Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Bùi Văn Tỉnh
Ngày ban hành: 24/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14 /CT-UBND

Hoà Bình, ngày 24 tháng 5 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM NỘI DUNG ĐƠN GIẢN HOÁ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ ĐỘNG VIÊN QUÂN ĐỘI

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 10/12/2010 của Chính phủ về việc thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng (sau đây gọi là Nghị quyết 51) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính;

Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-BQP ngày 16/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chỉ thị số 1349/CT-BTL ngày 30/3/2011 của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 về việc thực hiện thí điểm nội dung đơn giản hoá một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực nghĩa vụ quân sự và động viên quân đội;

Để thực hiện tốt việc thực hiện thí điểm nội dung đơn giản hoá một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực nghĩa vụ quân sự và động viên quân đội, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị như sau:

1. Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo các Sở, Ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện thí điểm 07 thủ tục hành chính gồm: Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu; đăng ký vào ngạch dự bị đối với nam công dân hết 25 tuổi mà chưa qua phục vụ tại ngũ, nữ công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội; đăng ký di chuyển đối với công dân sẵn sàng nhập ngũ khi được gọi vào học các trường; đăng ký di chuyển đối với quân nhân dự bị khi được gọi vào học các trường; đăng ký di chuyển đối với công dân sẵn sàng nhập ngũ khi được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức; đăng ký di chuyển đối với quân nhân dự bị khi được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức; đăng ký lần đầu đối với phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội.

2. Nội dung và thời gian thực hiện thí điểm:

a) Giai đoạn 1: Thực hiện 03 thủ tục hành chính gồm: Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu; đăng ký vào ngạch dự bị đối với nam công dân hết 25 tuổi mà chưa qua phục vụ tại ngũ, nữ công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội; đăng ký lần đầu đối với phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội. Triển khai thực hiện từ ngày 15/4/2011 đến hết tháng 6/2011.

b) Giai đoạn 2: Thực hiện 04 thủ tục hành chính gồm: Đăng ký di chuyển đối với công dân sẵn sàng nhập ngũ khi được gọi vào học các trường; đăng ký di chuyển đối với quân nhân dự bị khi được gọi vào học các trường; đăng ký di chuyển đối với công dân sẵn sàng nhập ngũ khi được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức; đăng ký di chuyển đối với quân nhân dự bị khi được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức. Triển khai thực hiện từ ngày 15/4/2011 đến 31/10/2011.

c) Các huyện, thành phố tổng kết đánh giá kết quả thực hiện; kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và Bộ Quốc phòng các nội dung thay thế, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để thực hiện nội dung đơn giản hoá một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực nghĩa vụ quân sự và động viên quân đội:

- Đối với các thủ tục hành chính thực hiện trong giai đoạn 1: Hoàn thành trước ngày 25/7/2011.

- Đối với các thủ tục hành chính thực hiện trong giai đoạn 2: Hoàn thành trước ngày 25/11/2011.

d) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm đơn giản hoá một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực nghĩa vụ quân sự và động viên quân đội; đề xuất các nội dung thay thế, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để thực hiện nội dung đơn giản hoá một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực nghĩa vụ quân sự và động viên quân đội. Báo cáo cấp trên theo quy định:

- Đối với các thủ tục hành chính thực hiện trong giai đoạn 1: Hoàn thành trước ngày 20/8/2011.

- Đối với các thủ tục hành chính thực hiện trong giai đoạn 2: Hoàn thành trước ngày 20/12/2011.

3. Tổ chức thực hiện:

a) Cấp huyện thành lập Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp quyết định.

b) Ban chỉ đạo có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện thí điểm phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nghĩa vụ và động viên quân đội theo Nghị quyết 51 ở cấp mình; quy chế hoạt động và nhiệm vụ của từng thành viên do trưởng Ban chỉ đạo quyết định.

4. Kinh phí bảo đảm: Bố trí trong dự toán hàng năm của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 24/05/2011 về thực hiện thí điểm nội dung đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quân sự và động viên quân đội do tỉnh Hòa Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.641

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!