Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 15/2000/CT-UB về tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân do tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 15/2000/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Nguyễn Vỹ Hà
Ngày ban hành: 16/11/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 15/ 2000/CT-UB

PLei ku, ngày 16 tháng 11 năm 2000.

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN

Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 và Nghị định số 67/1999/NĐ-CP ngày 07/8/1999 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998. Nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Gia lai; UBND tỉnh chỉ thị cho UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các Sở, Ban ngành của tỉnh thực hiện ngay những việc sau đây:

1. Tiến hành kiểm tra, rà soát việc tiếp nhận, thụ lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn trong năm 2000 và các vụ việc tồn đọng từ trước đến nay. Thống kê các vụ việc còn chưa giải quyết và có kế hoạch giải quyết dứt điểm trong thời gian trước ngày 31/12/2000, tránh để tồn đọng, kéo dài.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thành lập tổ công tác liên ngành thường trực trong đó Thanh tra huyện chủ trì để tiến hành giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng hoặc mới phát sinh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, thành phố; tránh để vụ việc khiếu nại tố cáo trở thành điểm nóng.

3. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành của tỉnh có kế hoạch phối hợp với các Đoàn Thanh tra liên ngành (để giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, đông người) của tỉnh và tổ chức thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan mình theo qui định của pháp luật.

4. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành cấp tỉnh có báo cáo về tình hình thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn và thuộc thẩm quyền của mình; báo cáo cụ thể các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng chưa giải quyết, các vụ việc mới phát sinh thuộc thẩm quyền về UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh chậm nhất đến ngày 25/11/2000.

5. Giao cho Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp tình hình các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, chưa giải quyết trên địa bàn tỉnh.

Nhận được chỉ thị này yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành của tỉnh có kế hoạch triển khai và nghiêm túc thực hiện.

 


Nơi nhận:
- VP Chính phủ(B/cáo);
- TT Tỉnh uỷ(B/cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- Các Đ/c Phó CT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, Thành phố, các Sở, Ban ngành của tỉnh;
- Lưu VP,NC(2b)-VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Vỹ Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 15/2000/CT-UB về tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân do tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.044
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180