Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 12/2011/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Dương Quốc Xuân
Ngày ban hành: 13/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2011/CT-UBND

Long An, ngày 13 tháng 4 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC PHÂN GIỚI CẮM MỐC BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN GIỮA VIỆT NAM - CAMPUCHIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Trong thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 07/2006/CT-TTg ngày 06/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Hiệp ước bổ sung Hiệp định biên giới quốc gia Việt Nam - Campuchia năm 1885 và Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 17/8/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 07/2006/CT-TTg ngày 06/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ; các Sở ngành và địa phương đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền phân giới cắm mốc biên giới (PGCM), đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PGCM, góp phần đẩy nhanh tiến độ PGCM trên toàn tuyến biên giới. Các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương thực hiện tốt việc tuyên truyền đã góp phần quan trọng trong việc tạo nên sự ổn định tư tưởng xã hội, đẩy lùi các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng và giữ gìn hệ thống cột mốc, đường biên và bảo vệ vững chắc trật tự, an ninh biên giới.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền PGCM hiện nay vẫn còn có mặt chưa đi vào chiều sâu, chưa phản ảnh đầy đủ, sâu sắc và toàn diện ý chí, quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta; sự nỗ lực, vượt qua khó khăn của lực lượng trực tiếp tham gia PGCM và đồng bào vùng biên giới trong việc thực hiện công tác PGCM trên tuyến biên giới Long An (Việt Nam) – Svâyriêng và Prâyveng (Campuchia). Nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PGCM chưa sâu, công tác phối hợp tuyên truyền giữa các cơ quan, đơn vị chưa thật nhuần nhuyễn nên kết quả công tác tuyên truyền chưa đáp ứng các yêu cầu đặt ra.

Thực hiện Chỉ thị số 199/2011/CT-TTg ngày 11/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy công tác PGCM biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia. Để công tác PGCM của tỉnh bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu theo kế hoạch đã đề ra, UBND tỉnh Chỉ thị như sau:

1. Thủ trưởng các ngành, địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền đất liền Việt Nam – Campuchia; đưa công tác này đi vào chiều sâu, làm chuyển biến thật sự về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PGCM trong điều kiện hiện nay. Kiên quyết đấu tranh chống các tư tưởng lệch lạc, đẩy lùi các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; góp phần đẩy nhanh tiến độ PGCM trên toàn tuyến biên giới của tỉnh.

Để công tác tuyên truyền đạt kết quả cao, Thủ trưởng các ngành và địa phương, đặc biệt là các ngành chức năng tiến hành thực hiện các nội dung như sau:

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền PGCM cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế, chức năng nhiệm vụ được phân công;

- Thường xuyên phối hợp định hướng tuyên truyền PGCM cho các cơ quan truyền thông và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền nhằm đảm bảo việc tuyên truyền đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước;

- Tập hợp, biên soạn tài liệu, cung cấp thông tin và tổ chức tập huấn nội dung tuyên truyền cho báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên truyền, đảm bảo công tác tuyên truyền được thuận lợi và đạt hiệu quả cao;

- Nâng cao chất lượng tuyên truyền theo các hình thức sẵn có: tuyên truyền miệng; tuyên truyền qua Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình, Đài Truyền thanh; tuyên truyền trực quan sinh động qua các buổi sinh hoạt văn nghệ, băng rôn, panô, ápphích,... Đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền, đảm bảo thông tin đến với người dân được nhanh chóng, chính xác và đạt được 02 mục tiêu chính là: bình ổn tâm lý nhân dân và vận động người dân ủng hộ, tạo điều kiện cho việc PGCM và tích cực tham gia bảo vệ đường biên cột mốc;

- Ban Chỉ đạo PGCM tỉnh cần có kế hoạch phân công các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra; sơ kết, tổng kết và tiếp tục duy trì chế độ giao ban theo quy định để nắm bắt tình hình và có hướng giải quyết kịp thời đối với những vụ việc xảy ra.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

a) Sở Ngoại vụ (Thường trực Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc biên giới tỉnh).

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chủ động cung cấp thông tin cho Báo, Đài và các đơn vị có liên quan;

- Chủ trì, phối hợp cùng với Đội PGCM số 7 Long An, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và các huyện biên giới thường xuyên cập nhật và cung cấp thông tin về kết quả công tác PGCM, những khó khăn, vướng mắc, hướng giải quyết của Ban Chỉ đạo PGCM để các đơn vị có chức năng tuyên truyền kịp thời nắm bắt thông tin phục vụ tốt công tác tuyên truyền;

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền PGCM (nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên, biên tập viên);

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác kiểm tra, hướng dẫn, theo dõi tình hình thực hiện và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh định kỳ theo quy định.

b) Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan chủ động cung cấp thông tin về công tác PGCM cho các cơ quan thông tin đại chúng và các đơn vị thực hiện chức năng tuyên truyền trên địa bàn tỉnh;

- Tích cực phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho quần chúng nhân dân trên địa bàn biên giới. Thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại và công tác đối ngoại. Tăng cường công tác, kiểm tra, tập trung bảo vệ các cột mốc, đường biên;

- Tiếp tục thực hiện, nhân rộng và phát huy hiệu quả hơn nữa các phong trào “quần chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự xóm, ấp khu vực biên giới”, “tiếng kẻng vùng biên”...

c) Sở Thông tin và Truyền thông.

