Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 14/CT-UBND tăng cường giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2013 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 14/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 05/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 7 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2013

Những tháng đầu năm 2013, tình hình kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn; tiến độ thu ngân sách tuy có tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn còn đạt thấp so với dự toán đã giao đã ảnh hưởng lớn đến nguồn lực để cân đối chi cho các nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết về đầu tư phát triển đô thị, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội… đặt ra từ đầu năm.

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2013, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế (gọi chung là các huyện) tập trung thực hiện các giải pháp chủ yếu sau đây:

I. VỀ THU NGÂN SÁCH:

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp thu đề ra từ đầu năm;

2. Cục Thuế, Cục Hải quan, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai thực hiện một số biện pháp sau:

a) Triển khai ngay các biện pháp nhằm giảm tối đa khả năng hụt thu như rà soát đưa vào quản lý thu đối với hộ kinh doanh phát sinh trên địa bàn, tăng cường kiểm tra điều chỉnh doanh thu tính thuế đối với ngành nghề kinh doanh thời vụ, hộ có doanh thu tăng đột biến. Đánh giá, phân tích thực tế tình hình thực hiện nhiệm vụ thu của đơn vị, từng khu vực kinh tế và từng khoản loại thu để xác định số thuế đã thu và số nợ đọng còn phải thu, từ đó đề ra các biện pháp thật cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ phấn đấu thu mà tỉnh đã giao.

b) Tăng cường khai thác nguồn thu vãng lai từ các doanh nghiệp xây dựng cơ bản; quản lý tốt các khoản thu về đất, phí, lệ phí và thu khác ngân sách, rà soát lại các nguồn thu trên địa bàn, nhất là các nguồn thu tại cấp xã để đưa vào quản lý thu theo đúng Luật Ngân sách nhà nước.

c) Thực hiện kịp thời việc miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế và khoản thu ngân sách nhà nước cho một số đối tượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ những vướng mắc của doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, góp phần nuôi dưỡng nguồn thu và tăng thu ngân sách.

d) Đẩy nhanh công tác bàn giao quỹ đất tại khu quy hoạch; đôn đốc việc thu tiền sử dụng đất theo đúng kế hoạch tại dự án Khu nghỉ dưỡng huyền thoại Địa Trung Hải, dự án Khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối Việt Nam, Khu văn phòng và nhà ở An Vân Dương và các dự án đầu tư có nộp tiền sử dụng đất khác. Nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ thị trường bất động sản phục hồi và phát triển; đồng thời, xem xét điều chỉnh giá bán để sát với thực tế diễn biến giá của thị trường.

Tăng cường công tác kêu gọi đầu tư để tìm kiến nhà đầu tư tiềm năng nhận chuyển nhượng các khu nhà đất theo kế hoạch của UBND tỉnh phê duyệt; Chỉ đạo các ngành phổ biến, thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng cho người mua nắm bắt thông tin về bán đấu giá quỹ đất để tham gia đấu giá.

đ) Kêu gọi các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu vào đầu tư trên địa bàn; kiến nghị Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam thực hiện cam kết về việc nhập khẩu và tạm nhập tái xuất xăng dầu qua Cảng Chân Mây.

II. VỀ ĐIỀU HÀNH CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

a) Thông báo cho các cơ quan, đơn vị dự toán, các huyện thực hiện tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên còn lại của những tháng cuối năm theo đúng Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh.

Tham mưu UBND tỉnh quyết định tiết kiệm 30% chi thường xuyên của các chương trình mục tiêu quốc gia bố trí cho các nhiệm vụ chi đoàn ra (chi đi nước ngoài), chi hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, chi tham quan, học tập theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6684/BTC-NSNN ngày 27/5/2013.

b) Theo dõi tiến độ thu ngân sách để có kế hoạch sử dụng hợp lý, quản lý chặt chẽ nguồn dự phòng đã bố trí trong dự toán; chỉ sử dụng để xử lý các nhiệm vụ cấp bách phát sinh, như: phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, quốc phòng, an ninh...; nguồn dự phòng ngân sách còn lại chủ động xử lý khi nguồn thu ngân sách nhà nước giảm lớn.

Đồng thời, trong quá trình điều hành, nếu nguồn dự phòng còn lại vẫn không đủ bù đắp hụt thu, chủ động sắp xếp, điều chỉnh các nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng thu ngân sách nhà nước; theo dõi chặt chẽ tình hình biến động tồn quỹ ngân sách các cấp, điều hành đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước.

c) Trường hợp giảm thu tiền sử dụng đất so với dự toán thì Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thực hiện cắt giảm, hoặc giãn tiến độ thực hiện của công trình, dự án được bố trí chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất.

2. Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đã được giao trong điều kiện thực hiện tiết kiệm thêm chi thường xuyên theo Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc:

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36/CT-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

b) Thực hiện rà soát, sắp xếp, bố trí lại nhiệm vụ chi thường xuyên đã được giao đầu năm, tăng cường quản lý chi tiêu đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả, trên cơ sở đó:

- Đảm bảo nguồn thực hiện các chế độ, chính sách đã ban hành và an sinh xã hội.

- Không bổ sung kinh phí ngoài dự toán được giao để mua sắm trang thiết bị, xe ô tô.

- Giảm tối đa số lượng, quy mô hội nghị, hội thảo, tổng kết, sơ kết, đón nhận huân chương, danh hiệu thi đua, kỷ niệm ngày thành lập, lễ khởi công, khánh thành... Thực hiện tiết kiệm tối thiểu 30% dự toán kinh phí đã phân bổ cho các nhiệm vụ chi tổ chức lễ hội, tiếp khách, hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, đi công tác trong và ngoài nước,... còn lại 7 tháng cuối năm.

- Thực hiện tiết kiệm tối thiểu 20% chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu.

- Ngừng các khoản chi cho các nhiệm vụ khác chưa thực sự cần thiết, cấp bách.

3. Tập trung điều hành sử dụng 50% nguồn dự phòng ngân sách đã bố trí trong dự toán của từng cấp để xử lý các nhiệm vụ cấp bách phát sinh, như: phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, quốc phòng an ninh,... nguồn dự phòng ngân sách còn lại để chủ động xử lý khi nguồn thu ngân sách nhà nước giảm lớn;

4. Kho bạc nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm soát chi, từ chối thanh toán các khoản chi ngân sách không đủ điều kiện chi, sử dụng sai quy định.

Căn cứ Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/CT-UBND tăng cường giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2013 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.113

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.185.54