Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2006 về tăng cường công tác đăng ký, quản lý hộ tịch do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 11/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Thân Văn Mưu
Ngày ban hành: 28/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 28 tháng 4 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ HỘ TỊCH

Thực hiện Nghị định số: 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch, thời gian qua, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, các sự kiện hộ tịch phát sinh cơ bản được đăng ký kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác hộ tịch của các cấp chính quyền. Tuy nhiên, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch vẫn còn một số tồn tại, hạn chế; Tình trạng đăng ký quá hạn còn nhiều, tỷ lệ đăng ký khai tử đạt thấp, việc đăng ký, quản lý hộ tịch còn nhiều sai sót…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế thời gian qua, đồng thời tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, triển khai thực hiện tốt Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức nghiên cứu, phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định số: 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, đồng thời rà soát lại các văn bản có liên quan đến hộ tịch để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp với Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ, đảm bảo sự thống nhất trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hộ tịch.

2. UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai và tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Nghị định số: 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan hữu quan hướng dẫn, chỉ đạo việc đăng ký và quản lý hộ tịch; tạo điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí cho công tác quản lý, đăng ý và lưu trữ hộ tịch.

3. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện việc cấp Giấy chứng sinh đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đăng ký khai sinh.

4. Sở Tư pháp tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở trong việc thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Tư pháp - hộ tịch cơ sở, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phối hợp với Sở Tài chính dự trù kinh phí in ấn biểu mẫu, sổ đăng ký hộ tịch hàng năm, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ tịch; xây dựng quy định về lệ phí đăng ký hộ tịch trình UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh ban hành.

5. Báo Bắc Giang, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số: 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch và các văn bản pháp luật khác có liên quan nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân.

Giao cho Sở Tư Pháp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

CHỦ TỊCH
Thân Văn Mưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2006 về tăng cường công tác đăng ký, quản lý hộ tịch do tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.426

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49