Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP do tỉnh Lào Cai ban hành

Số hiệu: 12/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Lê Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 12/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Lào Cai, ngày 12 tháng 8 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 50/NQ-CP NGÀY 15/7/2019 CỦA CHÍNH PHỦ

Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 15/7/2019 của Chính phủ nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện như sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 7 THÁNG NĂM 2019

Trong 7 tháng năm 2019 các cấp, các ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và đã đạt được những kết quả tích cực: Cơ bản các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt so cùng kỳ năm 2018 (CK) và kế hoạch đề ra, một số chỉ tiêu đạt khá cao như: Tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 10,02%; Số lượng khách đạt gần 3 triệu lượt và doanh thu du lịch đạt gần 60% KH, tăng trên 20% so CK; Trồng rừng vượt trên 5% KH; Tỷ lệ giảm nghèo đạt gần 60% KH,...; Lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin, y tế, an sinh xã hội được quan tâm và triển khai có hiệu quả; Quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Quan hệ đối ngoại được mở rộng; công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính được...

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có một số khó khăn, tồn tại, hạn chế cần tập trung chỉ đạo như: (1) Một số chương trình, đề án, dự án quan trọng ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh triển khai chậm; (2); Một số chỉ tiêu chưa đạt như kỳ vọng (Giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa; thu ngân sách nhà nước tăng thấp hơn mức bình quân cả nước; tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây cơ bản thấp, nhất là vốn ODA, trái phiếu Chính phủ, Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn kéo dài năm trước chuyển sang năm 2019, nhiều công trình mới trong kế hoạch 2019 chưa được khởi công xây dựng,...) (3) Ô nhiễm môi trường, nhất là tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng cấp thiết phải giải quyết; (4) Thiên tai, biến đổi khí hậu xảy ra và diễn biến khó lường, gây thiệt hại cho sản xuất, cơ sở hạ tầng, khó khăn cho đời sống của nhân dân; Dịch bệnh tả lợn Châu Phi chưa được kiểm soát; (5) Công tác quản lý đất đai còn bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu; (6) Công tác quản lý, chất lượng dịch vụ du lịch chưa theo kịp sự tăng trưởng,... (7) Công tác cải cách hành chính còn chậm; (8) Trật tự an toàn xã hội ở một số nơi còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp,....

Để khắc phục những khó khăn và các tồn tại, hạn chế nêu trên và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc nêu tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 15/7/2019 của Chính phủ, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NHỮNG THÁNG CÒN LẠI CỦA NĂM 2019

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt và triển khai các nội dung, nhiệm vụ thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý nêu tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 15/7/2019 của Chính phủ; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có giải pháp cụ thể khắc phục ngay tồn tại, hạn chế; thường xuyên theo dõi, linh hoạt ứng phó phù hợp với diễn biến tình hình quốc tế, trong nước, trong tỉnh; xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách, đi đôi với chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị để tổ chức triển khai thực hiện, tạo chuyển biến tích cực thực chất hơn nữa trong ngành, lĩnh vực, địa phương.

2. Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ tại Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh về các giải pháp tháo gỡ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019... để rà soát, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương nhằm thúc đẩy, nỗ lực phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhất là các chỉ tiêu chậm so với kế hoạch. Các sở, ngành được giao nhiệm vụ chủ động tham mưu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, công trình quan trọng của tỉnh (Đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa, Cảng hàng không Sa Pa, Đề án thành lập thị xã Sa Pa,...),

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan thực hiện tốt công tác phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách trên địa bàn được giao, đạt chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước UBND tỉnh giao tại Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 01/3/2019; Tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước, hạn chế các khoản chi phát sinh ngoài dự toán được giao; thường xuyên rà soát, quản lý và sử dụng tài sản công hiệu quả, tiết kiệm.

4. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, chủ đầu tư các dự án, công trình đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thủ tục đấu thầu, thi công, chủ động tháo gõ khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm tiến độ thi công các dự án, công trình; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào những tháng cuối năm. Từng sở, ban, ngành, địa phương thành lập Tổ công tác rà soát, kiểm tra, kiểm điểm rõ trách nhiệm gây chậm trễ trong việc thực hiện, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (vốn ODA, Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn kéo dài sang năm 2019,...).

5. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan nắm bắt thường xuyên tình hình hoạt động của các cơ sở sản công nghiệp, kịp thời giải quyết khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất hiệu quả, phát huy tối đa công suất, năng lực sản xuất; Đôn đốc tiến độ triển khai các dự án công nghiệp trọng điểm nhằm sớm tạo nguồn lực mới, tăng nhanh giá trị sản xuất công nghiệp; Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tạo các điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu; tổ chức tốt Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung năm 2019.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo và triển khai thực hiện chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2019-2020 ở các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên nghiệp, trong đó tập trung đảm bảo đủ lớp học, sắp xếp giáo viên hợp lý, huy động trẻ vào lớp 1 và học sinh các cấp học đến trường.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 24/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên; tập trung đào tạo nghề, giải quyết việc là cho người lao động, hỗ trợ nhà ở người có công.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức tốt các hoạt động và tăng cường quản lý nhà nước về du lịch, nhất là quản lý và kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch, phát triển, quảng bá các sản phẩm du lịch nhằm thu hút và kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch.

9. Sở Y tế đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân, kiểm soát dịch bệnh trên người, chú trọng nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm

10. Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan chức năng tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn, đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm gây mất an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thường xuyên thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông ở tất cả các tuyến đường, tăng cường kiểm soát tải trọng, quản lý vận tải hành khách, hàng hóa, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người tử vong, số người bị thương).

11. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, Ban Tiếp công dân tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại, giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài và những vấn đề bức xúc ngay từ địa phương, cơ sở.

12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố thực hiện quyết liệt các biện pháp dập dịch tả lợn Châu Phi và phòng, chống các dịch bệnh khác phát sinh trên cây trồng, vật nuôi. Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu, chủ động ứng phó khi có tình huống thiên tai xảy ra.

13. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai các giải pháp hiệu quả quản lý và xử lý rác thải trên địa bàn, trọng tâm là việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, nâng cao năng lực thu gom, phát triển công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp, xây dựng cơ chế để giảm thiểu, quản lý rác thải nhựa. Tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý, kiểm soát, xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, nhất là tại khu công nghiệp Tằng Loỏng; đẩy mạnh quản lý, kiểm tra, kiểm soát sử dụng đất đai, nhất là tại các khu vực đã quy hoạch và đang trong quá trình lập quy hoạch.

14. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh, địa phương sát với thực tiễn và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng; Triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh Lào Cai theo Luật Quy hoạch đảm bảo yêu cầu và tiến độ quy định; đôn đốc, tham mưu triển khai các nội dung ký kết giữa UBND tỉnh với các nhà đầu tư tại của Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lào Cai 2019

15. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành triển khai thực hiện công tác sắp xếp các đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021 theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 653-NQ/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ bảo đảm đúng tiến độ kế hoạch; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

16. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn; tổ chức thực hiện nghiêm túc việc cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh đã được công bố công khai; tiếp tục rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cắt giảm những điều kiện kinh doanh không cần thiết, gây cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh về cải thiện chỉ số PCI tỉnh Lào Cai năm 2019.

17. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử tại tỉnh Lào Cai. Trong đó, nghiên cứu, hướng dẫn quy trình để lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các sở ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố gương mẫu, đi đầu trong việc sử dụng chữ ký số cá nhân để phê duyệt các văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. Các sở ngành, địa phương tích cực thực hiện xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng và gửi, nhận văn bản điện tử.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương mình triển khai thực hiện Chỉ thị này, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện; định kỳ đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị cùng với báo cáo tháng và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tại các phiên họp thường kỳ.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VP: TU, HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy MTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lào Cai;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu VT, các CV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hưng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP do tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


388

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.117.38