mưu cho UBND tỉnh về việc hỗ trợ ngân sách cho các tổ chức hội hoạt động gắn với nhiệm vụ của nhà nước.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp, các đơn vị có liên quan quán triệt và có biện pháp thực hiện tốt Chỉ thị này. Giao Sở Nội vụ theo dõi việc thực hiện trên địa bàn tỉnh, định kỳ 6 tháng và cả năm báo cáo kết quả về UBND tỉnh./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Xuân Lộc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 15/2006/CT-UBND tăng cường công tác quản lý hội do tỉnh Hà Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.978

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.150.239