Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2016 về tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Số hiệu: 11/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành: 26/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Hưng Yên, ngày 26 tháng 8 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT THỐNG KÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

Để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Thống kê 2015, tạo bước chuyển biến trong nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong công tác thống kê; nhằm cung cấp thông tin thống kê một cách trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh, Sở Tư pháp, Cục Thống kê tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, nhằm đẩy mạnh việc tổ chức phổ biến rộng rãi Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

2. Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể công chức, người lao động trong ngành; công chức Văn phòng - Thống kê các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; hướng dẫn nghiệp vụ, nhằm phát hiện, khắc phục, sửa chữa kịp thời những sai sót, hạn chế trong các hoạt động thống kê; kiên quyết xử lý các trường hợp làm trái quy định của nhà nước trong công tác thống kê.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thực hiện đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị, nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thống kê.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí ở địa phương có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thống kê đến từng tổ chức, người dân.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên và các cơ quan thông tấn, báo chí có trách nhiệm phối hợp với Cục Thống kê tỉnh biên soạn nội dung, dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê, giới thiệu về những nội dung đổi mới quan trọng của Luật Thống kê.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đài truyền huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương, nhằm nâng cao nhận thức về thực hiện chế độ báo cáo thống kê, điều tra thống kê, phổ biến, sử dụng thông tin thống kê và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về thống kê, đảm bảo thu thập, tổng hợp được những thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ và kịp thời.

7. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về thống kê phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và phù hợp với từng đối tượng.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Cục Thống kê tỉnh kiểm tra, theo dõi và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2016 về tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


778
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122