Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Võ Văn Một
Ngày ban hành: 13/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Biên Hòa, ngày 13 tháng 8 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO, THUỐC PHÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 08/8/1994 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 406/TTg về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ; ngày 11/01/1997 Chính phủ có Nghị quyết số 05/CP về cấm sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán và đốt các loại pháo. Sau hơn 15 năm tổ chức thực hiện, cho thấy đây là một trong những chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, do vậy đã được đại bộ phận quần chúng nhân dân đồng tình, hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện, qua đó đã tiết kiệm cho Nhà nước và nhân dân được nhiều tiền của, tạo môi trường sinh thái trong lành, không còn xảy ra thiệt hại về người và tài sản do các hành vi vi phạm về sản xuất, vận chuyển, mua bán, đốt các loại.

Tuy nhiên trong những năm gần đây, tình trạng sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và đốt các loại pháo tái diễn và có chiều hướng diễn biến rất phức tạp, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán; các lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý nhiều vụ vi phạm ở nhiều địa phương (chủ yếu là các tỉnh phía Bắc) với số lượng lớn, chủ yếu là pháo do Trung Quốc sản xuất nhập lậu vào nước ta. Riêng địa bàn tỉnh Đồng Nai, chỉ tính từ năm 2008 đến nay đã bắt xử lý hành chính 04 đối tượng đốt pháo trong dịp Tết Nguyên đán, qua kiểm tra thu hồi 2.882 cây pháo các loại, 1.500 viên pháo nén, 02 hộp pháo hoa, 590 que pháo hoa, 45 hộp pháo diêm, 0,3 kg pháo chuột do Trung Quốc sản xuất. Trước tình hình đó, ngày 15/4/2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo (sau đây viết tắt là Nghị định số 36/2009/NĐ-CP); Bộ Công an có Thông tư số 08/2010/TT-BCA ngày 05/02/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ, kiên quyết không để tái diễn tình trạng sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ các loại pháo và đốt pháo trái phép trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên… nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng pháo, thuốc pháo. Không sản xuất, mua bán, nhập khẩu, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo; phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó có nội dung phát hiện, tố giác các vi phạm về quản lý, sử dụng pháo ở khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học; đồng thời chỉ đạo tổ chức cho các hộ kinh doanh, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên… ký cam kết không vi phạm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Công an tỉnh có trách nhiệm:

Giúp UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động sản xuất, vận chuyển, buôn bán, bảo quản và sử dụng pháo theo quy định của pháp luật. Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan, ngành Công thương, ngành Thuế thường xuyên tổ chức rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, các địa bàn có khả năng sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo. Khi cần thiết phối hợp với các lực lượng chức năng (Quản lý Thị trường, Thanh tra Giao thông, Kiểm soát Quân sự) thành lập các chốt trên tuyến giao thông để chủ động phát hiện, xử lý kịp thời hoạt động nhập lậu, buôn bán, vận chuyển các loại pháo, thuốc pháo.

Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Công an xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các hộ gia đình chấp hành nghiêm quy định; phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp đưa ra truy tố, xét xử kịp thời (cần thiết xét xử lưu động) các vụ vi phạm pháp luật về pháo, thuốc pháo theo Thông tư Liên tịch số 06/2008/TTLT/BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/12/2008 của Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo để răn đe, giáo dục chung.

Phối hợp tổ chức bảo vệ an toàn tuyệt đối tại các địa điểm bắn pháo hoa của tỉnh.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh căn cứ kế hoạch bắn pháo hoa của tỉnh, có trách nhiệm chuẩn bị nhân lực, phương tiện kỹ thuật, thiết bị phục vụ cho việc bắn pháo hoa đảm bảo an toàn, đúng quy định.

4. Sở Tư pháp (cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh) chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh có văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật có liên quan đến việc quản lý và sử dụng pháo, thuốc pháo.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến, vận động nhân dân thực hiện các nội dung cơ bản của Nghị định số 36/2009/NĐ-CP và các văn bản liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt cần tăng cường phổ biến vào các dịp lễ, tết. Kịp thời đưa tin các vụ việc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng pháo và biện pháp xử lý của các cơ quan chức năng để răn đe, giáo dục chung.

6. Sở Công thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường vừa chủ động tổ chức kiểm tra, kiểm soát, vừa phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các lực lượng chức năng khác thực hiện các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động vi phạm về quản lý, sử dụng các loại pháo và thuốc pháo.

7. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức bắn pháo hoa theo quy định. Chủ động báo cáo UBND tỉnh và đề xuất với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch về việc bắn pháo hoa trong các ngày Hội Văn hóa, thể thao, du lịch mang tính dân tộc, Quốc gia, Quốc tế (nếu thấy cần thiết).

8. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn việc huy động và sử dụng kinh phí từ các nguồn hợp pháp ngoài ngân sách Nhà nước để chi phí cho việc tổ chức bắn pháo hoa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định của pháp luật.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn, các cơ quan chức năng tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ trong cán bộ, nhân dân; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập khẩu, sử dụng trái phép các loại pháo; đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn các cuộc bắn pháo hoa trên địa bàn quản lý.

10. Giám đốc các doanh nghiệp được cấp phép sản xuất, buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo, thuốc pháo theo quy định phối hợp với lực lượng kiểm tra khi có yêu cầu; đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để sai phạm trong sản xuất, buôn bán, vận chuyển, sử dụng các loại pháo, thuốc pháo.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai và các tổ chức thành viên phối hợp phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ; vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo.

12. Các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị, UBND cấp huyện nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hàng năm sau Tết Nguyên đán báo cáo kết quả thực hiện về Công an tỉnh để tập hợp báo cáo UBND tỉnh.

Giao Giám đốc Công an tỉnh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh tập hợp báo cáo UBND tỉnh quyết định.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Văn Một

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 13/08/2010 tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.359

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.224.133.198