Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 124-HĐBT năm 1983 về đẩy mạnh công tác xây dựng chức danh đầy đủ và tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức Nhà nước do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 124-HĐBT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 07/11/1983 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 124-HĐBT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 1983

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHỨC DANH ĐẦY ĐỦ VÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC

Tiếp tục thi hành chỉ thị số 277-TTg ngày 1-10-1980 của Thủ tướng chính phủ, quyết định số 117-HĐBT ngày 15-7-1982 và chỉ thị số 58-HĐBT ngày 13-6-1983 của Hội đồng bộ trưởng, nhằm hoàn thành việc xây dựng chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng chỉ thị:

1.Thủ trưởng các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng và chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức; có kế hoạch cụ thể tiến hành từ nay đến tháng 12 năm 1983 gửi văn phòng Hội đồng bộ trưởng và Bộ lao động; hàng tháng phải báo cáo kết quả thực hiện về văn phòng Hội đồng bộ trưởng và bộ Lao động.

2.Hội đồng bộ trưởng uỷ nhịêm bộ trưởng Bộ Lao động duyệt và ban hành chức danh đầy đủ trên cơ sở cùng phối hợp với các ban có liên quan của Trung ương Đảng, tiểu ban danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ ban tổ chức chính phủ và Bộ chủ quản bàn bạc thống nhất.

3.Việc phân cấp về tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức như sau:

- Tiêu chuẩn từ Vụ trưởng đến Thứ trưởng và tương đương do Bộ chủ quản dự thảo. Bộ Lao động chủ trì phối hợp với Ban tổ chức trung ương, các ban khác của trung ương Đảng có liên quan, Ban tổ chức của Chính phủ và tiểu ban danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ nghiên cứu thẩm tra.sau đó Bộ trưởng Bộ Lao động trình Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng duyệt và ban hành.

- Tiêu chuẩn từ nhân viên, cán sự, chuyên viên đến phó vụ trưởng và tương đương do Bộ chủ quản dự thảo, Bộ Lao động chủ trì phối hợp với các ban của Trung ương Đảng; Ban tổ chức của Chính phủ, tiểu ban danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ nghiên cứu thẩm tra. Sau đó Bộ trưởng Bộ Lao động duyệt và ban hành.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương hướng dẫn áp dụng các chức danh gốc, chức danh đầy đủ và tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức cho cơ quan, đơn vị thuộc địa phương. Trường hợp có chức danh đầy đủ và tiêu chuẩn nghiệp vụ không thể vận dụng được thì Uỷ ban nhân dân có trách nhiệm dự thảo văn bản gửi về Bộ Lao động. Trên cơ sở lấy ý kiến cá cơ quan có liên quan thông qua, bộ trưởng Bộ Lao động duyệt và ban hành.

4. Bộ Lao động chủ trì phối hợp cùng tiểu ban danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ, các ban có liên quan của trung ương Đảng, ban tổ chức của Chính phủ, Bộ tài chính, Tổng công đoàn nghiên cứu các chính sách, chế độ về áp dụng tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức, chính sách tiền lương và chính sách đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm phục vụ việc áp dụng chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức, trình Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng trong quí IV năm 1983.

5. Cần tiến hành sớm một bước để rút kinh nghiệm tại các đơn vị:

- Tổng cục Bưu điện;

- Bộ Lao động;

- Thành phố Hải phòng;

- Tỉnh Quảng nam - Đà nẵng.

Tiểu ban danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ cùng các Bộ liên quan có trách nhiệm cử cán bộ phối hợp với thành phố Hải phòng và tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

6. Cần tăng cường và chấn chỉnh ngay bộ phận chỉ đạo và nghiên cứu chức danh, tiêu chuẩn ở các Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và ở Bộ Lao động để đủ sức hướng dẫn về nghiệp vụ, nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai đúng tiến độ .

 

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 124-HĐBT năm 1983 về đẩy mạnh công tác xây dựng chức danh đầy đủ và tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức Nhà nước do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.474
DMCA.com Protection Status