Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 14/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Nguyễn Văn Khang
Ngày ban hành: 12/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Tiền Giang, ngày 12 tháng 9 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Thời gian qua, công tác quản lý người nước ngoài (NNN) cư trú trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được triển khai thực hiện hiệu quả, chặt chẽ. Các sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam.

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của NNN trên cả nước nói chung, tỉnh Tiền Giang nói riêng diễn biến phức tạp, phổ biến như: NNN hành nghề trái phép, vi phạm các qui định về lao động; thu mua nông, hải sản; nuôi trồng thủy hải sản… Một số vi phạm xảy ra trong thời gian dài, chậm được phát hiện, xử lý. Cơ quan chức năng của tỉnh đã phát hiện bắt giữ xử lý 02 vụ (05 đối tượng) lừa đảo, cướp giật, tráo tiền; 01 vụ (01 đối tượng) mua bán trái phép chất ma túy, 01 vụ (01 đối tượng) đánh bạc; 01 vụ (03 đối tượng) gây mất trật tự công cộng, 03 vụ (05 đối tượng) tổ chức thu mua nông sản trái phép; 11 trường hợp lao động NNN trong các khu công nghiệp vi phạm pháp luật Việt Nam không khai báo tạm trú, nhập cảnh không đúng mục đích; 06 vụ (07 đối tượng) lừa đảo.

Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, của NNN trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công; các tổ chức và cá nhân có liên quan.

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của NNN trên địa bàn tỉnh.

- Khi tiếp xúc, làm việc với tổ chức, cá nhân nước ngoài phải nâng cao cảnh giác, chú ý bảo vệ nội bộ, bí mật nhà nước; phối hợp với cơ quan Công an, Ngoại vụ quản lý hoạt động của cá nhân, tổ chức nước ngoài đến quan hệ, làm việc và thực hiện tốt công tác đăng ký lưu trú cho NNN tại các cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà trọ, hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp…). Tăng cường công tác trao đổi thông tin về đoàn khách, NNN đến làm việc với các cơ quan, ban, ngành của tỉnh với Công an tỉnh.

- Tăng cường chỉ đạo, phối hợp trong công tác quản lý NNN nhập cảnh, cư trú, sinh sống, lao động trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện nghiêm Nghị định 34/2008/CP ngày 25/03/2008 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng và Quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Nghị định 46/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2008/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan đến quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam.

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Đối với các trường hợp (không thuộc diện miễn cấp giấy phép lao động) đã làm việc đủ 03 tháng nhưng chưa có giấy phép lao động hoặc không đủ điều kiện cấp giấy phép lao động, kể cả các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực hoặc vô hiệu, đề xuất hình thức xử lý đúng quy định của pháp luật; đồng thời, thông báo cho Công an tỉnh để rút ngắn thời gian tạm trú và yêu cầu đơn vị chủ quản thu xếp cho lao động xuất cảnh về nước.

- Thường xuyên rà soát, lập danh sách số lao động người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

- Hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp đến tìm hiểu môi trường đầu tư, xin phép đầu tư, đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các quy định của pháp luật về nhập cảnh, cư trú, đi lại, hoạt động của NNN tại Việt Nam.

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cấp chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp.

- Thường xuyên tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật (xuất nhập cảnh, lao động…) cho các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài và lao động nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp. Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, nhất là các quy định về cư trú của chuyên gia nước ngoài và Quyết định 05/2010/QĐ-UBND ngày 05/04/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định lưu trú, tạm trú của chuyên gia nước ngoài trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Tăng cường phối hợp các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý lao động NNN đối với các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài tại các khu công nghiệp; kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Công an tỉnh

- Tổ chức tiếp nhận, đăng ký việc khai báo tạm trú của NNN trên địa bàn tỉnh đúng quy định của pháp luật. Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung các loại giấy tờ liên quan đến nhập, xuất cảnh của NNN đang tạm trú tại Tiền Giang. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của NNN theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp các đơn vị thuộc sở, ngành có liên quan nắm chắc tình hình NNN cư trú, làm việc trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hoạt động của NNN gây phương hại về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của NNN trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Ngoại vụ

Thực hiện nghiêm Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 16/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về xét, cho phép và quản lý cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo lãnh và tổ chức du lịch cho khách nước ngoài.

- Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh lưu trú khai báo tạm trú của người nước ngoài và thực hiện truyền dữ liệu lưu trú về phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền các cơ sở lưu trú vi phạm pháp luật

7. Sở Tư pháp

Chủ trì phối hợp các Sở, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế, thu hút đầu tư, các quy định của pháp luật liên quan đến lao động nước ngoài tại Việt Nam, về nhập, xuất cảnh của NNN.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công

- Tăng cường chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác quản lý xuất, nhập cảnh, cư trú, của NNN trên địa bàn quản lý. Đảm bảo mọi trường hợp NNN cư trú, làm việc tại địa phương phải đăng ký và được quản lý chặt chẽ.

- Tổ chức các biện pháp chấn chỉnh hoạt động khai báo tạm trú của NNN tại các cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà trọ, hộ dân...) trên địa bàn. Phối hợp Công an tỉnh xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật của NNN.

- Chỉ đạo các ban, ngành kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ NNN ra vào khu vực biên phòng, khu vực cấm; không để NNN đi lại vượt quá phạm vi được phép. Kịp thời, phát hiện ngăn chặn các hoạt động nuôi trồng, thu mua hải sản trái phép của NNN thông qua tổ chức, cá nhân ở địa phương.

9. Giao Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị thông báo kịp thời về Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công; các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 12/09/2013 tăng cường công tác quản lý cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.179

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!