Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 11/2002/CT-UB về đăng ký quản lý nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội theo Nghị định và tổng điều tra chất lượng quân nhân dự bị năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 11/2002/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 22/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/2002/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2002 

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐĂNG KÝ QUẢN LÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT THUỘC DIỆN HUY ĐỘNG BỔ SUNG CHO LỰC LƯỢNG THƯỜNG TRỰC CỦA QUÂN ĐỘI THEO NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VÀ TỔNG ĐIỀU TRA CHẤT LƯỢNG QUÂN NHÂN DỰ BỊ NĂM 2002.

Trong những năm qua, thành phố đã thực hiện hoàn thành tốt chỉ tiêu pháp lệnh về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Công tác đăng ký quản lý nguồn quân nhân dự bị đã từng bước đi vào nền nếp, đã quản lý được số lớn quân nhân dự bị gồm sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ dự bị. Việc tổ chức xây dựng, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dự bị động viên đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, công tác đăng ký nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ (độ tuổi từ 18 đến 27)  chưa được chặt chẽ về số lượng và chất lượng ; công tác đăng ký quản lý nguồn quân nhân dự bị còn một số hạn chế, chưa xác định chính xác về chuyên môn kỹ thuật, chuyên nghiệp quân sự, thực trạng nguồn quân nhân dự bị phân bổ không đồng đều ; việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện cần huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội khi có yêu cầu chưa đăng ký quản lý được về số lượng và chất lượng.

Thực hiện Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 1999 của Chính phủ về quy định danh mục và chế độ, thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội ; Nghị định số 83/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự và Chỉ thị số 05/2002/CT-QP ngày 31 tháng 01 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tổng điều tra chất lượng quân nhân dự bị năm 2002 ; để nắm chắc số lượng, chất lượng nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, số quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội làm căn cứ cho các quận-huyện, các cơ quan, sở-ngành, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố lập kế hoạch tạo nguồn xây dựng các đơn vị dự bị động viên và phục vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm theo chỉ tiêu của Chính phủ ; Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị :  

1. Giao Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố xây dựng kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện từng nội dung cụ thể của các Nghị định,   Thông tư và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho Ủy ban nhân dân các quận-huyện, các sở-ngành, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội để xây dựng kế hoạch liên ngành và kiểm tra việc tổ chức thực hiện, tổng hợp, đánh giá rút kinh nghiệm, sơ kết, tổng kết báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan Quân sự cấp trên.

2. Giao Giám đốc Công an thành phố chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Sở Giao thông Công chánh, Sở Ngoại vụ và chỉ đạo Công an các quận-huyện, phường-xã, thị trấn thực hiện tốt công tác đăng ký quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ (độ tuổi từ 18 đến 27), quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội.

3. Giao các Giám đốc Sở Giao thông Công chánh, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Bưu điện thành phố chỉ đạo hệ thống chuyên ngành đến cơ sở, thực hiện tốt các Nghị định, kế hoạch hướng dẫn của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố.

4. Các sở-ngành, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện theo kế hoạch hướng dẫn của cơ quan Quân sự các cấp.

5. Giao Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin chỉ đạo các cơ quan thông tin tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cho các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội và toàn dân, để nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm về thực hiện các Nghị định nêu tại Chỉ thị này.

6. Ủy ban nhân dân các quận-huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các phường-xã, thị trấn thực hiện kế hoạch hướng dẫn của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cho các đơn vị, cơ sở trên địa bàn.

7. Giao Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá bảo đảm kinh phí cho việc triển khai thực hiện Nghị định số 19/CP ngày 12 tháng 3 năm 1994, Nghị định số 39/CP ngày 28 tháng 3 năm 1994, Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 1999 và Nghị định số 83/2001/NĐ-CP ngày 09  tháng 11 năm 2001 của Chính phủ ; Thông tư liên tịch số 2411/QP ngày 27 tháng 12 năm 1994 của Liên Bộ Tài chính – Quốc phòng và Chỉ thị số 05/2002/CT-QP ngày 31 tháng 01 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở-ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận :
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Bộ Tư lệnh Quân khu 7
- Các Sở-Ngành thành phố
- Ủy ban nhân dân các Quận-Huyện
- Văn phòng Thành Ủy
- Ban Nội chính Thành Ủy
- VPHĐ-UB : CPVP,
- Tổ NC, TH, TM
- Lưu (NC/S)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 11/2002/CT-UB về đăng ký quản lý nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội theo Nghị định và tổng điều tra chất lượng quân nhân dự bị năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.048

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41