Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2010 tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phòng, chống buôn bán, sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo do tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 12/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành: 28/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Đông Hà, ngày 28 tháng 10 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ PHÒNG, CHỐNG BUÔN BÁN, SẢN XUẤT, VẬN CHUYỂN, TÀNG TRỮ, SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CÁC LOẠI PHÁO

Thời gian qua, việc thực hiện Nghị định số 47/NĐ-CP ngày 12/08/1996 về Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 về Quản lý, sử dụng pháo của Chính phủ và Chỉ thị số 902/CT-TTg ngày 25/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực đa số các địa phương đều làm tốt công tác quản lý, không để xảy ra các vụ vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, không sử dụng pháo trong dịp tết.

Tuy nhiên, ở một số địa phương tình trạng buôn bán, vận chuyển thuốc nổ sử dụng thuốc bom để đánh bắt thủy hải sản; đặc biệt nhiều đối tượng sử dụng vũ khí, lựu đạn mã tấu… để gây án, tình trạng đốt các loại pháo trong dịp Tết Nguyên đán còn xảy ra làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và gây tâm lý lo lắng trong quần chúng nhân dân.

Để làm tốt hơn nữa công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng chống buôn bán, sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, UBND tỉnh Chỉ thị:

1. Công an tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các hộ gia đình và các cá nhân; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo; trong đó, chủ yếu tập trung vào các loại súng săn, súng tự chế, thuốc nổ tự chế, vũ khí thô sơ như kiếm, mác, dao, lê, mã tấu, đồ chơi nguy hiểm…

- Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên tổ chức các đợt vận động nhân dân tự giác thu hồi, giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng săn, súng tự chế, vũ khí thô sơ theo Kế hoạch số 27/KH-BCA của Bộ Công an;

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không rõ nguồn gốc hoặc được trang bị không đúng đối tượng;

- Phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; phường, xã, thị trấn tăng thời lượng tuyên truyền, hướng dẫn nội dung Nghị định số 47/CP, Nghị định 36/CP, Chỉ thị 08/CT-TTg902/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

- Chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp kiểm tra, rà soát, có biện pháp quản lý chặt chẽ các loại vũ khí, vật liệu nổ, trang thiết bị quân dụng được giao và của các cơ quan, đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tỉnh và lực lượng dân quân, tự vệ được trang bị trước đây;

- Tổ chức tiếp nhận, phân loại và xử lý: Bom mìn, lựu đạn, đạn các loại, thuốc phóng, dây cháy, vật liệu nổ, vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ do cơ quan Công an hoặc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân giao nộp.

3. Sở Thông tin- Truyền thông

- Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tư pháp có kế hoạch tuyên truyền hướng dẫn về các quy định của Nghị định số 47/CP, Nghị định 36/CP, Chỉ thị 08/CT-TTg902/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng thông tin trên hệ thống loa truyền thanh của phường, xã, thị trấn, khu phố, thôn, bản;

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, kịp thời biểu dương, nhân rộng gương tốt của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đấu tranh, lên án những sai sót, tồn tại vi phạm về công tác này.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kiểm tra, rà soát và có kế hoạch tăng cường quản lý, sử dụng vũ khí thể thao tại trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức đợt tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, hiệu quả công tác này trong học sinh, sinh viên... Tổ chức ký cam kết đến từng học sinh, sinh viên không tàng trữ, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ và các loại pháo trái phép, đồng thời có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với học sinh, sinh viên vi phạm.

6. Sở Công Thương

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với Công an các cấp tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến vận chuyển hàng hóa, các cơ sở kinh doanh để phát hiện xử lý các đối tượng, các cơ sở vi phạm trên lĩnh vực này;

- Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh các đơn vị trực thuộc chấp hành các quy định của pháp luật về mua bán, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ sản xuất.

7. Cục Hải Quan, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát khu vực biên giới, ở các cửa khẩu để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm có tính bạo lực và các loại pháo, nhất là việc nhập lậu từ nước ngoài vào nội địa.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn và các ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng địa bàn an toàn, phát hiện và tố giác kịp thời các đối tượng vi phạm pháp luật, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo;

- Tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị định số 47/CP của Chính phủ, Chỉ thị số 08/CT-TTg , Chỉ thị số 902/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để mọi người dân chấp hành. Chỉ đạo các thôn bản, khu phố tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng săn, súng tự chế, vũ khí thô sơ và các loại pháo.

9. Các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp được trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải thường xuyên kiểm tra và chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các loại pháo theo tinh thần Nghị định số 47/CP, Nghị định số 36/CP không để xảy ra cháy, nổ hoặc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo không đúng mục đích làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể phối hợp với các ngành, chính quyền các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo.

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Chỉ thị này xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với tình hình của từng đơn vị, địa phương và thường xuyên báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện để theo dõi và kịp thời chỉ đạo.

Giao Công an tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi việc triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này của các cơ quan, đơn vị và địa phương, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Để báo cáo);
- Bộ Công an (Để báo cáo);
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh (Để báo cáo);
- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công an tỉnh (5b);
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2010 tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phòng, chống buôn bán, sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo do tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.007
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144