Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 13/2006/CT-UBND về quản lý, xây dựng, sinh hoạt lực lượng dự bị động viên do tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 13/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Thị Thanh Hà
Ngày ban hành: 29/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2006/CT-UBND

Bến Tre, ngày 29 tháng 6 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC QUẢN LÝ, XÂY DỰNG, SINH HOẠT LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN.

Trong những năm qua, thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên ngày 27/8/1996 được các cấp các ngành và đoàn thể tổ chức triển khai, thực hiện đi vào chiều sâu, có nền nếp, hàng năm công tác phúc tra, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập đều đạt yêu cầu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn còn một số việc cần tiếp tục điều chỉnh bổ sung để việc quản lý, xây dựng lực lượng dự bị động viên đi vào nề nếp và chặt chẽ hơn.

Thực hiện Quyết định số 66/QĐ-QP, ngày 24 tháng 01 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành những quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 13, 16, 22, 23 của Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, Chỉ thị số 41/CT-BQP, ngày 28 tháng 3 năm 2006 của Bộ Quốc phòng về việc tổng kiểm tra các đơn vị dự bị động viên năm 2006, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Chỉ đạo và kiểm tra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, xây dựng huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên của trên giao; theo dõi đôn đốc Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thị tổ chức thực hiện; tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, xây dựng, sinh hoạt của lực lượng dự bị động viên theo qui định.

2. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh:

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tốt Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên; khi có giấy triệu tập quân nhân dự bị do cơ quan quản lý phải tạo mọi điều kiện cho quân nhân dự bị được về cơ sở sinh hoạt.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã thực hiện tốt Chỉ thị số: 41/CT-BQP, ngày 28 tháng 3 năm 2006 của Bộ Quốc phòng về việc tổng kiểm tra các đơn vị dự bị động viên năm 2006. Tổ chức tổng kiểm tra về số lượng, chất lượng quân nhân dự bị đã được sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên; kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu; kết quả tiếp nhận, chi tiêu, thanh quyết toán kinh phí chi trả phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên đúng theo Pháp lệnh về dự bị động viên.

Hàng năm triệu tập tổ chức sinh hoạt những quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên từ cấp đại đội và tương đương trở lên vào dịp 22/12 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (Ngày hội Quốc phòng toàn dân).

4. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

Tổ chức sinh hoạt đơn vị dự bị động viên theo quyết định số 66/QĐ-QP, ngày 24 tháng 01 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; sinh hoạt lực lượng dự bị động viên là một hình thức quản lý, một biện pháp nâng cao tính tổ chức, tính kỷ luật của quân nhân dự bị, đơn vị dự bị động viên giúp cho địa phương và đơn vị được tiếp nhận thường xuyên nắm chắc số lượng, chất lượng đơn vị; giao Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã triệu tập quân nhân trong đơn vị dự bị động viên đến sinh hoạt và theo dõi, hướng dẫn việc sinh hoạt của các đơn vị. Chỉ huy đơn vị dự bị động viên có trách nhiệm điều hành đơn vị sinh hoạt và lập biên bản báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã (qua Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn) để theo dõi và tổng hợp báo cáo kết quả lên cấp trên.

Lực lượng dự bị động viên do cấp xã trực tiếp quản lý tổ chức sinh hoạt ít nhất mỗi năm một lần; Thời điểm sinh hoạt vào dịp 22/12 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (Ngày hội Quốc phòng toàn dân) hàng năm. Nội dung sinh hoạt do cơ quan quân sự huyện, thị hướng dẫn chỉ đạo. Những đơn vị dự bị động viên được gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên sẵn sàng chiến đấu thì trong năm đó không tổ chức sinh hoạt. Riêng năm 2006 100% xã, phường, thị trấn gặp gỡ quân nhân dự bị; trừ số quân nhân dự bị đã được tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu, do cấp trên tổ chức.

5. Kinh phí tổ chức thực hiện: sử dụng và quyết toán trong ngân sách của địa phương hàng năm.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tiến hành tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 13/2006/CT-UBND về quản lý, xây dựng, sinh hoạt lực lượng dự bị động viên do tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.035

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199