- Dựa trên nguồn tài liệu sẵn có, chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, UBND các huyện, xã biên giới biên tập, xuất bản các loại tài liệu tuyên truyền phù hợp cho công tác tuyên truyền PGCM theo từng thời điểm thích hợp;

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nắm bắt và định hướng thông tin cho Báo, Đài trong tỉnh, hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố thường xuyên thông tin tuyên truyền về công tác PGCM;

- Phối hợp với Công an tỉnh, Đội Liên ngành phòng chống in lậu của tỉnh thường xuyên kiểm tra, rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời các loại tài liệu có nội dung xấu, xuyên tạc chế độ, xuyên tạc nội dung, ý nghĩa của công tác PGCM.

d) Công an tỉnh

- Tổ chức công tác nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện âm mưu, ý đồ, kế hoạch phá hoại của các thế lực thù địch, bọn phản động trong và ngoài nước; đồng thời phối hợp các ngành chức năng đảm bảo an ninh trật tự phục vụ cho việc PGCM được đúng tiến độ;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đội phòng chống in lậu của tỉnh thường xuyên kiểm tra, rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời các loại tài liệu có nội dung xấu, xuyên tạc chế độ, xuyên tạc nội dung, ý nghĩa của công tác PGCM.

đ) Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

- Chú trọng công tác tuyên truyền PGCM bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng: ấn phẩm, băng rôn, panô, apphich, lồng ghép trong các chương trình văn hóa, văn nghệ, thông tin lưu động,...;

- Phát huy tối đa các sáng kiến và thường xuyên phát động các cuộc thi sáng tạo về hình thức, nội dung mới phục vụ công tác tuyên truyền PGCM;

- Phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức, lồng ghép tổ chức các hội thi, hội diễn tìm hiểu về hiệp ước, hiệp định, lịch sử quốc gia, dân tộc, mối quan hệ hữu nghị, láng giềng giữa hai nước Việt Nam – Campuchia,...

e) Các cơ quan thông tin đại chúng.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và các địa phương có đường biên, cột mốc để kịp thời nắm bắt thông tin và đăng tải nhanh, chính xác đến nhân dân; tuyên truyền thường xuyên các văn bản pháp lý liên quan đến vấn đề biên giới giữa Việt Nam – Campuchia, trong đó có các Hiệp ước, Hiệp định về biên giới giữa hai nước;

- Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An mở chuyên trang, chuyên mục và dành thời lượng cần thiết để tuyên truyền về công tác PGCM như: việc điều chuyển dân cư, đất đai; chính sách hỗ trợ, đền bù đất đai, hoa màu nhằm sớm ổn định đời sống nhân dân trước và sau khi thực hiện công tác PGCM; nêu gương người tốt việc tốt có đóng góp trí tuệ, công sức phục vụ công tác PGCM... Vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh biên giới; chống buôn lậu, trộm cướp, vượt biên trái phép và các tệ nạn xã hội khác; tăng cường giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức kinh tế giữa hai nước và dọc hai bên đường biên; thắt chặt mối quan hệ giữa hai nhà nước trong tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội,... trên tinh thần hữu nghị, bình đẳng và hợp tác.

f) Đội PGCM số 7 Long An.

- Thông qua công tác đàm phán, gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với phía Campuchia, rà soát, xác định vị trí mốc và thực hiện PGCM tiến hành tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, nhân dân trong tỉnh và cán bộ, nhân dân nước bạn hiểu rõ mục đích, ý nghĩa việc PGCM, nhằm tích cực hỗ trợ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện PGCM;

- Thực hiện tốt vai trò đơn vị đầu mối cung cấp nguồn thông tin chính thống về công tác PGCM cho Báo, Đài và các đơn vị truyền thông trong và ngoài tỉnh. Đảm bảo cung cấp thường xuyên, kịp thời thông tin cho các đơn vị truyền thông, góp phần tích cực vào việc thực hiện tuyên truyền PGCM trong và ngoài tỉnh.

g) UBND cấp huyện và UBND cấp xã có đường biên giới.

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh huyện, xã xây dựng chương trình riêng để tuyên truyền về PGCM và lồng ghép tuyên truyền PGCM trong các chương trình khác của Đài;

- Khuyến khích các hoạt động giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức kinh tế... giữa hai nước và hai bên biên giới; tuyên truyền tình hình quan hệ giữa hai Nhà nước trên các mặt: chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền theo hướng thúc đẩy tình hữu nghị;

- Quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ cho Báo, Đài và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền trên địa bàn để thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình, kết quả công việc liên quan đến vấn đề PGCM;

- Thường xuyên quán triệt và phổ biến, giáo dục dưới nhiều hình thức khác nhau (tổ chức các hội thi, cuộc thi, hội diễn văn nghệ,...) nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn thể nhân dân trong công tác xây dựng và bảo vệ đường biên, cột mốc; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho đội PGCM hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

h) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên tuyên truyền, vận động trong hệ thống và các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ việc thực hiện PGCM và tích cực tham gia công tác bảo vệ đường biên, cột mốc.

i) Các Sở ngành và UBND các huyện, thành phố.

Tùy vào điều kiện thực tế, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giải thích sâu rộng các quy định của pháp luật cũng như những thông tin liên quan về công tác PGCM đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, các đối tượng do cơ quan, đơn vị mình quản lý nhằm tranh thủ sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, từ đó chung sức chung lòng triển khai thực hiện tốt công tác PGCM.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;                        
- Các Sở ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Phòng NC – TCD (NC);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 12/2011/CT-UBND ngày 13/04/2011 về tăng cường phối hợp tuyên truyền công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa Việt Nam - Campuchia trên địa bàn tỉnh Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.080

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196